Veštecká patológia od narodenia. Cvičiaci veštecký profesionál. Obrazové veštectvo cez zadné zrakové centrum v mozgu. Zvuková senzibilita cez spánkové laloky je vhodná na vycítenie energetického stavu v organizme. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Myslím, že každému je jasné, že bez vešteckých schopností sa nedostane nikde a zostane silne odkázaný na ezoterické osobnosti a sám sa nestane osobnosťou. Jednoducho vo veštectve sa osoba idúca duchovnou cestou musí stať zdatným veštcom.

Nenechajte sa ovplyvniť okolím, ktoré má zafixované, že veštec sa musí veštcom narodiť. To nie je pravda, ale iba osobná skúsenosť, ktorá nepozná možnosť aktívneho výcviku vešteckých schopností. Celkovo sa snažím vytvoriť systém cvičení, ktoré dovolia zdokonaliť sa pomocou pravidelných cvičení a teraz aj pomocou zasvätení.

Teraz je tu možnosť pravidelného výcviku vešteckých schopností. Správne naladenie. Udržanie naladenia na veštectvo. Správne upratanie a naladenie bioenergií. Sugeratívne uverenie určitého chorobného stavu. Biochemické podporenie cez tukový orgán pod kožou celého tela. Snaha nerobiť a nevyrábať biochémiu vešteckých výkonov štítnej žľaze alebo v inej časti organizmu ako je biela mozgová hmota a často aj pečeň.

Využiť počas vešteckého naladenia Silva kmitajúce objekty na stabilizáciu vešteckého výkonu. Silva kmitajúce veštectvo sa dostalo do aury veštecky ladenej osoby počas zasvätenia. Kmitajúce objekty Silva môžu doslova samé robiť veštecký výkon a meditujúci sa musí naučiť ich vnímať a pretlmočiť do písomnej alebo hovorovej podoby.

Zaujímavé je uplatniť veštecké techniky na vlastnú osobu a pozisťovať si napríklad o sebe, v akom zdravotnom stave sa človek nachádza. Je zaujímavé sledovať tých, ktorí majú určité vedomosti z medicíny. Vzdelanosť k medicínskym pojmom nie je na škodu veci a vedie veštecké výkony do roviny vrcholovej úrovne. Môžeme tu smelo hovoriť o alternatívnom veštectve. Je to vlastne spojenie vešteckých schopností s odbornými poznatkami z určitej oblasti. Práve v tomto spojení sa dosahujú nové rozmery a možnosti alternatívneho veštectva.

V ezoterike ako duchovnej ceste spoznania toho, čo máme vo vnútri v seba, treba vypestovať iné veštectvo, ako bolo doteraz známe. Veštec ezoterik sa prioritne zaujíma o seba a robí veštecké výkony najprv pre seba, a potom pre iných. Veštecký ezoterik používa obrazové veštectvo a k tomu používa sluchové veštectvo. Sluchové veštectvo stojí na vycítení bioenergií vlastného tela a aurického obalu.

Vo vešteckom výkone do svojho fyzického a psychického tela používa ezoterický veštec všetky techniky ako pri vešteckom ošetrovaní iných osôb. No je tu jedna výhoda a to, že veštecky ošetrovaná osoba je fyzický prítomná a veštecký výkon nemusí robiť veštec na energetickej makete dotyčnej osoby.

Ezoterický veštec sa môže priamo ponárať do svojho fyzického tela a veštecky skúmať všetko priamo v sebe. Teda ezoterický veštec pretvorí v prvom rade zmyslové centrá veľkého mozgu aj na vnímanie a spracovanie podnetov zvnútra svojho tela.

Predstava je jasná a zrejmá, ide o transformáciu zmyslových centier šedej kôry veľkého mozgu na veštecké vnímanie všetkých pochodov v tele, ale aj v aurickom obale okolo tela.

Tak isto je fantastické, že sú tu objekty zo zasvätenia, ktoré môžu zrealizovať veštecké výkony úplne sami a veštec sa učí iba vnímať to, čo veštecké objekty v aure predstavujú. Stačí si sám seba vo vnútri tela predstaviť a čakať, ako veštecké objekty zo zasvätenia vyjadria veštecký výkon tak, ako ste si ticho želali. Veštecký výkon sa zlepšuje a naberá tendencie prerásť do vešteckej profesionality.

Pridaj komentár