Teoretické úvahy o kozmickom vedomí, ktoré je súčasťou univerzálnej duchovnej cesty. V zásade môže človek robiť 7 duchovných ciest cez 7 neurónových oblastí svojho tela. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Kozmos MP3.

Duchovná cesta sa dá robiť cez šedú kôru veľkého mozgu a túto cestu robia hlavne ľudia, ktorí prežili klinickú smrť alebo prešli výcvikom tohto stavu. Potom je tu možnosť robiť duchovnú cestu cez stredný mozog a neurónové zhluky v tejto oblasti. Nachádza sa o veľkosti orecha v strede hlavy. Túto cestu zvyčajne robia jedinci, ktorí majú poškodené spánkové stavy alebo prešli špeciálnym výcvikom autohypnotických stavov, ktoré sa podobajú stavu zaspávania. Potom je tu možnosť robiť duchovnú cestu cez mozoček v zadnej časti hlavy o veľkosti tenisovej loptičky. Zvyčajne ju robia jedinci, ktorí sa narodia s koncentráciou do mozočka. Ale je tu možnosť ezoterickým výcvikom otvoriť si v rámci kabaly aj túto duchovnú cestu. Potom je tu možnosť duchovnej cesty cez miechu a robia ju jedinci, ktorí sa takto narodili a tak isto ezoterici, ktorí prešli výcvikom hlavne šamanstva. Nasleduje možnosť duchovnej cesty cez brušný mozog uložený v črevách. Túto cestu realizujú ľudia, ktorí sa narodili s týmto fenoménom. A tak isto ezoterici, ktorí si odcvičia hlavne zvieracie vedomie. Potom nasleduje ďalšia duchovná cesta a to cez ganglie, čo sú drobné neurónové zhluky okolo orgánov tela. A túto duchovnú cestu robia ľudia, ktorí sa narodili s koncentráciou psychiky do tejto oblasti. Ezoterici prejdú výcvikom a získajú koncentráciu aj do tejto oblasti tela. A gangliová cesta je v prvom rade cesta kozmického vedomia. Nakoniec je tu cesta cez neuróny v bunkách. Tak isto ju hlavne realizujú jedinci s poškodením nervových zakončení a ezoterici, ktorí do buniek preniknú psychicky. To je 7 základných možností duchovnej aktivity. Ezoterik sa usiluje o to, aby počas svojho života absolvoval všetky tieto cesty.

No my sa tu chceme venovať izolovane iba jednej duchovnej činnosti a to je 6. duchovná cesta. Ide o cestu kozmického vedomia. Pokiaľ sme veštecky zisťovali, kto môže mať z ľudí alebo zvierat kozmické vedomie, tak v prvom rade ide o jedincov, ktorí sa narodili hyperaktívnym a nekľudným matkám alebo samiciam. Dieťa alebo mláďa absolvovalo niečo ako kozmický výcvik dnešných kozmonautov. Títo jedinci majú kozmické vedomie prirodzene a ich psychika sa presúva do kozmického priestoru, aj keď dotyční o tom moc nevedia a ani to nemusia tušiť. Potom sú tu prípady jedincov, ktorí sa narodili fyzicky poškodení a ich pohyb nie je štandardný. Pokiaľ sa takáto osoba počas svojho života pohybuje atypicky, tak postupne sa mu vytvorí kozmické vedomie a jeho psychika preniká do kozmického priestoru psychicky. Potom tu máme prípady kozmonautov, ktorí prešli kozmonautickým výcvikom a boli v kozme dlhšie ako 4 mesiace. Aj u týchto sa vyvinie kozmické vedomie. Toto sú prípady vytvorenia kozmického vedomia okolo ganglií orgánov. Ezoterik je osoba, ktorá si výcvikom otvorí toto vedomie a naučí sa prenikať psychicky do kozmického priestoru. Tým si otvorí cestu mimo duchovno planéty Zem. No je veľmi múdre absolvovať najprv všetky náležitosti duchovnej cesty na planéte Zem a potom sa psychicky vzďaľovať do kozmického priestoru.

Ďalej sa budeme venovať podrobnejšiemu deleniu kozmického vedomia. Máme tu kozmické vedomie viazané na voľný priestor napríklad našej slnečnej sústavy plnej príťažlivých a odťažitých síl obiehajúcich planét okolo Slnka. Teda psychika týchto jedincov sa môže voľne pohybovať okolo týchto planét. Potom sú tu prípady, ktoré sú psychicky viazané na niektorú planétu a často počas svojho života táto väzba bude trvať. Jedinec je psychicky uzatvorený v tomto systéme. Potom tu máme jedincov, ktorí majú kozmické vedomie psychicky prenikajúce do našej Galaxie a niektorého alebo viacerých súhvezdí. Napríklad, čím sú súhvezdia bližšie k epicentru Galaxie, tým sú pre ľudskú psychiku nedostupnejšie a často sa musí čakať, kým tam môže človek s kozmickým vedomím vstúpiť, alebo si musí špeciálne doladiť mozog, aby tam mohol preniknúť. Potom tu máme jedincov s kozmickým vedomím, ktorí môžu prenikať do ďalších galaxií. No na takýto prienik potrebujú ku kozmickému vedomiu aj ovládnuť zvukovú ezoteriku a dolaďovanie mozgu. Kozmické vedomie zvukové dovoľuje prenikať kozmický priestor, kde už nie sú sily jednotlivých planét. Potom tu máme spoločnú väzbu dvoch vedomí a to vedomia kozmického okolo ganglií a vedomia bunkového. Spojením týchto vedomí vzniká veľmi silné vnímanie psychického prieniku do kozmu a odpájanie od pozemského vedomia.

Potom tu máme kozmické vedomie, ktoré sa usiluje vnímať psychicky prienik do kozmu rozumovo na princípoch astronómie. Psychický prienik možno vnímať symbolicky ako v stave spánku alebo zaspávania. Kozmické vedomie možno vnímať ako zviera a vtedy sa hlavne pociťuje energetická báza kozmického priestoru. Niekto môže vnímať kozmos ako množstvo znakov a to vtedy, keď do kozmického vedomia zapojí aj mozoček v zadnej časti hlavy. Do kozmického vedomia možno prepojiť aj vedomie miechy a všetko v psychickom prieniku vnímať magickými rituálmi a magickým pohybom.

Jedinečným fenoménom pri psychickom prieniku do kozmu je výskyt organického života v kozme. Pre ezoterikov v kozmickom vedomí je to jasná záležitosť. V kozmickom vedomí preniká dovnútra planét a tu sleduje organický život. Pokiaľ by kozmický ezoterik prepojil bunkové a kozmické vedomie, tak sa dostane do oblasti všetkého, čo súvisí s UFO. Spojenie kozmického a bunkového vedomia vytvára jedinečný jav miešania psychických informácií organickej hmoty v kozme a ľudskej organickej hmoty. U človeka alebo inej organickej hmoty možno veštecky vnímať na energetickej báze vytvorenie určitého útvaru v aure okolo tela, ale aj v tele. Tento energetický útvar bežnými zmyslami nevnímateľný tu je a pôsobí na psychiku človeka, ale aj inej organickej hmoty v kozme.

Treba si dávať pozor a nemýliť si kozmické vedomie s prienikom do vlastných spomienok na kozmos, do vlastných fantázií, do aury alebo obrázku kozmu pred sebou. Tak isto sa kozmické vedomie mieša s klinickým vedomím a spomienkami organického života uloženého v tejto dimenziu okolo nás. Často ľudia prenikajú do inej osoby a myslia si, že prenikli psychicky do kozmu. Treba sa naučiť odlišovať tieto stavy od stavu kozmického vedomia prenikajúceho výhradne do astronomického kozmu.

Kozmické vedomie je ale najdôležitejšie z dôvodu reinkarnácie, ktorá vyžaduje uchovanie určitých informácií v ľudskej hlave pokope a potom ich naprogramovať, aby pokračovali tieto spomienky vo svojej aktivite aj po smrti ezoterika. Všetko prebieha vo svete mŕtvych, no už trochu za iných podmienok ako v biologickom živote.

Pridaj komentár