Nácvik sugerácie utíšenia a umŕtvenia celej nervovej sústavy. Všetko utlmujem v pocite, že sa už dlhšiu dobu nehýbem. Keď tento stav dosiahnem, tak sa mi otvorí vnútorný priestor našej planetárnej sústavy.
Na začiatok týchto cvičení je dobré si naštudovať anatómiu celej nervovej sústavy. Potom je vhodné sa vciťovať do ľudí, ktorí sú celý život ochrnutí a odkázaní na vozík. Dobré je využiť aj jogínske techniky utišovania a ukľudňovania v niektorej vhodnej asane. Sugerácia nehybnosti a nefunkčnosti nervstva a pohybového aparátu musí dosiahnuť určitú úroveň. V opačnom prípade sa vám vo vašej psychike tento priestor neotvorí. Na začiatku cvičení v tomto priestore nenájdete nič a od vás bude záležať, čo do tohto priestoru vložíte. Ja tam osobne vkladám predstavu reálneho kozmu z poznatkov astronómie. Teda čo najviac reálnych obrazov o kozme a celom fungovaní kozmu. Do tohto stavu otvorení vnútorného priestoru sa dostávam niekoľkokrát. Keď v priestore nič necítim a nevidím tak viem, že sugerácia nehybnosti je nedostatočne otvorená. Niektorí ochrnutí a nehybní ľudia majú sklony venovať sa intenzívne astrológii. V tomto priestore som našiel aj náboženské predstavy o kozme, tak isto aj matematické schémy kozmu. A u Castanedu, teda jeho posmrtnom informačnom zázname, som našiel uložené jeho učenie. Tak isto som našiel niekoľko jogínov, ktorí do tohoto priestoru uložili všetko o svojom učení a všetko o svojom živote. Väčšina jogínskych majstrov sem uložila umenie jogínskej ezoteriky. Je to prirodzené, pretože súčasťou jogínskych techník je nehybnosť a chod orgánov a celých systémov tela na minimum. Bude zaujímavé preskúmať tieto oblasti v informačných záznamoch práve jogínskych majstrov, ktorí sa na túto oblasť ezoteriky zašpecializovali výnimočným spôsobom. V týchto cvičeniach odhaľujem vlastne ezoterickú podstatu jogínskeho systému na vrcholovej úrovni. Bohužiaľ, jogíni umŕtvovanie nepestovali iba sugeratívne, ale aj fyzicky a tým si skoro vo všetkých prípadoch doničili svoje fyzické a psychické zdravie. Preto cvičenie jogy môže v sebe niesť aj určité riziká a to hlavne zdravotné. V prípade môjho postupu je riziko minimálne, pretože existuje návrat z neštandardného stavu do štandardného stavu. Nacvičovanie reálneho kozmického diania cvičím z pragmatických dôvodov a to preto, že takíto jedinci to majú kozmom naplnené a asi to tak má byť. Neskoršie sa budem venovať aj iným možnostiam.
Pokiaľ si sugeratívne dostatočne intenzívne otvoríte vnútorný priestor vo vás, tak sa potešíte pocitom lietania v týchto predstavách a všetko si náležite zopakujete. Keď som si zopakoval všetky planéty slnečnej sústavy a tiež planétky medzi Marsom a Jupiterom, tak som začal do vnútorného systému nahrávať predstavy komét. Pomáhal som si napojením sa na tých, ktorí tu majú alebo mali nahrané predstavy o kozme. Usiloval som sa aj o časovo reálnu predstavu kozmu, najmä keď sa napojím na žijúce osoby, ktoré majú tieto systémy otvorené vo svojej mysli trvalo. Začal som si o kométach čítať a zároveň som si vytvorené predstavy vkladal do vnútorného priestoru. Kométy sa na rozdiel od planét pohybujú nielen po elipsách, ale aj po hyperbolách a roviny ich dráh sú rôzne naklonené voči ekliptike. Niektoré kométy sú periodické a v určitých časových intervaloch sa vracajú naspäť, ale sú aj také, ktoré sa pohybujú po neperiodických dráhach, môžeme ich spozorovať iba raz, môžu opúšťať aj našu slnečnú sústavu a zachádzať až do iných slnečných sústav. Možno ich poeticky nazvať Poslovia slnečných sústav. Kométy aj vyhasínajú, môžu meniť svoju dráhu pri zrážkach s inými kozmickými telesami a tak isto ich dráhy pohybu môžu meniť, urýchľovať alebo spomaľovať iné planéty slnečnej sústavy. Priemer jadra stredne veľkých komét odhadujeme na 10 až 20 kilometrov. Veľké kométy majú jadro veľké niekoľko desiatok kilometrov. V okolí Slnka a planét kométy časom vymizli. Kométy sa zachovali iba vo väčších vzdialenostiach. Tu vytvárajú akýsi oblak komét.

Pridaj komentár