Požiadali ste ma, aby som znovu veštecky odhadol, čo sa deje vo vašom organizme. Celkovo môžete byť spokojný. Všade sú gény dlhovekosti. Tukový orgán produkuje 1 400 000 užitočných chemických látok. Slabá stránka je molekulárna úroveň, ktorá je v niektorých častiach varovná. Tak isto spolupráca neurónov je rozpadnutá. Tiež chromozómy v bunkách poriadne nespolupracujú. Treba doriešiť molekulárnu úroveň a obnoviť spoluprácu chromozómov. Následne riešiť imunitu a biochémiu. Celkovo možno prejaviť spokojnosť s tým, ako si vediete.

Geriatrická diagnostika 7. neurónových oblastí: všetko v poriadku, slabé miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Teda organizmus sa dobre stará o tieto oblasti. Slabá spolupráca neurónov a rozdrobovanie ich aktivít do menších celkov. Treba to riešiť. Molekulárna úroveň nie je dobrá, sú tu zhluky polystyrénových guličiek a potrebujete oceľové laná, treba riešiť.

Geriatrická diagnostika nervstva: všetko v poriadku, slabé miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabá spolupráca chromozómov medzi sebou a voči ostatným chromozómom v tele. Treba riešiť. Molekulárnu úroveň treba akútne riešiť, sú ti iba izolované drobné guličky a potrebujete oceľové laná.

Geriatrická diagnostika pankreasu: všetko v poriadku, slabé miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Všetko nastavené na dlhovekosť. Zase problém celková spolupráca chromozómov a buniek navzájom. Molekulárna úroveň je riziková, drobné zbytky guličiek a tie sú poškodené. Potom je príliš veľa energie v tele. Treba akútne riešiť.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: všetko v poriadku, slabé miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Veľmi zlá spolupráca a koordinácia chromozómov celkovo. Treba riešiť. Molekulárna úroveň sú oceľové lanká, teda v poriadku. Osobitne treba vypracovať imunitu.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: platí všetko ako u kostnej drene.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: platí všetko ako u kostnej drene.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: všetko v poriadku, slabé miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Všetko sa upravilo k dlhovekosti a tiež je tu gén dlhovekosti. Molekulárna úroveň: roztrúsené guličky a treba akútne riešiť. Znovu problém spolupráce chromozómov v tele.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: všetko v poriadku, slabé miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Všetko sa upravilo k dlhovekosti a tiež je tu gén dlhovekosti. Problém spolupráce chromozómov v tele. Molekulárna úroveň: oceľové laná.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: tukové bunky začali produkovať 1 400 000 užitočných látok, no do organizmu nateká iba 10% a treba to riešiť vhodnými terapiami. Spolupráca chromozómov je mizerná a treba riešiť. Modifikácií je dostatok. Chýbajú alebo sú slabé modifikácie palcáky pre psychické výkony a diskovité modifikácie pre molekulárnu úroveň.

Geriatrická diagnostika pudov: pud sebazáchovy ešte nepreniká všade v tele a treba riešiť. Pud rozmnožovací obsadil tenké črevá a zariaďuje lepšie prijímanie živín. Pud teritoriálny sa nerozvinul a dodatočne treba riešiť celkovo stav imunity. Pud bunkový v tenkých črevách prenikol cez bunkovú blanu k orgánikom a treba až na molekulárnu úroveň.

Geriatrická liečba chromozómy a molekulárna úroveň neurónov: spoluprácu chromozómov treba riešiť formou zasvätenia. Cez banán prepichnúť klince a ukladať na telo. Stačí raz 20 minút po tele.

Geriatrická liečba nervstvo, chromozómy a molekulárna úroveň: spoluprácu chromozómov budeme riešiť na viac etáp a vyžaduje si to môj osobný zásah k spolupráci. Riešiť budem počas zasvätení. Jablko a nastrkať do neho mince. Stačí raz posúvať po tele na 20 minút.

Geriatrická liečba pankreas, chromozómy a molekulárna úroveň: spoluprácu chromozómov treba riešiť formou zasvätenia. Tenisovú loptičku omotať drôtom, dať pod drôt mince, prípadne nalepiť lepidlom. Prikladať raz na 20 minút na oblasť pankreasu.

Geriatrická liečba kostnej drene, chromozómy a molekulárna úroveň: chromozómová úroveň sa bude riešiť počas geriatrického zasvätenia. Molekulárna úroveň v poriadku. Neskoršie treba riešiť biele krvinky a detskú žľazu v rámci celkovej imunity.

Geriatrická liečba hormonálnej sústavy: chromozómy sa budú riešiť cez geriatrické zasvätenia. Molekulárna úroveň: do petržlenu spraviť zárezy a vložiť mince. Prípadne rozrezať na polovicu a uložiť mince. Nechať na tele raz asi hodinu.

Geriatrická liečba množstva tukových modifikácií: treba navyšovať z množstva 1 400 000 až na 10 miliónov užitočných látok a stabilizovať. Pokračovať v umývaní tela jadrovým mydlom a šúchať mokré telo čiernym múmiom aspoň 10 krát do mesiaca. Robiť tak 2 mesiace. Z dôvodu natekania do tela nosiť sťahovací pás okolo brucha pri cvičení alebo sťahovacie zápästia, ktoré sa dajú kúpiť v športových predajniach. Prípadne sťahovače na ruky alebo nohy. Používať cez deň aspoň 2 týždne a premiestňovať. Cieľ je zvýšiť natekanie tukových látok do tela na 80%  z terajších 10 %. Dorobiť modifikácie palcáky: prikladať na telo jelenie parohy. Možno kúpiť v loveckej predajni. Diskovité modifikácie: natierať pred sprchovaním telo lacnou slivovicou aspoň 10 krát. Treba sa po osprchovaní obliať liečivou extra silnou Fatrou aspoň 10 krát.

Geriatrická liečba pudu teritoriálneho v hrubom čreve pod slezinou: rozdrviť hlavičky zápaliek na prach a jemne dávať na telo. Môže byť aj obsah poľovníckeho náboja. Na telo aspoň 10 krát pred sprchovaním, iba málo. Najskôr odskúšať reakciu kože.

Pridaj komentár