Psychiater. Ezoterik. Kde to začína a ako to pokračuje. Zlomové body. Patológia. Riadený šialenec. Psychiatrické poznatky. Teória. Prax dobrovoľného šialenca.

Môže sa stať psychiater ezoterikom?

V zásade má psychiater tie najlepšie predpoklady na úspešnú ezoterickú prax, ktorá je charakterizovaná prienikom do vnútorného sveta samotného psychiatra. Oproti iným ľuďom má medicínske vzdelanie a zaoberá sa rôznymi vážnymi psychickými stavmi ľudí. Práve ľudia, ktorí chcú robiť cestu do hlbín vlastnej duše, by sa mali v prvom slede vzdelať jednak v základoch psychológie, a potom aj psychiatrie.


.
Mohli by sme povedať, že psychiatrické poznatky a psychiatrická teória sú abecedou ezoteriky?

Áno, možno to jednoznačne povedať. Žiadny ľudský odbor a žiadny špecialista z oblasti medicíny sa tak intenzívne nevenuje poznaniu vnútra iných ľudí, ktorí nezvládli svoje prejavy. Nepoznám iný odbor, ktorý by mal taký silný záujem spoznať patológiu duše a túto patológiu zvládnuť.

Vyzerá to tak, že stačí vyštudovať psychiatriu a je tu hotový ezoterik?

Takto to v žiadnom prípade nefunguje. Síce psychiatricky vzdelaný človek má výborné predpoklady na ezoterickú prax, ale psychiatrické skúsenosti by musel otočiť do vlastnej duše. A to je zásadný obrat vo využití psychiatrických skúseností. Psychiater sa hlavne zaujíma o duše iných cez ich patologické stavy. Stáva sa ezoterikom vtedy, keď začne skúmať vlastné vnútro a prikročí k meditačnej praxi. Pokiaľ sa dostatočne nezaoberá sám sebou, ale v prvom rade psychikami iných ľudí, tak nemožno hovoriť o ezoterikovi.

Môže sa stať ťažko chorá osoba psychiatrom?

To ste zmenili sled otázok. Asi máte na to dôvod. Skúsim sa zamyslieť a myslím, že je to možné, pokiaľ poškodenie psychiky nepramení z trvalého poškodenia fyzického tela, ktoré nemožno obnoviť. V zásade duševne chorá osoba, ktorá zvládne svoje psychické stavy bez psychiatrických liekov alebo za minimálneho použitia liekov, sa stáva v určitom zmysle naturálnym psychiatrom alebo samoukom. No zároveň sa stáva aj ezoterikom, lebo sa musí venovať svojej psychike a nie psychike inej osoby. Je to zaujímavé spojenie, kde sa duševne chorá osoba sama vylieči, pochopí svoju chorobu a vyštuduje psychiatriu. Takáto osoba je nielen odborníkom, ale duševnú chorobu pozná osobne a rozumie jej lepšie ako bežný psychiater. Rozumie ju a precíti duševnú poruchu na sebe. Takáto vyliečená osoba má možnosť stať sa potenciálne výborným psychiatrom, ale tiež môže nastúpiť duchovnú cestu do vlastnej duše.

Mohol by psychiater ochorieť na všetky druhy psychických porúch?

Tak aj táto otázka je v poli absurdnosti. No práve takéto absurdnosti často prinesú zaujímavé riešenie. Keby niekto postupne zvnútra bez svojho pričinenia ochorel všetkými duševnými chorobami, tak by to určite neprežil. V praxi je to nemožné. Iný prípad je, keď sa niekto rozhodne ísť do vnútra vlastnej duše. Vtedy vlastne musí nastúpiť cestu vedomého vyvolávania rôznych duševných porúch. Možno je moja odpoveď taká absurdná ako vaša otázka.

Prečo sa musí stať ezoterik dobrovoľne duševne chorým všetkými psychiatrickými poruchami?

Pokiaľ chcete ako ezoterik ísť do hlbočín vlastnej duše na základe ezoterických vzorov, je nutné si svoju psychiku naladiť tak, ako u dotyčného ezoterického vzoru. Napríklad ja som bol hysterická a psychopatická povaha. Bioenergetický vzruch som mal trvale aktívny v hrdle a v ústnej dutine. Naštudoval som si psychiatrické prejavy extrémnych hysterických a psychopatických stavov. Meditáciou som tieto stavy stupňoval a potom som ich po vyvolaní musel zvládnuť a dostať pod kontrolu. Potom som si naštudoval epileptickú a schizofrenickú povahu. Meditáciou som prenikal do temenného mozgu a mozočku. Do týchto oblastí som prenikal aj bioenergeticky. Silne som tu aktivizoval energetický vzruch a zároveň som sa ako herec hral vo svojich prejavoch na epileptickú povahu a potom aj na schizofrenickú povahu. Nasledovalo obdobie zvládnutia extrémnych stavov podobajúcich sa duševne chorým.

Nezdá sa vám to trochu šialené?

Cesta do hlbín vlastnej duše má svoje zákonitosti a svoje čudesné postupy. Pokiaľ som chcel ísť do vnútra duše podľa vzoru určitých veličín ezoteriky, tak som musel otvoriť tieto štyri základné stavy vo svojej psychike a mohol realizovať ezoterickú cestu epileptikov a schizofrenikov. Bez tohoto by som do vlastnej duše prenikal iba ako hysterická a psychopatická povaha. Najviac som sa natrápil so schizofrenickou povahou. To bola poriadna fuška. No mám to našťastie za sebou.

Často spomínate sugeratívne techniky v ezoterickej praxi. O čom to vlastne je?

Tento termín si nájdete v psychiatrickej literatúre. Môže byť opísaný ako stav dementa, ktorý uverí čomukoľvek a kdekoľvek. Niečo mu poviete a on tomu uverí a nepochybuje. Je to nádherný pocit, keď takéto niečo nacvičujete na sebe. Pripomínalo mi to niektoré vojenské metódy používané v armáde. Ide o výcvik absolútnej poslušnosti vrhnúť sa do mínového poľa bez akéhokoľvek váhania. Tento stav je kľúčovým stavom ezoterika a to hlavne preto, aby sa udržal pri zdravom rozume. Zároveň mohol pestovať aj extrémne meditačné stavy, pri ktorých si musí nasugerovať fyzické poškodenia organizmu ako je ochrnutie, nádor, slepota a podobne. No nie na všetko možno použiť túto techniku.

Mám pocit, že po rozhovore s vami mi asi už trochu šibe. Môže to byť pravda?

Každému z nás trochu šibe. Ale tak to chodí, prišla jar a je tu obdobie polievania a šibania. A niekomu môže šibať poriadne. Myslím si, že váš stav je vhodný, aby ste nastúpili duchovnú cestu do hlbočín vlastnej duše. Váš čudný psychický stav vám vašu cestu iba uľahčí.

Pridaj komentár