Chcela by som vás požiadať o vypracovanie duchovného profilu v súvislosti s podvedomím.

Poteší skutočnosť, že ste sa stali univerzálnou ezoteričkou a robíte 7 ezoterických ciest a teda duchovno v celej šírke (predošlý profil A 995). Teší aj to, že realizujete geriatrický program a ste vo výbornej fyzickej kondícii. Celkovo robíte znakovú kabalu viac univerzálne a nie podľa seba. No neteší neochota spolupracovať s podvedomím v génoch, neochota prijať biele anjelské sféry detských dyslektikov a hlavne ich počúvať a nerobiť si v práci nepríjemnosti. Sú u vás zmeny, ale sú extrémne pomalé a pod tlakom nepríjemností v pracovných veciach.

Zdravotný stav
Bol zhodnotený osobitne v geriatrickom profile.

Psychický stav
Aurický obal je okolo tela a psychický stav je stabilný.

Povaha
Keďže aktívne meditujete, tak ste usadená v neurónoch stredného mozgu, veľkého mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií. Ešte nie ste usadená v chromozómoch. Základ usadenia bol v mozočku.

Sexuálne podvedomie
Zdá sa, že fungujete viac na sexuálnych energiách idúcich z epifýzy a menej z hypofýzy. Nemali by ste trvalo fungovať na sexuálnych energiách. Mali by ste sa prepínať počas práce do hypofýzy. Sexuálne energie ste dostali na meditačnú úroveň a sú pre organizmus aj osud lepšie využívané. Celková vzrušivosť: na mužské telo. Povrchová vzrušivosť: na seba a oblečenie. Pohlavná vzrušivosť: na slabších mužov. Citová vzrušivosť: ezoterika. Vnímať, že ste prešli zasvätením do tantry. Vnímať rovinu poznania sexuality, ovládanie sexuálnych stavov, koncentráciu do pohlavných orgánov. Je tu ovládnutá rovina kazateľstva a energetického nabíjania predstáv. Menej zvládnuté stavy embryonálnej ezoteriky.

Stav obalov podvedomia
V 4. roku ste dostali sivé a čierne anjelské sféry. Tieto ste vymenili za bielu anjelskú sféru detských dyslektikov. Keďže meditujete a prešli ste zasväteniami, máte veľkú paletu anjelských sfér. Skôr ich máte pre radosť ako pre diktátorstvo šťastného osudu. Keď im dáte niečo schváliť, zvyčajne sa ich radami neriadite a spravíte si po svojom. V tomto smere sa málo zmenilo. Pokiaľ nebudete rešpektovať anjelské sféry, tak problematický osud. V 12. roku ste dostali ďalšie podvedomé obaly, tieto obsahujú obrázky bielych anjelských sfér, ktoré sa dožadujú realizácie. Ste s nimi v opozícii a to môže prinášať iba nepríjemnosti. Veľmi, ale veľmi slabo sa zbavujete tradicionalizmu, ochoty robiť si veci po svojom. Je to o niečo miernejšie ako doteraz.

Génové predpoklady
Génové reťazce sú od seba roztiahnuté a pokiaľ chcete zdravie a šťastný osud, tak sa treba venovať duchovnu intenzívne a dlhodobo. Svoje duchovné podvedomie neznášate a chceli by ste si robiť ezoteriku po svojom. Ale uvedomujete si, že by to zle skončilo a tak máte ľahostajný postoj k podvedomiu a nekomunikujete s ním. Podvedomie vám to opláca ničením partnerských vzťahov. Nasmeruje vás na nesprávne strategické riešenia a pritiahne k vám ľudí, ktorí vám škodia. Keď ste chorá, neúspešná, tak viac poslúchate podvedomie. Keď sa vám darí a ste zdravá, tak nie ste ochotná svoje podvedomie počúvať a spolupracovať.

Chromozómová história
Vaše chromozómy vznikli na území dnešného Slovenska, majú veľa spojení s habánskou kultúrou, lužickou kultúrou a celkovo vedú do praveku k opracovávaniu kameňov a znakových prejavov. Gény neboli miešané s inými génovými líniami ľudstva.

Astrológia 7. neurónových oblastí
Skúmam neuróny v týchto oblastiach. Nemáte záujem spolupracovať s podvedomím v génoch. Odmietate diktátorstvo anjelských sfér detských dyslektikov a šťastný osud s prvkami úspešnosti. V brušnom mozgu akceptujete prinútené pudy z obavy ochorieť. No už si tak silne nechcete robiť ezoteriku po svojom, čo sa vlastne ani nedá, pokiaľ ju robíte univerzálne.

Astrológia ega
Máte masochistické sklony ubližovať si a ničiť sa. Vnútorne túžite, aby vás niekto niekde prizabil a vy takto v násilnosti na sebe dosiahli vrcholné vykúpenie. Mali by ste viac previesť svoje masochistické sklony do roviny mentálnych predstáv a nerobiť si zo života veľký problém.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Cítiť, že nerobíte ezoteriku v snoch, ale začali ste ju robiť v bežnom živote. Sny sú dobre zorganizované k zdraviu, no nie k šťastnému a úspešnému osudu. No aspoň ste zaujali pasívny prístup a v snoch sa neničíte.

Duchovná úroveň
Nemáte záujem o dôkazy pravdy a bádanie sveta a ezoteriky. Najradšej by ste si robili ezoteriku po svojom. Iba strach z chorôb vás drží pri tomto druhu ezoteriky.

Hviezdy, šťastný osud
Majú v rukách anjelskí diktátori a ochota robiť, čo nariadia.

Šamanská myseľ
Hnusí sa vám a ich znakové kresby by ste zničili jedna radosť.

Praveká myseľ
Ste viac naklonená pre praveké kresby a ste ochotná ich prijať.

Zvieracia myseľ
Tak isto ste ju ochotná prijať ako relax a oddych, čo je dobré.

Bunková myseľ
Nechcete a odmietate, ale musíte kvôli zdraviu.

Silva myseľ
Už ste ju prijali, lebo vedie k zdraviu cez pudy v brušnom mozgu.

Snová myseľ
Dostala sa pod rozumnú kontrolu.

Anjelská myseľ
Veľmi opatrný a pomalý posun vpred.

Svet mŕtvych
Niečo odporné a hnusné a v hĺbke duše odmietate.

Sexus myseľ
Nepáči sa vám pozitívna línia ezoterickej tantry a chceli by ste sa sexom zničiť.

Kozmická myseľ
Baví vás, ale zase si to chcete robiť po svojom a nie univerzálne.

Veštecká myseľ
Nechcete ju používať pre bežný život, ale iba pre duchovno.

Organický život v kozme
Cítiť z vás nervozitu a napätie. Ale môže to byť pekne zničujúce a preto to chcete.

Pridaj komentár