Teoretická úvaha, ako ovplyvňuje svet mŕtvych spomienok ezoterické úsilie na duchovnej ceste. Tak isto sa budeme snažiť ezoteriku podriadiť v plnom rozsahu cieľu reinkarnácie. Vyspelosť ezoterika či už schopnosťami, vzdelanosťou, všestrannosťou a bádaním ezoteriky podľa vedeckých metód sa nakoniec zrkadlí v tom, ako chápe a ako sa pripravuje na reinkarnačné možnosti.

Spomienky, ktoré sa uložili v neurónových oblastiach ľudskej mysle.
Spomienky čuchové, chuťové, hmatové, zrakové, myšlienkové pohybové, sluchové, celotelové. Spomienky, ktoré vytvorili bunky tela, biochemické, genetické a bioenergetické. Spomienky, ktoré boli vytvorené vo vnútri ako fantázia. Spomienky, ktoré sa vytvorili zámerným kopírovaním. Spomienky snové. Spomienky, ktoré boli vložené do psychiky počas zasvätenia inou osobou. Spomienky z kopírovania magmatických polí, v ktorých sú uložené spomienky o aktivitách ľudí a zvierat. Spomienky toho, čo sa deje vo svete mŕtvych. Toto sú skoro všetky druhy spomienok, ktoré sa vytvorili vnímaním vonkajšieho sveta okolo človeka a tak isto priamo v človeku. Záujmom reinkarnačných ambícií sú práve tieto spomienky, ktoré po smrti majú vo svete mŕtvych zostať pokope a to poriadne zviazané do celku. A tento celok obsahuje ľudskú túžbu, aby aj po smrti človeka plnili určité poslanie a dosahovali určité ciele.

Spomienky, ktoré smrťou opustia neurónové oblasti tela do priestoru okolo nás. Priestor, kde spomienky odchádzajú nevieme definovať ani odborne popísať, ľudská myseľ má k nemu prístup po prežití klinickej smrti alebo nácviku tohto stavu. Ezoterik je osoba, ktorá sa vešteckými schopnosťami v stave klinickej smrti presvedčila o tom, že ľudské spomienky a spomienky organickej hmoty končia vo svete mŕtvych a môžu v určitých typoch činnosti pokračovať. A preto ezoterik zmení voči svojim všetkým spomienkam postoj a bude ich považovať za niečo najhodnotnejšie, čo môže mať počas života.

Spomienky mŕtvej osoby možno dobre vyhľadať podľa kostných pozostatkov. Pokiaľ nie sú, tak treba ísť cez vlastné kosti alebo iné kosti či už živé, alebo mŕtve. Bez tejto pomôcky sa nedá prenikať do sveta mŕtvych. Prípadne cez zomierajúcu osobu. Prišli sme na systém sugeratívnej smrti a tréningom sme dosiahli stavy blízke klinickej smrti a mohli sme vešteckými technikami cez kostné pozostatky mŕtvej osoby alebo vlastné kostné bunky prenikať do priestoru sveta mŕtvych spomienok a zisťovať, overovať a dokazovať, čo sa tu vlastne so spomienkami mŕtvych ľudí a zvierat deje.

Spomienky vo svete mŕtvych nemožno stotožňovať s magmatickými záznamami, ktoré robia magmatické polia Zeme, ale aj iných planét. Ezoterik musí dávať pozor, aby si svet mŕtvych nemýlil so zápismi o živote zvierat a ľudí, aby si nepomýlil svet mŕtvych s vlastnými fantáziami, ktoré si vytvára vo vlastnej hlave. Tak isto si musí ezoterik dávať pozor, aby si nemýlil spomienky na niečo v aure so skutočným svetom mŕtvych spomienok organickej hmoty.

Čo možno očakávať vo svete mŕtvych spomienok? Rozbité spomienky, spomienky pokope spojené za určitým cieľom, anjelské, klinické, kozmické, stigmatické, magické, kozmické inteligencie, spomienky ešte existujúcej živej hmoty v kozme, z planéty Zem záznamy zo zvierat asi 600 miliónov rokov pred naším letopočtom. Neskoršie ako 600 miliónov rokov žiadne záznamy z planéty Zem. No kozmické inteligencie sú nekonečne staré pred naším letopočtom.

Ľudské spomienky z veľkého mozgu, stredného mozgu, z mozočku z miechy, brušného mozgu, ganglií a jadier buniek. Ezoterik sa usiluje prenikať psychicky do všetkých 7. neurónových oblastí, kde sa tvoria od splodenia spomienky. V každej zo 7. oblastí je archív spomienok a tieto archívy sa majú stať súčasťou spomienok vo veľkom mozgu. Tu vo veľkom mozgu pracuje ezoterik so spomienkami ako autista, ktorý sa výhradne zaujíma o svoje spomienky a určitým spôsobom s nimi manipuluje.

Čo sa deje vo svete mŕtvych? Zoskupené spomienky fotia spomienky živej organickej hmoty a tak isto zbierajú záznamy zo zomierajúcich. Prenikajú do organickej hmoty a pôsobia na nej či už pozitívne, alebo negatívne. Zoskupené spomienky sa usilujú posilňovať, spevňovať a môžu aj radiť alebo inšpirovať organickú hmotu k rozvoju. Svet mŕtvych spomienok, ktoré do určitej miery pochopili, že ich spomienky môžu žiť ďalej v tejto dimenzii, sa snažia o určité aktivity, ktoré posilňujú ich schopnosť vydržať v určitom celku a tento celok zväčšovať. Aj záujmom ezoterika, ktorý túži po reinkarnácii je, aby jeho spomienky fotili a zbierali všetko, čo ich bude posilňovať, chrániť a vytvárať dynamiku. Zároveň budú pokračovať v určitom zdokonaľovaní a vývoji.

Nutnosť zradiť svet živých a venovať čas svetu mŕtvych. Za života prenikať, skúmať a reálne pochopiť, ako funguje svet mŕtvych. Netvrdím, že sme úplne a vyčerpávajúco preverili všetko, čo sa týka sveta mŕtvych. No intenzívne na tom pracujeme a to hlavne na kozmických inteligenciách, kde predpokladáme, že ide o spomienky organickej hmoty mimo planétu Zem. Tak isto nás čaká rozsiahly prieskum zomierajúcich osôb a toho, čo sa z nich po smrti uvoľňuje a kde to ide.

Preskúmať nekonečné priestory sveta mŕtvych čo najlepšie, čo najďalej a to, čo je tu najdynamickejšie. Ezoterik ešte za svojho života preniká do sveta mŕtvych a dôsledne tu vyhľadáva všetky možné záznamy. Usiluje sa ich spoznať a vytvoriť si všeobecné zákonitosti, ako sa to tam deje. Zároveň za života ezoterik prechádza svoje spomienky pomocou autistických techník do určitého spoločného celku s určitými vhodnými cieľmi.

Pridaj komentár