Chcel by som vás poprosiť o kontrolnú geriatrickú prehliadku. Robil som všetky predpísané terapie.

Požiadali ste ma, aby som veštecky odhadol, ako ste si počínali pri likvidácii poškodených génov (predošlý profil B 100). Dá sa radostne konštatovať, že túto etapu liečby máme za sebou. Môžete sa pustiť do génu dlhovekosti a dať do poriadku molekulárnu úroveň.

Geriatrická diagnostika 7. neurónových oblastí: nežiaduce zmeny na génoch ste zlikvidovali a treba vytvoriť gén dlhovekosti. Molekulárna úroveň: rozpadajúce sa guličky a treba riešiť.

Geriatrická diagnostika nervstva: orgániky sa pozbierali a dali do poriadku. Zlikvidované devastačné zmeny na génoch a treba vytvoriť gény dlhovekosti. Molekulárna úroveň: rozpadané skupiny guličiek, treba riešiť.

Geriatrická diagnostika pankreasu: to isté ako u nervstva.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: to isté ako u nervstva.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: to isté ako u nervstva.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: nežiaduce genetické zmeny ste zastavili a organizmus sa s bunkami začal vracať do ľudského štandardu. No treba popracovať ďalej a vydržať. Molekulárna úroveň: rozpadané guličky a treba riešiť aj gén dlhovekosti.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: to isté ako u nervstva.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: to isté ako u nervstva.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: začali ste produkovať 2 400 000 užitočných látok z tukových buniek. Všetky druhy modifikácií sú dostatočné a treba dotvoriť diskovité modifikácie. Odpojiť týmito modifikáciami orgániky od molekulárnej úrovne.

Geriatrická diagnostika pudov: sú aktívne a pracujú, no musíte ich dostať vhodnými liečbami až na molekulárnu úroveň.

Geriatrická liečba gén dlhovekosti a molekulárna úroveň: zobrať vidličku, nôž, dve malé lyžičky a pár klincov a dať do stredu gule z alobalu. Zalepiť lepiacou páskou, aby to držalo. Prikladať na telo aspoň 10 krát po 30 minút počas 2 mesiacov.
Vytvoriť z alobalu guľovitý útvar veľkosti tenisovej loptičky a dovnútra po vrstvách namotať železný drôt. Teda malú guličku omotať drôtom, pridať ďalšiu vrstvu a omotať drôtom. Aspoň 3 vrstvy drôtov. Konečná vrstva bude alobalová. Prikladať na telo aspoň 5 krát po 30 minút.

Geriatrická liečba tukový orgán a diskovité modifikácie: navyšovať množstvo užitočných látok až na 10 miliónov. Jadrové mydlo používať trvalo a šúchať telo škoricovou kôrou, klinčekmi, šafranom a koriandrom aspoň 20 krát za  mesiace.
Diskovité modifikácie: prikladať na telo zatvorenú fľašu lacnej slivovice aspoň 5 krát za 2 mesiace.
Pudy dostanete až na molekulárnu úroveň predstavou jaskýň a bunkových štruktúr.

Pridaj komentár