Klinická ezoterika. Klinický praveký človek. Klinický prírodný človek. Informačné polia o pračloveku a prírodnom človeku. Sugeratívna klinická smrť. Aktivita neurónov pri pravekom človeku je 20 až 30 % . Aktivita neurónov pri prírodnom človeku je 40 až 50 %. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3, vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku klinickej ezoteriky, kde sme si za vzor zobrali prírodného človeka, ktorý pozná koleso, vie postaviť niečo ako čln, má oštep. Potom sme si zobrali pravekého človeka, ktorý vie iba nosiť so sebou nahrubo opracovanú palicu, kameň alebo kosť. Dohodli sme sa, že prírodného človeka budeme deliť podľa technologickej zručnosti.

Z obdobia prírodného človeka, ktorý nevie ešte čítať, písať a premýšľať, sme si vybrali jedinečné stavy klinickej smrti. Tento stav sme zaradili do roviny prírodných náboženstiev. Za živú formu prírodných náboženstiev považujeme stavy klinickej smrti. Zaradíme sem všetkých prírodných ľudí, ktorí sa dostali do stavu klinickej smrti. Do neživej náboženskej formy prírodných ľudí počítame tých, ktorí neprešli klinickou smrťou a boli psychicky usadení v niektorej zo 6 neurónových oblastí: veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie pri orgánoch tela.

Ďalej sme dôslednejšie rozobrali všetko okolo informačných polí, ktoré zostávajú po fyzickej smrti prírodného človeka. Treba si uvedomiť, že to, čo koná prírodný človek, sa uloží ako informácia v jeho neurónoch a napríklad v jeho kostiach alebo v energetických obaloch tela. Prírodný človek za svojho života ukladá do seba informácie o tom, čo robí a po smrti sa tieto informácie nestrácajú, ale sa uchovajú v predmetoch ktorých sa intenzívne dotýkal. Tak isto sa časť informácií uloží do magmatických polí Zeme. Môže sa usadiť v informačných poliach fyzického kozmu okolo nás. Tak isto možno nájsť informačné polia s informáciami o živote človeka v dnešných živých ľuďoch. Teda si treba uvedomiť, že sme ezoteriku prírodného človeka posunuli do oblasti prvotných zdrojov a nie sprostredkovaných historikmi rôzneho druhu.

Ďalej sme začali do ezoteriky zavádzať vedecké metódy výskumu informačných polí prírodných ľudí. Už teraz pri výskume a skúmaní treba presne určiť, kde sme získali potrebné informácie. Každý musí určiť zemepisnú dĺžku a šírku skúmaných pozostatkov a popísať, čo skúmal a čo zistil. Ostatní dostávajú tieto výskumy alebo zbery informácií k dispozícii na preverenie a otestovanie.

Takto sme preverovali informačné polia pravekých ľudí z celého množstva prírodných ľudí. Prírodný praveký človek je na úrovni technológie hrubého opracovania kameňa, kosti a palice. Tak isto si tieto predmety už privlastňuje a nosí so sebou. Skúmali sme kostné pozostatky v sektore ( N,2 ) čo je more na východnej pologuli. Údaje v zátvorke určujú zemepisnú šírku a dĺžku. Kostné pozostatky neobsahovali žiadne informácie o živote pravekého človeka. Všetky sa nachádzajú na Severnom póle a tu sú k dispozícii na veštecké skúmanie. Potom sme objavili ďalšie informácie o živote pravekého človeka v hĺbke asi 4000 kilometrov od povrchu zeme. Tu sú uložené informácie o pravekých božstvách, ktoré sa podobajú na zvieratá s ľudskými prvkami. Z náboženskej oblasti by sme v naivistickej predstave mohli hovoriť o diabloch a démonoch. Ale to je len negramotný pohľad niektorých ľudí na vec histórie a života prírodného človeka. Dotyčný prírodný človek to obsahoval za života ako dôkaz prežitia a návratu z klinickej smrti. Zároveň v tomto obale sa zvyčajne dalo nájsť informačné pole Lama Tulku a to je práve klinický obal, ktorý sa vytvoril počas života iného prírodného človeka. Počas klinickej smrti vždy vstupuje klinický obal inej mŕtvej osoby do osoby, ktorá práve prežíva klinickú smrť. Takýto záznam v živom prírodnom človeku dovoľoval aj odovzdanie informácií, prerastanie informačného poľa do živej osoby, a preto možno často konštatovať, ako zásadne sa daná osoba zmení, keď sa vráti z klinickej smrti. Následne sme skúmali, čo sa udeje, keď časť z kosti pravekého človeka prenesieme na miesto vzdialené 1000 kilometrov. Získali sme informáciu, že z takto oddelenej a presunutej kosti sa uvoľňuje informačné pole, ktoré sa podobá na operenú postavičku. Dá sa predpokladať, že delením a opracovaním kostí prírodného človeka a presunom sa uvoľňovali anjelské informačné schémy. Predstavte si, ako prírodný človek opracováva kosti iného prírodného človeka. Rozbíja ich a pri tomto procese sa uvoľňuje niečo ako informácia, ktorá sa dá vnímať ako anjelské postavy. Pokúšali sme sa hľadať aj tieto anjelské informácie z oddelených a presunutých kostí. Nevedeli sme ich nájsť bežným spôsobom, ale platí zásada o nezničiteľnosti informácií tohto druhu. Tak sme tieto sily našli viazané v sektore so zemepisnou dĺžkou a šírkou ( G, 12 ) na východnej pologuli. Tu sú rituálne tieto sféry viazané na obetné miesto ľudožrútov. Tak isto praveký prírodný človek dobre zapisuje o svojom živote všetko do predmetov, ktorých sa dotýkal a opracoval. Kto je veštecky zdatný, dokáže dokonca do tohto záznamu tak silne prejsť, že má pocit, že kľudne môže žiť život pravekého človeka. To je tak, ako keby ste sa zrazu prepadli do filmu, ktorý je trojdimenzionálny. Potom sme ešte skúmali prírodného človek na úrovni, že vie, čo je to koleso, loďka a oštep. Skúmali sme to v sektore ( P, 11 ). Všetko bolo podobné ako pri predchádzajúcom pravekom prírodnom človeku, iba záznam o jeho živote sa zapisoval na Južnom póle. Ostatné bolo podobné. Anjelské sféry sme našli viazané v oblasti Sumatry na východnej pologuli ( I, 12 ). Hrob osoby, kostolík a magicko rituálne zviazanie týchto informačných polí na toto miesto.

Po predvedení informácie z vedeckého výskumu informačných polí prírodných ľudí sme pokračovali v začatom cvičení a sugeratívne sme uverili, že sme zomreli a fyzicky sme stišovali aktivitu orgánov až do takej miery, že prišlo k preskupeniu aktivity v neurónoch veľkého mozgu a do vnútra fyzického tela sa spustilo svetlo z amigdaly, ktorá je medzi hypofýzou a epifýzou. Všetko sa dalo sledovať veštecky ladenými zmyslami. Bežným zmyslom sú tieto efekty nedostupné. Z hľadiska medicínskeho sme vstupovali do raných štádií klinickej smrti. Z raného štádia klinickej smrti sa dá dostať do normálneho stavu mysle. Pri klasicky prežitej klinickej smrti sa už nemožno vrátiť, pokiaľ tento stav trval príliš dlho a mal dynamický priebeh. Neuróny zostanú vo veľkom mozgu trvalo poškodené.

No pri sugeratívnej klinickej smrti sa možno bezpečne vrátiť naspäť do štandardnej mysle. Záujem ezoterika je vracať sa do štandardnej mysle a znovu sa vracať do stavu sugeratívne vyvolaných stavov klinickej smrti.

Máme nahodený sugeratívne stav ranej klinickej smrti a do tohto klinického obalu napúšťame obrázky vlastnej osoby. Hovoríme o technike, ako sa nainštalovať do božieho priestoru, ktorý vznikol sugeráciou klinickej smrti v tele meditujúcej osoby. Samozrejme, že to treba trochu mierne upraviť a pozmeniť tak, aby sa to dalo uložiť do tohto priestoru. Nezabúdať upraviť aktivitu neurónov tak, aby čo najreálnejšie zodpovedala stavu mozgu prírodného človeka. Používame techniku, že z celkového množstva neurónov veľkého mozgu, ale aj ostatných oblastí funguje aktívne iba od 20 do 50 % neurónov a ostatné sú v stave pasivity. Neurónové oblasti si predstavíte ako drobné malé plochy veľkosti desaťhaliernika. V každej plôške je 20 až 50 % aktívnych neurónov a zbytok je pasívny. Teda priblížiť sa čo najviac reálu prírodného človeka.

Pokiaľ by ste chceli realizovať klinický stav zvieracích predkov človeka, tak zníženie aktivity ide až pod 10 % neurónov v neurónových oblastiach. V tomto smere už pripravujeme materiály a výskumy všetkého, čo by sme mohli z prehistórie ľudstva precvičovať.

Pokiaľ máte dobre nahodenú sugeratívnu smrť či už na spôsob prírodného, alebo pravekého človeka, prípadne predhistorickej formy pravekého človeka, tak cvičenia sú jednoduché. Všetko o prírodnom človeku napúšťate dovnútra klinického tela a tu to môžete navzájom spájať, zahusťovať a stupňovať.

 

Pridaj komentár