Teória. Všetko kmitá. Všetko bliká. Všetko vibruje. Silva veštectvo. Bioenergie vysávať a strácať. Nízke bioenergie. Neurónové oblasti. Kmitajúce prsty. Operácie v pamäti. Zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu. Sexuálne energie iných. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Pokračujeme vo vytrvalom cvičení Silva techník. Usilujeme sa ovládnuť lepšie svoju myseľ a všetky oblasti neurónov v organizme. Na začiatok je potrebné sa skoncentrovať do oblastí neurónov veľkého mozgu, mozočku, stredného mozgu, miechy, brušného mozgu, svalového mozgu, hormonálneho mozgu a kožného mozgu.

Všade sa koncentrujeme cez zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu. Ide o zmyslové centrá v šedej kôre zadného zrakového mozgu. Ďalej sa tu nachádza zvukové centrum v spánkových lalokoch, pohybové centrum v temennom mozgu, čuchové centrum v prednom mozgu. Odtiaľto sa koncentrujeme do všetkých oblastí neurónov v celom organizme.

V celej Silva škole je potrebné byť neustále vo vešteckom stave. Teda bioenergie zosávame vo vnútri tela ako vysávač a tu sa v určitých bodoch strácajú do nenávratna. To je ten správny Silva stav. Zároveň je neustále prítomný pocit vibrovania, kmitania a rezonancií. Tak isto sa kmitanie odohráva pomocou fyzických prstov jednej ruky o druhú ruku. Všetko preniká do neurónových oblastí, získavame nad touto časťou mozgu kontrolu.

Neustále na jednej alebo druhej ruke kmitáme a vibrujeme. Zároveň sa usilujeme prenikať do zmyslových centier vo veľkom mozgu a usilujeme sa vyberať spomienky všetkého druhu.

Pokiaľ používate kmitajúce prsty, tak je vhodné, aby ste mali za sebou masérske skúsenosti, skúsenosti z reflexnej masáže, z prstových módov. Ďalej schopnosť manipulovať s prstami magicky a rituálne. Je možné používať prsty aj na vyberanie spomienok v mozgu.

Na záver sme zosávali sexuálne bioenergie, jednotlivo mužské a ženské. Zároveň sme si predstavovali budúcnosť a hľadali vhodné riešenia. Sexuálna bioenergia ako keby ukazovala, čo treba spraviť do budúcnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.