Veštecké vnímanie snových spomienok v snovom archíve stredného mozgu. Tento stredný mozog by sa mal radšej volať snový mozog, prepne sa, keď človek zaspí a riadi nočný chod v tele. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Učebnica ezoteriky MP3.

Človek ide spať. Ľahne si, zatvorí oči, postupne sa stišuje a ukľudňuje. Hypofýza v strede hlavy ako hormonálna žľaza sa postupne prepína z tvorby denných hormónov na nočné hormóny. Pokiaľ by ste tvrdo zaspali, tak to sa už hypofýza prepla na nočný chod. No pokiaľ by ste pri zaspávaní zablokovali tento proces a udržali by ste sa pri vedomí, tak hypofýza neprejde úplne do nočnej chémie a produkuje napríklad 60 % nočnej chémie a 40% dennej chémie. Jedinec je v spánku, ale v plytkom a zároveň je čiastočne v dennom stave, ale už čiastočne stratil schopnosť vnímať to, čo sa deje rozumovo a racionálne. Hovoríme, že prešiel rozumovo na úroveň dieťaťa v materskej škôlke a svet a dianie vníma symbolicky pomocou obrázkov z rozprávok. Podobá sa to vnímaniu sveta pravekých ľudí a čiastočne aj prírodných ľudí.

Pokiaľ by sa človek prepadol úplne do spánku a hypofýza by produkovala 100 % nočnej chémie, tak stredný mozog prevezme riadenie celého organizmu, resp. hrá prvé husle v nočnom režime. Tak všetko, čo sa v organizme deje, sa zapisuje do neurónov stredného mozgu a nielen tam. No pre naše účely stačia tieto spomienky uložené v strednom mozgu. Pokiaľ sa zobudíte v noci na určitý podnet, tak hypofýza prechádza čiastočne do režimu 90 % nočnej chémie a 10 % dennej chémie, aj neurónové zhluky v strednom mozgu sa niektoré uzatvoria a prejdú do denného režimu. Ste rozospatý, rozumovosť nefunguje úplne a spomínate si na práve bežiaci sen, ktorý súvisí s procesmi, ktoré bežia v organizme. Sníva sa vám napríklad niečo erotické. No táto snová symbolika zvyčajne znamená úplne niečo iné, ako si vysvetľujete. Jednoducho keď sa vám niečo sníva, tak sa to sníva alegoricky, symbolicky a s rozumovým výkladom sveta to nemá nič spoločné.

A práve tu nastupuje veštecký ezoterik, ktorý sa musí naučiť dekódovať túto snovú symboliku v centre fantázie, usiluje sa z pamäte presunúť spomienku o sne do centra fantázie v prednom mozgu a v stave plnej rozumovosti priradiť k snovým spomienkam v centre fantázie dekódovací obrázok, čo snové symboly znamenajú v reálnom živote. Potom sa stane, že pri takomto dekódovaní sa ku snu, ktorý vyzerá ako zlý horor, priradí obrázok o liečení organizmu. A sen nádherný a blažený sa pri vešteckom dekódovaní zmení na manipulovanie inou osobou cez sny. No môže sa stať, že sa vám snívalo o tom, aby ste nechodili na konkrétne miesto. Tento sen dáte do centra fantázie a zo spomienok sa priradí ten istý obrázok, ako ste dali do centra fantázie. V tomto prípade to bude varovanie a nie sen.

Snový veštecký ezoterik sa musí naučiť vešteckým výkonom dekódovať snové spomienky a priraďovať k nim reálne obrázky zo spomienok. Ďalej je potrebné, aby sa snový veštecký ezoterik naučil vyťahovať snové spomienky zo snového archívu počas autohypnózy a nie počas nočného spánku. Pokiaľ by ezoterik zasahoval do nočného spánku príliš často, tak by si mohol porušiť ľudský nočný spánok, ktorý je hlboký, na zvierací spánok, ktorý už nedovoľuje spať tak hlboko. Uvedomte si, že zvieratá sú trvalo v stave určitého spánku aj počas dňa, aj počas noci. No človek je počas dňa v stave, že hypofýza produkuje 100 % dennej chémie a počas noci 100 % nočnej chémie. No u zvierat takýto stav nastane málokedy, zvieratá idú vždy aj na dennú a aj na nočnú chémiu.

Preto nie je vhodné násilne sa v noci zobúdzať a zapisovať si sny. Ezoterik sa radšej naučí veštecky vytiahnuť sny zo snového archívu stredného mozgu. Urobí tak v tom prípade, pokiaľ pôjde do stavu zaspávania, ale všetko zastaví na úrovni, že začína všetko vnímať ako rôzne druhy symbolov alebo rozprávok. V psychiatrickom význame by sme povedali, že mu idú fantázie až halucinácie. No pre nás ide snová symbolika. V tomto prípade sa ezoterik nachádza v autohypnotickom stave. Zastavil proces zaspávania a drží sa pri vedomí. Tento stav si zásadne nahadzuje iba počas dňa a nie v noci.

Keď je ezoterik v autohypnotickom stave a už vníma všetko okolo seba ako snovú symboliku, je možné začať psychicky prenikať silou koncentrácie do stredného mozgu. V strednom mozgu sa už časť z 22 zhlukov sivých neurónov prepla do nočného režimu, a tak sa otvorila cesta do snovej pamäte, kde sú uložené záznamy všetkých nočných pochodov, ktoré sa udiali počas skoro celého života jedinca. A sem ezoterik prenikne a odtiaľto vyberá snové záznamy do centra fantázie a tu ich aj dekóduje a overuje. No nech ezoterik nečaká, že zo stredného mozgu pôjdu nejaké snové obrazy, pôjde iba nervový vzruch, ktorý v centre fantázie treba dať do podoby snového obrazu a potom k nemu priradiť reálny testovací obraz zo spomienok.

Ezoterik potrebuje ešte veštecké vnímanie snových pochodov aj pre prípad, že by počas autohypnotického stavu napríklad prenikal do sveta mŕtvych alebo do kozmického priestoru. V autohypnotickom stave by všetko vnímal cez snové symboly a musel by dekódovať, kde sa nachádza pri reálnom vnímaní. Napríklad v autohypnotickom stave si nahodíte kozmické vedomie a psychicky silou koncentrácie prenikáte do reálneho kozmu, no vnímate to snovo ako stretnutie starca s palicou. Čo je v poriadku, je to iba iný druh vnímania sveta na základe symbolov a nie vedeckého vnímania. No v centre fantázie sa dá k tomuto starcovi priradiť obrázok planéty Mesiac a vaše psychické putovanie k nemu. Aj takýmto vešteckým výkonom sa ezoterik musí naučiť, aby mohol vnímať a dekódovať symbolický spôsob vnímania a vykladania sveta a procesov okolo seba.

Pridaj komentár