Úvaha o tom, kam budú naše kroky viesť na duchovnej ceste do budúcich dní. Pohľad na 7 duchovných ciest, čo sme v nich dosiahli. Kam sa budeme uberať ďalej a čo budeme musieť zvládnuť.

Moderný ezoterik si uvedomuje, že ezoterika ako duchovná cesta musí do seba nabrať poznatky dnešnej doby a aktualizovať duchovnú cestu. Tak isto si moderný ezoterik uvedomuje, že treba vešteckými metódami skúmať tých, ktorí realizovali duchovnú cestu. Uvedomujeme si, že duchovná cesta by nemala stáť na chorobných stavoch.

Na základe vešteckého bádania a skúmania, ktoré môžeme zaradiť do kategórie nepriamych dôkazov, sme vytýčili 7 možných duchovných ciest. Dali sme im aj ich pevný základ a to do oblasti výskytu neurónov v ľudskom tele.

Prvá možnosť duchovnej cesty vedie cez neuróny veľkého mozgu a touto cestou idú zvyčajne osoby, ktoré prežili klinickú smrť alebo precvičili techniky, ktoré tento stav navodzujú. V ezoterike hovoríme o klinickej ceste, v medicíne hovoríme o prežití klinickej smrti. Pri klinickej smrti alebo cvičeniach sa ľudské vedomie a ľudská koncentrácia presúva na povrch veľkého mozgu a odtiaľto má možnosť prenikať do zvláštnej dimenzie, kde sú uložené spomienky ľudí a zvierat. Tak isto sú tu uložené spomienky organického života v kozme, ktorý zomrel alebo úplne vyhynul. Treba si uvedomiť, že nie každý si musí byť vedomý, že prešiel procesom klinickej smrti. Môže sa stať, že sa tak udialo počas embryonálneho vývoja alebo počas nočného spánku a vtedy si toho nie sú osoby vedomé. Ďalší problém je, že osoby prežili klinickú smrť, ale si nič nepamätajú. Aj ezoterik, ktorý nacvičuje klinickú psychiku, nemusí vedieť zmyslami vnímať, čo robí a kde sa psychicky prebúral. Ezoterik potrebuje prejsť vešteckým naladením zmyslov, aby procesy klinickej cesty mohol aj vhodne vnímať.

Klinická cesta sa snaží o prieniky do tejto dimenzie sveta, nejde tu o psychický prienik do svojich spomienok a predstáv fantázie. Niektorí môžu skutočne prenikať iba do svojej prebujnenej fantázie. A o to ezoterikovi nejde. Ezoterik kopíruje stavy tých, ktorí klinickou smrťou prešli. Vo svete mŕtvych skúmame spomienky ľudí a zvierat. Naším záujmom je spoznať zákonitosti fungovania tohto sveta a naše skúmania konfrontovať s doterajšími názormi. Nečakáme, že je možné pochopiť bežnému laikovi o čom, to tu píšem, kým sám neprejde procesom klinických cvičení a nepresvedčí sa. Sprostredkované informácie nie sú priamym dôkazom. Ten si musí zadovážiť každý sám. A preto nemá žiadny zmysel niekoho o týchto pravdách presviedčať. Môžete naraziť na nepochopenie a výsmech.

Pokiaľ sa zvládol základný výcvik klinickej cesty, tak je možné začať svet mŕtvych skúmať, zisťovať, čo tam je a ako sa to správa. Aj na takéto bádanie je potrebné špeciálne školenie zmyslov, aby to mohol ezoterik vo svete mŕtvych skúmať a bádať. Tak isto je potrebné to bádať kolektívne a usilovať sa o racionálny pohľad, čo sa vo svete mŕtvych deje. Nie je to jednoduchý proces, ale určite sa postupne zvládne aj vďaka nepriamym vedeckým metódam bádania určitých javov a procesov. Vo svete mŕtvych spomienok sú najzaujímavejšie anjelské sféry, ktoré vytvorili niektorí ľudia, ktorí sú celý život ako malé deti, majú trvale väčšiu detskú žľazu a celý život robili iba s jedným materiálom. Po ich smrti sa ich spomienky uložia do sveta mŕtvych. Názov anjelské sféry dostali pracovne, ale aj preto, že sa objavujú v detskej psychike a detská psychika vie s nimi komunikovať lepšie ako myseľ dospelej osoby. Tak isto zavážil fakt, že tieto sféry porušujú zákon pravdepodobnosti a pokiaľ sú súčasťou ľudskej psychiky, tak tieto osoby sú viac úspešnejšie.

Vo svete mŕtvych sú potom už zaujímavé iba spomienky organického života mimo planétu Zem. Pravdu povediac ľudstvo sa v tomto smere nemá čím pochváliť a vzťah k svetu mŕtvych je viac negatívny a bez záujmu. No to neplatí o niektorých vyhynutých formách organického života, ktoré vedeli veľmi dobre o tejto dimenzii sveta a dokonca bola ich hlavným cieľom. V prípade ľudí ide iba o ojedinelé akcie. Skorej spomienky sa stávajú súčasťou iných, veľmi silne zoskupených spomienok. Tieto sme označili pojmom kozmické inteligencie. Ide iba o označenie a nič viacej. Všetko musí dostať svoj názov, aby sme rozumeli, o čom píšeme a hovoríme. Bádanie a skúmanie kozmických inteligencií sa z oblasti našej Zeme už presunulo hlbšie do našej Galaxie a našich súhvezdí. A bude pokračovať nekonečnými diaľavami sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty celého kozmu a celej histórie kozmu. Už nebudeme skúmať všetko, ale zameriame sa na špeciálne úkazy, ich pozorovanie a hľadanie zákonitostí, ako to všetko funguje.

Výsledkom ovládania klinického vedomia je zaujatie iného postoja voči tomu, čo sa deje s našimi spomienkami po smrti. Ezoterikovi nie je jedno, čo sa bude diať s tým, čo nameditoval a usiluje sa, aby jeho spomienky zostali pokope a naďalej aktívne fungovali vo svete mŕtvych spomienok. Ezoterik sa vzdáva nereálnych predstáv o svete mŕtvych a berie to, čo tento čudný a pre bežných ľudí nepochopiteľný svet dáva. Ezoterik zmení hodnotový rebríček a svoje spomienky v neurónoch tela považuje za to najcennejšie, čo môže byť. Dá svojim spomienkam hodnotu a vážnosť. Tak isto sa usiluje o reinkarnáciu podľa zásad sveta mŕtvych. Nesmrteľnosť spomienok a ich vytrvalého pokračovania v zhromažďovaní mŕtvych informácií ľudí a zvierat. Tak isto informácií, ktoré vytvoril iný organický život v kozme. Je na každom, aby si slobodne vybral, ako bude žiť a čomu dá prednosť. Nie je tu snaha vás presviedčať o správnosti toho, čo tu prezentujem. Iba vás informujem o takejto možnosti. Je na vás, či sa sami presvedčíte o tom, čo tu tvrdím.

Pridaj komentár