Ezoterika neurónov ganglií pri orgánoch tela. Ganglie sú drobné neurónové zhluky neurónov vo veľkosti špendlíkovej hlavičky a na niektorých miestach aj veľkosti veľkej fazule. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Ide o vedomie ganglií. Možno hovoriť aj o oblasti vnímania znetvorených predstáv zložených zo zvieracích tiel nižších živočíchov. Teda astrálne tu možno vnímať plno hmyzu, žiab a podobných nižších zvierat. Meditujúca osoba tu vníma takýmto spôsobom aktivitu ganglií. Na to potrebuje mať vycvičené veštecké schopnosti.

Do tejto oblasti sa preniká koncentráciou na neuróny veľkého mozgu, tu sa utlmujú predstavy na civilizáciu a aktivizujú predstavy na prírodu. Zasvätené osoby využijú kmitajúce Silva objekty na zintenzívnenie celej meditácie. Počas celej meditácie môžu zasvätené osoby používať Silva kmitajúce zasvätenie, ktoré bolo realizované vo všetkých 6. neurónových oblastiach.

Po naladení sa pozornosť zo šedej kôry veľkého mozgu presunie do stredného mozgu. Tu príde k utlmeniu činnosti. Tak isto pomôžu objekty zo zasvätenia a to Silva kmitajúce. Ide o vzájomnú spoluprácu, kde vy sa snažíte vlastnými silami dosiahnuť určitý stav a zbytok pomáhajú Silva objekty uložené v aure tela počas zasvätenia.

Potom sa dostanete do mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy. Tu tak isto nahodíte požadovaný stav aj za pomoci Silva kmitajúcich objektov.

Nasleduje ďalšia oblasť, a to je miecha. Tu nahadzujete vhodný prírodný meditačný stav vlastným snažením vzniknutým na základe vášho úsilia a pravidelného cvičenia. Pomáhajú do vnútornej žiadosti aj Silva kmitajúce objekty. Prípadne sa po zasvätení dajú používať aj objekty zasvätenia do vedomia miechy. Teda šamanské vedomie a hlavne rituálne objekty.

Nasleduje prvá vážnejšia zastávka a prieniky do brušného mozgu, ktorý sa nachádza v stene tenkých a hrubých čriev. Na prienik možno použiť aj Silva objekty a objekty zasvätenia do brušného mozgu. Prípadne použijete vlastné úsilie a to také, že si predstavíte určitý objekt ako je jedlo. Obrázok pošlete do brušného mozgu. Cítite reakciu brušného mozgu a túto zrealizujete v predstave. Uveríte, že ste ju zrealizovali ako fyzicky. Všetko pošlete do brušného mozgu a učíte sa ho ovládať.

Potom mu nanútite predstavu, že aj kamene sú jedlo a brušný mozog aj na predstavu kameňov zareaguje ako na žrádlo. Cvičíte dovtedy, kým brušný mozog chápe kamene ako jedlo. Potom nanútite brušnému mozgu, že ganglie v podobe drobných neurónov sú žrádlo. A to je dobrá technika na prienik do ganglií pri orgánoch tela.

Iná technika používa kreslené anatomické obrázky hmyzu, žiab a nižších živočíchov. Predstavíte si ich a pošlete do brušného mozgu. Cez tento obrázok preniknete cez brušný mozog do ganglií. Aktivizujú sa vždy určité ganglie, niektoré zostávajú pasívne. Každý obrázok nižších organizmov aktivizuje iné neuróny v tele. Pri predstave skoro všetkých druhov nižších organizmov dochádza k aktivite všetkých ganglií tela naraz.

Môžete to brať ako duchovnú cestu na dno vlastnej duše, ale aj ako liečbu gangliových oblastí tela. Potom sem môžete prenikať veštecky astrálnou technikou. Predstavíte si, ako kráčate, máte veľkosť 10 centimetrov. Teda vy ako malá postavička, z ktorej vy vystupujete a teraz už kráčajú dve vaše ja. To je technický manéver na uplatnenie vešteckého výkonu do tejto oblasti vášho tela.

Je to nesporne zvláštne územie a je dobré túto zložku svojej psychiky ovládnuť. Zvyčajne aktivita ganglií negatívne pôsobí do konania človeka. Treba túto oblasť po prienikoch ovládnuť a kontrolovať. Aktívnejšie cvičenie v tejto oblasti bude možné po zasvätení do tejto úrovne vedomia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.