V tomto príspevku sa budeme venovať meditácii, pri ktorej sa koncentráciou a vedomím posunieme do tenkých a hrubých čriev. Tu sa nachádza brušný mozog, ktorý sa pokúsime oživiť šamanskými meditáciami a tým otvoríme aj zvieraciu myseľ aktívnejšie. Tento prepis má aj autentickú zvukovú nahrávku MP3.

Na začiatku sme sa skoncentrovali do oblasti brušného mozgu s tým, že odteraz si vsugerujeme vždy pri šamanských meditáciách, že všetky naše spomienky sú potraviny, ktoré sa dajú zjesť alebo všetky spomienky na prírodu sú vhodné na párenie. Takéto typy sugerácií nie sú zrovna jednoduchá záležitosť a vyžadujú dlhodobý tréning, pokiaľ sami nie ste sugeratívny typ, ktorý keď si vytvorí určitú predstavu, tak jej aj bezvýhradne uverí. V takomto stave sme sa intenzívne koncentrovali do brušného mozgu.

Pokračovali sme meditáciou a to znovu sugeráciou, že sa postupne meníme na určitý druh zvieraťa. Vsugerovali sme si pocity živého zvieraťa a tiež zvierací pohyb. Postupne sme vystriedali niekoľko druhov zvierat.

Pokračovali sme v intenzívnej koncentrácii do hrubého a tenkého čreva, kde sa nachádzajú neuróny brušného mozgu. Zároveň sme si navodzovali pocit vláčenia ťažkých premien. V pocite vláčenia kameňov a kusov dreva sme mali pocit, že vláčime kusy potravín. Ani na chvíľu sme nezapochybovali. Zároveň sme pokračovali v koncentrácii do brušného mozgu ako pri mnou praktizovanom Reiki. Pozri podrobnejšie Reiki školu. Tu sme si vizualizovali zvieracie končatiny, uši, oči a zároveň sme všetko považovali bez pochybnosti za žrádlo, prípadne za objekt na párenie. V tomto prípade sme si vytvárali dostatok vlastnej bioenergie a preliečovali postupne všetky orgány v organizme.

Naďalej pokračovala koncentrácia do oblasti brucha s predstavou, že táto oblasť funguje ako oči. Ďalej sme toto miesto vnímali ako niečo, čo dýcha ako ústa. Zároveň sme mali v tejto oblasti pocit, že táto oblasť sa hýbe ako zvieracie nohy a zároveň dýcha ako pľúca. Všetko viedlo k dynamizácii tvorby vlastnej bioenergie.
Nasledovalo cvičenie, pri ktorom sme používali klasické Reiki. Spomenuli sme si na Reiki zasvätenie a pomocou koncentrácie a Reiki znakov sme z rôznych biologických zdrojov zosávali bioenergiu. Táto bioenergia nami pretekala do druhej osoby. Aby sme tomuto mechanizmu zabránili, tak sme zosávanú bioenergiu vrátili naspäť do zosávaných objektov a odtiaľ sme si ju znovu zosali do seba. V tomto prípade a v tomto postupe sa bioenergia hromadila v nás a neodtekala v prospech iných ľudí. S touto bioenergiou sme sa intenzívne preliečovali.

Pokračovali sme v ďalšom diaľkovom zosávaní bioenergie z rôznych druhov zvierat, rastlín a stromov. Čo sa bude zosávať, sme nechali na brušnom mozgu. Iba sme sa vnútorným mrmlavým pospevovaním dostali do stavu tranzu. So zosatou bioenergiou sme sa intenzívne preliečovali alebo vytvárali bioenergetické objekty ako súčasť magických rituálov pravekých ľudí.

Učili sme sa zosávať bioenergiu aj na diaľku cez kosti v rukách a chodidlách. Týmto systémom sme si sťahovali naspať aj bioenergiu, ktorá sa z nás vytrácala do okolitého prostredia. Cieľom týchto cvičení je otvoriť si zvieraciu myseľ intenzívnejšie a aktivizovať mechanizmy skryté v neurónoch brušného mozgu.

Upozorňujem každého, aby cvičil tento systém pozvoľna a nikdy nestratil nad brušným mozgom kontrolu. Musíte mať pocit, že vždy môžete činnosť v brušnom mozgu ovládať a kedykoľvek zastaviť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.