Čínske terapie otĺkania paličkami z vŕbového prútia. Kmitanie do vnútra kostí. Tri magické rituály. Tri zasvätenia. Otĺkanie vreckom naplneným guľôčkami a plodmi. Teória lymfatického systému. Tri rituály. Tri zasvätenia. Vibračná masáž svalov. Tri magické rituály. Tri zasvätenia.

Zorganizoval som ďalšie zasvätenie a tentoraz som vybral z palety možných zasvätení práve zasvätenie do kmitajúcich energií. Išlo vlastne o spojenie klasického Reiki s mechanizmom kmitania. Pod klasickým Reiki tu rozumieme schopnosť tvoriť bioenergie v aurickom obale okolo človeka. Pod aurickým obalom tu rozumieme priestor okolo fyzického tela, ktorý je naplnený molekulami vzduchu, prachovými časticami, fotónmi svetla, vlastnými bioenergiami a v aure vytvorenými bioenergetickými objektmi, ktoré priamo v aurickom bale tvoria aurickú bioenergiu. V tomto prípade je potrebné byť vo vedomí prírodného človeka, kde aura je od tela vzdialená až pol metra a je dostatočne zhustená.

Pri Reiki zasvätení si treba dať pozor, lebo bežne sa u nás zasväcuje do duchovného Reiki, ináč povedané do určitých foriem budhizmu. Síce sa to deklaruje ako liečiteľské Reiki, ale v podstate je to duchovné zasvätenie cez aurický obal. Treba si na to pri zasvätení dávať pozor, lebo nakoniec dostanete niečo, čo ste vlastne nechceli.

V tomto prípade išlo o zasvätenie do výsostne liečiteľského Reiki bez známky duchovného rozmeru, ktorý bol zámerne potlačený, pretože duchovnosť v Reiki znižuje liečivú dimenziu.

V príprave na tento druh zasvätenia som preveril všetkých dostupných zasväcovateľov do tohto druhu bioenergií, ktorí žili na tejto zemeguli. Preveril som informačné polia už nežijúcich zasväcovateľov. Na moje prekvapenie som objavil celkovo iba 9 zasväcovateľov, ktorí mali v sebe fosílne pozostatky a dokázali ostatných zasväcovať. Z hľadiska iných druhov zasvätenia bolo týchto zasväcovateľov relatívne málo.

Pripravil som aj niekoľko rovín teoretických a praktických poznatkov z liečiteľských terapií. Prvou terapiou bolo otĺkanie zväzkom vŕbových paličiek. Každý účastník kurzu si pripravil vlastné paličky na otĺkanie. Vysvetlil som, ako kmitanie paličiek preniká do vnútra kostí a kostnej drene. Otĺkanie celého tela nahrádza cvičenie v posilňovni. Účastníci sa paličkami pootĺkali a vhodne sa naladili na zasvätenie.

Dotyční pristúpili k zasväteniu a naladili sa na vhodnú komunikáciu so silami v aure pomocou magických rituálov. Pred seba si dali sklenenú nádobu a okolo nej uložili sklenené guľôčky. Nešlo o estetické uloženie, ale magické, ktoré má slúžiť ku komunikácii s objektmi v aure. Všetci sa usilovali byť v prírodnom vedomí šamana. Žiadne myslenie, ale pocit prítomnosti v prírode. Okolo pohára boli okrem guľôčok rozhádzané z drôtu vyrobené špirály a rôzne tvary z drôtika.

Uviedol som sa do stavu komunikácie s informačným poľom niekedy žijúceho zasväcovateľa a pocítil som v šedej kôre veľkého mozgu jeho prítomnosť. V ruke som mal kus kosti, na ktorú som neustále v určitom rytme pobuchoval. Zároveň som chodil po miestnosti a vykresľoval určitý znak. Pri každom účastníkovi som menil počet a silu úderov. Vytváral som zvláštny stav v celej miestnosti. Takto som chodil s kusom dreva a potom s kusom kovu. Ku každému účastníkovi som pristupoval jednotlivo, otváral som mu aurický obal a do obalu som zo seba vkladal niekoľko zasväcovacích objektov. V predchádzajúcich zasväteniach som do aury dával iba jeden objekt. Teraz to bolo 6 objektov. Potom som magickými pohybmi vložil do vnútra energetizovaný fyzický objekt pred každým účastníkom.

Nasledoval ďalší rituál, kde zasväcované osoby pre seba uložili veľké kamene, ktoré boli počas iných cvičení bioenergeticky zvláštne nabité. Medzi veľké a malé kamene každý poukladal drobné konáriky. Zopakoval som zhruba predošlé zasvätenie.
Nasledoval v poradí tretí magický rituál, pri ktorom účastníci neustále kmitali rukami a prstami nad stolom, koľko to vydalo. Znovu sa zopakoval rituál zasvätenia popísaný vyššie. Pri zasvätení som použil duté paličky, ktoré som držal v ruke a rytmicky som na ne búchal kusom dreva alebo rukami.

Nasledovala druhá časť zasväcovania. Dotyční si vyrobili z ponožiek vrecká, ktoré naplnili kovovými guľôčkami, niektoré ponožky naplnili oceľovými guľôčkami, iné fazuľou alebo drobnými guľovitými kamienkami. Na koncoch ponožiek spravili uzle. Potom sa učili otĺkať celé telo. Vysvetlil som, ako robiť lymfomasáž, kde sú lymfatické špongie a ako aktivizovať celé lymfatické riečište. Lymfomasáž si už účastníci dokážu spraviť sami. Zároveň otlčením sa vhodne naladili na ďalšie zasvätenie.

Každý účastník si pred sebou vytvoril magický objekt na komunikáciu so silami v aurickom obale. Každý účastník si dal pred seba sklenený pohár, do ktorého hádzal postupne kamienky. Znovu som sa uviedol do vhodného stavu a zasväcoval som pomocou úderov na sklenený pohár. Chodil som v špeciálnom tvare po miestnosti a všade vyklopkal iný rytmus. Potom som každého zasväcoval osobitne.

Dotyční si vytvorili ďalší magický rituál. Zobrali si do rúk špeciálne nabité kamene a robili s nimi určité pohyby. Zobral som si do rúk klince dostatočnej veľkosti a kúsky kovových pásov. Znovu som sa uviedol do vhodného zasväcovacieho stavu a postupoval, ako bolo uvedené vyššie. Tentoraz som búchal na kovové platničky.

Zasväcované osoby vytvorili ďalší magický rituál. Pred seba dali do sklenenej nádoby rôzne guľôčky a kamienky. Potom dostali kusy kovových plátov, ktoré intuitívne ohýbali. Ja som sa znovu uviedol do vhodného zasväcovacieho stavu a mal som sklenenú nádobu s rôznym guľôčkami. Do nádoby som v tranze búchal s klincom a hrkotal guľôčkami uloženými v sklenenej nádobe.

Pokračovali sme v nácviku vibrujúceho masírovania tela. Spájali sme klasické masérske ťahy so zavibrovaním pomocou masérovej ruky. Tak isto sme pred samotným masérskym zásahom do svalov rozkmitali prsty a bioenergie v aurickom obale okolo fyzického tela.

Pokračovali sme ďalej a pred sebou sme spravili magický komunikačný rituál. Účastníci si položili pred seba špeciálne zmagnetizované kamene a každý osobitne sypal na kamene pred sebou piesok. Ja som sa znovu uviedol do zasväcovacieho stavu a prijal som do seba odkaz ďalšieho zasväcovateľa. Do rúk som si zobral na drôte zavesené kúsky rôznych kovov. V miestnosti som v pohybe vykresľoval určitý tvar. Keby bol niekto za mnou kreslil čiaru, tak by sa vytvoril určitý znak. U každej zasväcovanej osoby som sa zastavil osobitne a v aure som donucoval duchov kmitania, aby sa vytvorili. V predchádzajúcich zasväteniach som ich vzýval k spolupráci, no tu to nešlo dobrovoľne.

Pokračovali sme ďalším rituálom, pred seba sme si postavili kúsky nadrobno nasekaných konárikov aj s kôrou. Podobalo sa to kolieskam s letokruhmi z konárov. Všetky kúsky dreva sme magicky pozväzovali a okolo sme dávali rôzne druhy špagátov. Ja som sa znovu uviedol do zasväcovacieho stavu, na špagáte som mal zavesené duté bazové paličky, na ktoré som udieral klincom. Pri chôdzi v miestnosti som vykresľoval určitý tvar a každého účastníka som sa usiloval zasvätiť osobitne. Do aury som vkladal naraz 6 energetických objektov.

VIAC OBRÁZKOV NÁJDETE V GALÉRII ZASVÄTENÍ – REIKI 1B.

 

Pridaj komentár