Klasické veštectvo. Príprava na zasvätenie. Klasické znaky. Spojenie vnútorného veštectva a vešteckých výkonov v aure. Bioenergie. Postavička. Kombinácie základných vešteckých techník. Tento zápis má aj svoju zvukovú autentickú nahrávku MP3. Vyhľadaj.

Pokračujeme v ďalšom vešteckom výcviku. Niektorí majú už za sebou veštecké zasvätenie, ktoré spočíva v tom, že vešteckého výkonu sa zúčastňujú aj rôzne bioenergetické znaky, ktoré sa vynoria z psychiky a začnú byť aktívne v aurickom obale okolo veštca alebo veštice. Bioenergetické znaky po zasvätení fungujú ako automat, ktorý vhodne odsaje bioenergie. Bioenergetické objekty v tvare rôznych znakov sa celkovo podieľajú na vešteckých výkonoch.

Tí, ktorí nemajú veštecké zasvätenie inou osobou, robia výcvik a to tak, že si predstavia, ako sa ich fyzické telo dookola zväčšilo a trvale tomuto stavu veria a nespochybňujú ho. Zároveň do aurického obalu posielajú rôzne druhy vešteckých znakov. Takto v tomto stave možno zahájiť vnútorné veštecké výkony. Iba pôvodné veštecké stavy pozmenia a spravia okolo nich uzatvorené ľubovoľné veštecké výkony. Tak isto okolo všetkých vešteckých výkonov vytvárajú geometrické objekty.

Aj zasvätené osoby sa usilujú nadviazať kontakt s vešteckým objektmi zo zasvätenia. Prevádza sa individuálna meditácia na tento stav a usilujeme sa o to prehĺbenie spojenia na bioenergetické znaky v aurickom obale. Meditáciu každý robí sám a individuálne. Aj zasvätená osoba upraví vnútorne veštecké stavy a to tak, že ich uzavrie do geometrických tvarov rôzneho druhu. Teda usiluje sa o vzájomné prepojenie zasvätenia v aure a klasického veštectva v sebe.

Usilujeme sa vytvoriť vhodné veštecké prostredie a bioenergia sa z nás stráca a zosáva sa. V mysli vytvárame vhodné prostredie a skúšame rôzne druhy vešteckých výkonov. Hlavne sa učíme získané informácie zapísať a znovu získavať ďalšie informácie. Tieto znovu zapísať a získavať ďalšie informácie.

Postupne sme prebrali niekoľko konkrétnych prípadov z rôznych strán a možností. No hlavným cieľom vešteckého nácviku bolo dnes vytvoriť návyk na prepojenie vnútorného veštectva a veštectva v aurickom obale.

Pridaj komentár