Znovu sme sa po čase vrátili k zasväteniu do kozmického vedomia, ktorým sa usilujeme psychicky prenikať do súhvezdí našej Galaxie. Realizovali sme už zasvätenie do časti súhvezdí a to: súhvezdie OKTANT, PÁV, CHVOST HADA, OROL, JUŽNÁ KORUNA, STRELEC, KOZOROŽEC, MIKROSVET, INDIÁN, TUKAN, ŽERIAV A JUŽNÁ RYBA. Tento zápis má svoju fotodokumentáciu v Galérii zasvätení.

V tomto zasvätení sme sa usilovali vytvoriť v mozgu centrá psychického prieniku do ďalších súhvezdí a to: VEĽRYBA, PEC, ERIDANUS, FÉNIX, VODNÝ HAD, STOLOVÝ VRCH, MEČIAR, SIEŤ, HODINY, RYBY, RYDLO, HOLUBICA, ZAJAC A ORIÓN.

V predošlých zasväteniach sa zasväcovalo do planét slnečnej sústavy: SLNKO, VENUŠA, JUPITER, SATURN, URÁN, NEPTÚN, PLUTO A MERKÚR. Ďalej sa budeme usilovať prejsť každé súhvezdie našej Galaxie, aj keď v niektorých súhvezdiach nie je čo skúmať. Ale ide o poriadok a získanie skúseností aspoň o súhvezdiach našej Galaxie. Napríklad pri psychickom prieniku do súhvezdí v blízkosti epicentra sú energie a možnosti pre život obmedzené a celkovo je nepríjemné sem psychicky prenikať. A preto sme do týchto súhvezdí psychicky prenikali hlavne cez epicentrum Galaxie. Takýto prienik nie je tak náročný ako priame prenikanie. V žiadnom prípade nejde o fyzický prienik ako družice do kozmu. To si treba uvedomiť a brať na vedomie. Súhvezdia na okraji Galaxie sú menej náročné na prienik a sú tu relatívne vhodnejšie podmienky pre vývoj organickej hmoty. Zase si treba uvedomiť, že priame dôkazy o existencii života nemáme a psychický prienik ani nedovoľuje priniesť priamy a ešte aj overiteľný dôkaz. Treba to brať ako hypotézu a určitý odhad. Čím si nerobíme nárok brať to ako vedecký dôkaz. Jednoducho je to veštecké vnímanie a odhadovanie. Radi by sme priniesli viacej, no nejde to v dnešnej dobe. Necháme to na ďalšie generácie ezoterikov.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia pokiaľ sa robia neodborne môžu škodiť.

Na začiatku zasvätenia prebehla teoretická prednáška na tému Koncepcia kozmického vedomia. Znovu sa Saša Pueblo snažil spresniť pojmový aparát a logiku veci. Jasne sa deklarovali zdroje, na ktorých staviame výskyt kozmického vedomia a to veštecký prieskum tých, ktorí sa narodili hyperaktívnym a nekľudným matkám. Tak isto sa prezentovali výsledky vešteckého prieskumu kozmonautov, ktorí boli v kozme dlhšie ako 4 mesiace a čo to spravilo s ich psychikou. Tak isto sme veštecky bádali prípady postihnutých jedincov, ktorí trpia rôznymi deformáciami. Netradičný pohyb vedie ku kozmickému vedomiu a psychickým prienikom do kozmického priestoru. Samozrejme, že vlastnou ezoterickou praxou sme obohatili tento zoznam o prípady nácviku kozmického vedomia cez meditácie a zasvätenia.

Potom Saša Pueblo špecifikoval druhy kozmického vedomia. Klasickým kozmickým vedomím okolo orgánov tela si vystačíme v planétach a súhvezdiach našej Galaxie. Pokiaľ chce ezoterik prenikať do hĺbok kozmu a to znamená k iným galaxiám, tak klasické kozmické vedomie treba doplniť o zvukovú podobu mantier a vzdávanie sa túžob, ktoré bránia hlbším psychickým prienikom do kozmických diaľav. Tak isto sa definoval aj nový stav, ktorý skúmame, ktorý stojí na psychickom prieniku do vlastných buniek tela cez systém duchovnej cesty mozoček, ganglie a bunky. V tomto prípade ide o psychický prienik do buniek na základe vibrácie napríklad hlasiviek a na bunky sa nasadzuje kozmické vedomie. Tento stav budeme pracovne volať UFO kozmos. Názov nie je náhodný, ale súvisí s prípadmi UFO. No neakceptujeme spôsob, ako sa tieto prípady vykladajú a v tomto smere prevedieme vlastný veštecky výskum jedincov, ktorí nie čo ako UFO prežili. A budeme tak robiť v rámci celej histórie ľudstva a nielen tam.

Potom si prítomní uvedomili, že 6. duchovná cesta sa robí cez ganglie okolo orgánov tela. To sú hlavne telieska veľkosti špendlíkovej hlavičky plné neurónov. A sem treba psychicky preniknúť a odtiaľto robiť kozmické vedomie. Najdôležitejšie je okolo orgánov a ganglií posunúť predstavy labyrintu a potom sem ku všetkým orgánom pridávať množstvo obrázkov nejakej planéty, kde sa má psychicky prenikať. Veštecky možno vnímať lúč z mozgu cez 100 000 kilometrov atmosféry. Ezoterici si musia dávať pozor, aby neskončili vo vlastných fantáziách a spomienkach. Tak isto je potrebné sa naučiť kozmické veštectvo a všetko vnímať v centre fantázie a k pocitom prikladať obrázky planét a súhvezdí.

Po prednáške nasledoval praktický výcvik do kozmického vedomia, kde sme znovu prenikali do planét našej slnečnej sústavy. Tak isto sme precvičovali prienik do súhvezdí a do iných galaxií, kde bolo treba použiť už jogínske zvukové mantry.

Po precvičení základných stavov kozmického vedomia sme pristúpili k ďalšiemu zasväteniu, ktoré má dopomôcť tomu, aby sme si kozmické vedomie lepšie osvojili. Nedá sa zasvätením nahradiť klasický výcvik, ale zasvätenie môže dopomôcť k rýchlejšiemu napredovaniu.

Uvádzame tu koordináty tých, ktorí prenikali do kozmického priestoru, ktorých skúsenosti sme skopírovali pre zrýchlenie duchovnej cesty a spoznanie jej zákonitostí:

Súhvezdie VEĽRYBA
01. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,F). Kozmické vedomie a chodil do tohto súhvezdia pomocou pozície tela a rúk.

Súhvezdie PEC
02. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,E). Kozmické vedomie a chodil do tohto súhvezdia pomocou pozície tela a rúk.

Súhvezdie ERIDANUS
03. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I). Kozmické vedomie a chodil do tohto súhvezdia pomocou pozície tela a rúk.

Súhvezdie FÉNIX
04. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,K). Kozmické vedomie a chodil do tohto súhvezdia pomocou pozície tela a rúk.

Súhvezdie VODNÝ HAD
05. Z oblasti Melanézia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,K). Kozmické vedomie a chodil do tohto súhvezdia pomocou pozície tela a rúk.

Súhvezdie STOLOVÝ VRCH
06. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Kozmické vedomie a chodil do tohto súhvezdia pomocou pozície tela a rúk.

Súhvezdie MEČIAR
07. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,Q). Kozmické vedomie a chodil do tohto súhvezdia pomocou pozície tela a rúk.

Súhvezdie SIEŤ
08. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G). Kozmické vedomie a chodil do tohto súhvezdia pomocou pozície tela a rúk.

Súhvezdie HODINY
09. Z oblasti Kaukaz. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,F). Kozmické vedomie a chodil do tohto súhvezdia pomocou pozície tela a rúk.

Súhvezdie RYBY
10. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,F). Kozmické vedomie a chodil do tohto súhvezdia pomocou pozície tela a rúk.

Súhvezdie RYDLO
11. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,B). Kozmické vedomie a chodil do tohto súhvezdia pomocou pozície tela a rúk.

Súhvezdie HOLUBICA.
12. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,D). Kozmické vedomie a chodil do tohto súhvezdia pomocou pozície tela a rúk.

Súhvezdie ZAJAC
13. Z oblasti Madagaskar. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,L). Kozmické vedomie a chodil do tohto súhvezdia pomocou pozície tela a rúk.

Súhvezdie ORIÓN
14. Z oblasti Kaukaz. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,E). Kozmické vedomie a chodil do tohto súhvezdia pomocou pozície tela a rúk.

Pridaj komentár