Venujeme sa tu problematike psychohygieny ezoterika, ktorý sa usiluje realizovať 7 ezoterických ciest. Ide o univerzálnu cestu s cieľom stať sa na každej zo 7. ezoterických ciest aj výnimočným špecialistom. Ako každá činnosť, aj duchovná aktivita prináša svoje negatívne tendencie, ktoré treba neustále odstraňovať a likvidovať.

Pri realizácii 1. ezoterickej cesty je potrebná nasledovná psychohygiena:

1. Pre osoby, ktoré prežili skutočnú klinickú smrť, stali sa špiritistami a následne sa usadili v šedej kôre veľkého mozgu.
Je tu možnosť v špiritistovi vymeniť záznam spomienok mŕtvej osoby, ktorý sa ocitol vo vnútri špiritistu za iný záznam, ktorý je vhodnejší a lepšie vyhovuje ezoterikovi. Nemožno ho úplne odstrániť, iba vymeniť za iný.

2. Pre osoby usadené vo veľkom mozgu po klinickej smrti a tiež pôsobiacich v jednom zo 4. centier a to buď hysterickom, psychopatickom, schizofrenickom a epileptickom.
Ezoterik prenikne do týchto centier a upraví ich tak, aby stabilizovali psychiku. Hysterické centrum je v nervových zakončeniach šedej kôry spánkových lalokov. Psychopatické centrum je v nervových zakončeniach predného mozgu. Schizofrenické centrum je v nervových zakončeniach šedej kôry zrakového mozgu. Epileptické centrum je nervových zakončeniach šedej kôry veľkého mozgu.

3. Pre osoby, ktoré odcvičili rané štádium klinickej smrti, stíšili sa, pozastavili určité malé časti v orgánoch tela.
Ezoterik sa musí naučiť obnoviť aktivitu vo vlastnom tele a rozbehnúť normálny chod v orgánoch tela.

4. Pre osoby, ktoré odcvičili rané štádium klinickej smrti a usadili sa vo všetkých 4 centrách pováh.
Ezoterik prekontroluje štyri povahy ako je uvedené vyššie a naučí sa ich používať pre meditáciu, ale aj život.

5. Pre osoby vo veľkom mozgu a psychickom prieniku do centier riadenia činnosti orgánov v tele.
Keď ezoterik psychicky prenikne do šedej kôry veľkého mozgu, tak na rôznych miestach po povrchu má centrá pre koordináciu všetkých aktivít. Celý povrch šedej kôry a aj vrstvy šedej kôry by sa mali zúčastňovať určitej aktivity, ktorú ezoterik práve realizuje. Všetky centrá spolupracujú harmonicky navzájom.

6. Pre osoby, ktoré prenikli vo veľkom mozgu do sexuálnych centier.
V šedej kôre veľkého mozgu sú uložené centrá pre všetky druhy sexuálnych deviácií. Ezoterik sa do centier napája a vie si bez zábran iba na mentálnej rovine predstaviť všetky druhy sexuálnych úchyliek.

7. Pre osoby, ktoré prenikli do zmyslových centier vo veľkom mozgu.
Ezoterik prenikne do všetkých zmyslových centier a posilňuje ich spoluprácu a prepájanie na veštecké výkony. A tak isto naspäť do normálneho vnímania vonkajšieho sveta.

8. Pre osoby, ktoré schytali energetické objekty od špiritistov, ktorí prežili klinickú smrť. Ezoterik sa na diaľku napojí na všetko, kde horí ako meteority, spaľovne, sopky, hutnícke závody a napúšťa tento fenomén do seba a takto likviduje špiritistické objekty od iných ezoterikov.

9. Pre osoby, ktoré odcvičili rané štádium klinickej smrti a prenikli do spomienok uložených v neurónoch veľkého mozgu.
Ezoterik sa naučí napájať na zomierajúcu osobu a požiada ju, aby pozmenila niektoré nežiaduce spomienky .

Pri realizácii 2. ezoterickej cesty je potrebná nasledovná psychohygiena:

1. Pre osoby trvale od narodenia usadené v strednom mozgu.
Je rozumné kontrolovať 4 povahy a nedovoliť, aby sa vymkli spod kontroly. Tak isto usadenie v strednom mozgu dovoľuje intenzívnu spoluprácu v detskej psychike a využívane bielych anjelských sfér k úspešnosti.

2. Pre osoby usadené v strednom mozgu zámerne z dôvodu meditácie.
Ezoterik si uvedomí, že chce byť skoncentrovaný v strednom mozgu na základe spomienok na detstvo a otvorí si anjelské odtlačky detských dyslektikov. Pokiaľ má biele anjelské odtlačky, nechá anjelským sféram posudzovať svoje predstavy o budúcnosti.

3. Pre osoby usadené v strednom mozočku a jedným centrom a to buď hysterickým, psychopatickým, schizofrenickým, alebo epileptickým.
Tieto centrá sú uložené v nervovom systéme idúcom do ústnej dutiny, dovnútra temenného mozgu, dovnútra mozočku a do hlasiviek v krku. Znovu ich vhodne nalaďuje pre svoje potreby.

4. Pre osoby zámerne usadené vo všetkých 4. centrách naraz.
Ezoterik sa usiluje ovládnuť všetky 4 povahy, aby bol v ezoterike aj v bežnom živote úspešný.

5. Pre osoby s poškodeným režimom spánku.
V tomto prípade sa treba naučiť fungovať v miernom prispaní aj počas dňa, tak isto prekonávať s otvorenými očami mikrospánok počas dňa, zaspávať v autohypnotickom stave a do spánku vstupovať inak ako je bežné.

6. Pre osoby s totálnym psychickým prepracovaním.
Je vhodné, aby si ezoterik, pokiaľ bol extrémne psychiky a fyzicky vyčerpaný, pred spaním sadol, nahodil si autohypnotický stav a želal si prebehnutie nočného režimu s tým, že vníma v polospánku, aké mu idú symbolické snové predstavy, do ktorých nezasahuje.

7. Pre osoby so zámerne zvieracím spánkom.
Je potrebné sa naučiť fungovať aj počas dňa ako v polospánku a iba niekedy sa prebrať. Zároveň v noci je ezoterik do určitej miery hore a prevádza snové meditácie v autohypnotickom stave. Prípadne prekóduje všetko, čo prežil, do snovej symboliky. Ezoterik sa naučí fungovať ako námesačný aj počas dňa.

8. Pre osoby, ktoré odcvičili autohypnotický stav.
Autohypnotický stav sa podobá stavu rozumovosti dieťaťa materskej škôlky a z tohto stavu treba ísť plne do racionálneho až vedeckého vnímania sveta.

9. Pre osoby, ktoré kontrolujú a udržujú snový archív v náležitom poriadku.
Znovu idete do autohypnotického stavu a cez zomierajúcu osobu si pozmeňuje vhodným spôsobom snovú symboliku.

10. Pre osoby so zámerne vyvolanými detskými spomienkami a aktivizovanými odtlačkami anjelských sfér detských dyslektikov.
Ezoterik si skontroluje, či má okolo seba anjelské sféry detských dyslektikov a likviduje všetky anjelské predstavy, ktoré vytvoril on sám alebo patria iným osobám.

11. Pre osoby, ktoré dostali v 12. roku do podvedomia 10 obalov, v ktorých je uložené predurčenie k niečomu.
Ezoterik tento priestor obsadzuje predstavami o úspešnosti nasmerovanými do sveta mŕtvych. Cieľom ezoterika, ktorý vyspel a dospel, je nasmerovanie ezoteriky do sveta mŕtvych a hlavne do sveta mŕtvych pod vplyvom anti čiernych dier.

Pri realizácii 3. ezoterickej cesty je potrebná nasledovná psychohygiena:

1. Pre osoby trvalo usadené v mozočku.
Ezoterik si dá pozor, aby bol v mozočku vždy skoncentrovaný na 10 % z celkovej koncentrácie a nie je vhodné, aby zvyšoval koncentráciu do mozočku. Tak isto je možné pozmeniť vhodným spôsobom spomienky uložené aj vo vnútri neurónov mozočku.

2. Pre osoby, ktoré sa usadili v mozočku z meditačného dôvodu.
Ezoterik si uvedomuje, že na začiatku duchovnej cesty nepotrebuje spoluprácu mozočku. No keď už zvládol základné stupne 6. ezoterických ciest, tak je nutnosť, aby sa dostal do akcie aj samotný mozoček.

3. Pre osoby, ktoré cez mozoček prenikajú mimo seba.
Ezoterik si skontroluje, či mozoček skenuje vnútro organizmu a keď je treba, tak vie určitú časť neurónov prepnúť na psychický prienik do priestoru okolo seba.

4. Pre osoby, ktoré cez mozoček prenikajú do bunkových štruktúr.
V tomto prípade vydáva ezoterik príkaz mozočku na prienik do bunkových štruktúr a zároveň vyvoláva vhodné rezonancie na niektorej membráne v ľudskom mozgu. Tak isto ezoterik vie dať mozočku príkaz, aby ho vrátil zvnútra bunkových štruktúr naspäť nad úroveň buniek.

5. Pre osoby, ktoré sa napájajú na mozočky iných osôb.
Ezoterik si prekontroluje prepojenia na iné mozočky a veštecky si skontroluje správnosť týchto prepojení, aby sa niektoré neuróny mozočku napájali na mozočky iných jedincov.

6. Pre osoby, ktoré cez mozoček prenikajú do spomienok vo veľkom mozgu.
Ezoterik si otestuje, aby centrá v mozočku prenikali do všetkých spomienok vo veľkom mozgu a vedeli z veľkého mozgu vyberať všetko, na čo si chce ezoterik spomenúť. Mozoček je schopný sa napojiť na každý kúsok spomienky z celej histórie toho, čo človek prežil.

Pri realizácii 4. ezoterickej cesty je potrebná nasledovná psychohygiena:

1. Pre osoby od narodenia usadené v mieche.
Tieto osoby si musia strážiť psychiku a neprepadať sa do prílišnej spätosti s prírodou a odťahovaním sa od civilizácie a techniky.

2. Pre osoby zámerne psychicky usadené v mieche.
Ezoterik usadený v mieche si v prvom rade kontroluje, aby miecha bola dôsledne prepojená na všetky neurónové centrá v ďalších 6. neurónových oblastiach a to veľký mozog, stredný mozog, brušný mozog, ganglie okolo orgánov tela a chromozómy v bunkách. Ďalej sa ezoterik usiluje o to, aby realizoval znovu prepojenie na prírodu a to hlavne počas pobytu v prírode.

3. Pre osoby zámerne vyvolávajúce pohybové vzorce pre kozmické vedomie.
Ezoterik si uvedomuje, že základný pohybový vzorec pre všetky druhy pohybových návykov je pohybový vzorec činnosti magmatického jadra Zeme a celkovo planéty Zem a do tohto pohybového vzorca sa treba vracať a to hlavne zo psychických prienikov do astronomického kozmu.

3. Pre osoby zámerne vyvolávajúce pohybové vzorce pre čierne diery a vytvárajúce mini čierne diery.
Pre psychicky prienik do astronomického kozmu je výhodné nasadenie pohybového vzorca súvisiaceho s čiernymi dierami. Takýto stav sa nahadzuje v každej oblasti miešnych neurónov a aj ich výskytu v ďalších 6. oblastiach tela. Vyspelejší ezoterici si do oblasti miešnych neurónov nahadzujú aj takzvané mini čierne diery, čo nie je nič čudné. No po príchode z psychického prieniku do kozmu treba tieto objekty zrušiť a nastoliť normálny stav typický pre vedomie ľudí tejto planéty.

4. Pre osoby zámerne vyvolávajúce pohybové vzorce pre pulzary a vytvárajúce mini pulzary v mieche.
Tak isto je v tomto prípade treba pre psychický prienik nahadzovať pohybové vzorce pulzarov. Tak isto vyspelý ezoterik dokáže otvoriť množstvo mini pulzarov do oblasti výskytu pohybových neurónov. Po ukončení prienikov do astronomického kozmu cez pulzary je treba sa vrátiť k pohybovým mechanizmom planéty Zem.

5. Pre osoby zámerne vyvolávajúce pohybové vzorce pre anti čierne diery a vytvárajúce mini anti čierne diery v mieche. Tak isto ide o nahodenie pohybu psychiky cez anti čierne diery do všetkých pohybových neurónov a vyspelejší kozmický ezoterik dokáže do pohybových neurónov nahodiť mini čierne diery. Po návrate zo psychického prieniku z anti čiernych dier je potrebné sa vrátiť do normálnosti bežných jedincov.

6. Pre osoby zámerne vyvolávajúce pohybové vzorce pre magmatické polia v kozme a vytvárajúce drobné guľovité energetické útvary v mieche.
Pokiaľ si ezoterik nahodí kozmické vedomie a chce skúmať a vnímať procesy na planéte Zem, tak si môže do oblasti pohybových neurónov nahodiť malé magnetické guličky. Tak isto tento fenomén využije pre prieniky cez magmatické polia v kozme. Ezoterik sa vráti do normálneho stavu bežných jedincov.

7. Pre osoby zámerne usadené v miešnych neurónoch a reagujúce inštinktívne ako pri popálení, údere, páde a ohrození života.
Ezoterik si uvedomuje pohybové návyky, ktoré sú staré až 4 miliardy rokov pred naším letopočtom. Ide už o pohybové návyky realizované na genetickej úrovni a hovorím, že sa tieto pohyby dedia a prejavujú počas celého ľudského života. Ezoterik dokáže v rámci geriatrického programu zasahovať do tohto procesu a usmerňovať ho. Ezoterik môže posilňovať pohybové vzorce, ktoré sa naučil a potrebuje ich používať. Môže posilňovať na všetkých miestach pohybové vzorce pre jednotlivé orgány a činnosti v tele. Ezoterik si uvedomuje, že pokiaľ je unavený a chce mať ďalšiu aktivitu, tak si musí predstavovať ešte väčšiu únavu a potom sa môžu pohybové neuróny prepnúť do ďalšej aktivity. Keď chce ezoterik oddychovať, tak si bude predstavovať ešte viac roboty a potom sa všetko prepne do kľudu.

Pri realizácii 5. ezoterickej cesty je potrebná nasledovná psychohygiena:

1. Pre osoby, ktoré sú od narodenia usadené v brušnom mozgu.
Tieto osoby si musia dávať pozor, aby neprepadli zvieraciemu správaniu a snažia sa posilňovať ľudské návyky pre bežný život a tak isto rozumovosť.

2. Pre osoby, ktoré sa zámerne usadili v brušnom mozgu, potlačili ľudské správanie a mentálne v predstavách robia všetko ako zvieratá.
Ezoterik vie potlačiť prísne všetku rozumovosť a podriadiť sa tomu, čo chce brušný mozog v rámci zvieracieho správania. No všetko to vždy robí iba v predstave a nie v skutočnosti. Dobré je byť napojený na svalové platničky. No po vypustení správania cicavcov sa ezoterik zase vráti do silnej rozumovosti.

3. Pre osoby, ktoré vyhrážaním prinútili pudy, aby sa starali o ich zdravie.
Ezoterik v brušnom mozgu prinucuje pud sebazáchovy, pud rozmnožovací, pud teritoriálny a pud bunkový, aby sa staral o jeho zdravie. Takýto stav ezoterik trvalo fixuje a želá si ho.

4. Pre osoby psychicky prenikajúce do centier riadenia trávenia v brušnom mozgu.
Ezoterik preniká do koordinačných centier v gangliách, ktoré sú plné neurónov a dokáže sem presadiť geriatrický program trávenia pre dlhovekosť, bezchorobnosť a vitalitu.

5. Pre osoby psychicky prenikajúce v oblasti pupka do magmatických polí Zeme.
Ezoterik preniká cez oblasť pupku do magmatických polí Zeme a dokáže tu čítať zápisy o sebe alebo iných osobách. Ezoterik neustále sťahuje všetko, čo magmatické pole o ňom a jeho činnosti nafotilo do seba a ukladá to do oblastí, kde tieto magnetické záchvevy vznikli. Ezoterik nikdy nežije trvalo v magmatických poliach a netúla sa v nich.

Pri realizácii 6. ezoterickej cesty je potrebná nasledovná psychohygiena:

1. Pre osoby usadené od narodenia v gangliách svojho tela a psychicky prenikajúce do astronomického kozmu.
Osoby tu psychicky usadené od narodenia majú problém a to trvalý psychický prienik do kozmu. Teda z celkovej psychickej aktivity napríklad 20 % preniká do kozmu a ani si to títo jedinci neuvedomujú. Nevracajú sa psychicky naspäť a majú problémové stavy.

2. Pre osoby usadené zámerne do ganglií z dôvodu kozmického vedomia.
Ezoterik prenikne do ganglií z toho dôvodu, že chce prenikať do kozmu psychicky a spoznávať ho. A preto si okolo ganglií nahadzuje obrázky planét, súhvezdí a galaxií. No po návrate si okolo ganglií vedome nahadzuje planétu Zem a vnímanie hviezd v objektoch okolo seba.

3. Pre osoby psychicky prenikajúce do slnečnej sústavy.
Ezoterik si okolo ganglií nahadzuje predstavy Slnka, ale po návrate tieto predstavy zruší a okolo ganglií si nahodí predstavy planéty Zem.

4. Pre osoby psychicky prenikajúce do galaxií.
Po návrate z čiernych dier treba nahodiť predstavy planéty Zem.

5. Pre osoby psychicky prenikajúce do čiernych dier.
Po návrate z čiernych dier si treba nahodiť predstavy planéty Zem.

6. Pre osoby psychicky prenikajúce do pulzarov.
Po návrate z čiernych dier treba nahodiť predstavy planéty Zem.

7. Pre osoby psychicky prenikajúce do anti čiernych dier.
Po návrate z čiernych dier treba nahodiť predstavy planéty Zem.

8. Pre osoby psychicky prenikajúce do vnútra planét.
Tak isto po návrate z čiernych dier treba nahodiť predstavy planéty Zem.

Pri realizácii 7. ezoterickej cesty je potrebná nasledovná psychohygiena:

1. Pre osoby od narodenia usadené psychicky v bunkových štruktúrach z dôvodu poškodenia nervových zakončení.
Odporúča sa, aby si osoba takéto poškodenia preliečila a tieto stavy zastavila. Samozrejme, že sa tým uzavrie schopnosť psychicky prenikať do vnútorných štruktúr človeka.

2. Pre osoby usadené v bunkových štruktúrach z dôvodu kontaktu cez bunky s organickým životom v kozme.
Ezoterik preniká do bunkových štruktúr na základe rezonancií vyvolaných na membránach vlastného tela a nikdy si nepoškodí z tohto dôvodu nervové zakončenia.

3. Pre osoby zámerne prenikajúce do buniek cez mozoček s použitím rezonancií na membránach tela.
Ezoterik preniká do buniek na základe požiadania mozočku a vhodných rezonancií na membránach tela. Ezoterik sa usiluje psychohygienicky preniknúť do všetkých buniek a potom sa dokáže vrátiť do klasického stavu bežných ľudí.

4. Pre osoby prenikajúce do bunkových štruktúr cez brušný mozog s použitím rezonancií na membránach tela.
Ezoterik preniká do bunkových blán, orgánikov, bunkových jadier, mitochondriálnych jadier, do chromozómov, do génov, molekulových štruktúr na základe požiadania mozočku a vhodných rezonancií na membránach tela. Ezoterik sa usiluje psychohygienicky preniknúť do všetkých buniek a potom sa dokáže vrátiť do klasického stavu bežných ľudí.

5. Pre osoby prenikajúce do buniek svojho tela na základe UFO kontaktu s organickým životom v kozme.
Pokiaľ má osoba v sebe realizovaný psychický kontakt s UFO organického života, tak sa ho nemôže zbaviť, ale môže ho vymeniť za vyspelejšiu formu života. Ezoterik má iba dočasné kontakty s UFO odtlačkom a tieto odtlačky pravidelne strieda a učí sa ich spôsobu vnímania kozmu. Inak UFO odtlačky treba systematicky likvidovať.

6. Pre osoby, ktoré zahája a ukončia kontakt so svetom mŕtvych cez UFO odtlačky.
Tento kontakt je treba v tele ponechať, pokiaľ je dlhodobý a treba ho iba obmieňať a nechávať si iba jeden kus. Ezoterik nechce vlastniť žiadne UFO zo sveta mŕtvych, ale ho iba spoznávať a využívať za účelom reinkarnácie.

7. Pre osoby psychicky prenikajúce do reálnych štruktúr atómov.
Je potrebné využívať mozoček v zadnej časti mozgu, k tomu rezonanciu na membránach tela. Ezoterik do tohto sveta preniká a potom sa z neho vracia do normálneho stavu bežného jedinca.

Pridaj komentár