Prírodné vedomie šamana. Magické myslenie. Magické ovplyvňovanie. Sedem centier bioenergie. Vlastné bioenergie. Zosaté bioenergie. Biomagnet. Bioelektromagnet. Magmatické sily. Kirlianove efekty. Aura šamana. Predmety v aure. Sexus prírodný. Zápis má svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj.

Pokračujeme v nácviku šamanského vedomia prírodného človeka. Opúšťame vedomie civilizovaného človeka a vraciame sa sugeratívne do života človeka spätého s prírodou. Kopírujeme život etnických domorodcov. Tento stav si nasugerujeme a uveríme, že nás niektorý šaman vrátil do vedomia prírodných ľudí. Nesmú byť žiadne pochybnosti, ináč tento psychický stav pominie.

To je základný východiskový stav, pri ktorom je utlmené myslenie. Vo vnútri je vedomie šamana. Treba prijať zásadu, že ste vlastne hluchonemý šaman, ktorý sa môže so sebou, s ľuďmi a prírodou rozprávať alebo komunikovať na základe magických pohybov, magickej gestikulácie, magických zvukov, magických hlasiviek a magických predstáv. Všetko, čo chcete dosiahnuť pri tejto meditácii, je výhradne na základe rituálov. Bližšie Magická škola a Magická poradňa.

Po základnom naladení sa môžeme venovať bioenergiám vo vlastnom tele. Magickým rituálom sa naladíte na túto oblasť a pomocou znakov čiernych bodiek aktivizujete energiu v siedmych centrách, ktoré sú naznačené na obrázku. Bioenergia je pod kožou vo svaloch alebo tukových vrstvách. Nie v aurickom obale. Aurický obal je oblasť od kože von a tvoria ho molekuly vzduchu. V molekulách vzduchu je neustále sa strácajúca vlastná bioenergia.

Magicky sa skoncentrujete do jednej zo siedmych oblastí a magicky upravíte čierne body, všetko vedie k dynamizácii vlastnej bioenergie. Takto pracujete vo všetkých siedmich centrách. Z týchto centier odvádzate bioenergiu do orgánov a preliečujete sa.

Tak isto postupujete v prípade zosávania bioenergie z iných živých zdrojov vo väčších vzdialenostiach od vášho pôsobenia. Tak isto použijete čierne znaky a to hrubé 5 centimetrové paličky. Znaky boli zverejnené v predchádzajúcich príspevkoch. Tak isto ich magicky upravujete a zosávate bioenergiu zo živých zdrojov ako sú zvieratá, mikroorganizmy, rastliny, stromy a prírodní ľudia. Bioenergia z týchto zdrojov preniká cez 7 centier šaman Reiki do vnútra vášho tela.

Pokračujete v magickej ritualistike na 7 centier a vytvárate pomocou biomagnetických znakov biomagnetické energie. Znaky boli zverejnené v iných príspevkoch. Tak isto pracujete s magmatickými energiami z magmatického jadra Zeme. Znaky boli zverejnené v iných článkoch.

Po tomto bioenergetickom cvičení sa skoncentrujete do aurického obalu okolo fyzického tela. Spravíte tak na základe magických rituálov. Potom postupne magicky pracujete v aure. Napríklad upravíte dýchanie do aurického obalu. Dýchate magicky do pierok, ktoré držíte v ruke. Dýchate na kúsky dreva, ktoré držíte v ruke. Dýchate na virguľu. Energie sa silne dynamizujú a prenikajú do fyzického tela. Špeciálne pracujete s kameňmi, ktoré ste bioenergeticky upravili tak, že v rukách prírodného človeka vykazujú niečo ako hromadenie bioenergie na ich povrchu.

Pokračujete v sugerácii párenia a sexuálnych bioenergií. Hromadíte v sebe sexuálne energie. K tomuto stavu pridáte magický rituál, že sexuálnu aktivitu odmietate. Teda idú dva konfrontačné magické rituály, jeden podporuje sexualitu a druhý ju ruší. To vyvolá Kirlianov efekt. V aurickom obale sa hromadí bioenergetická aureola v rôznej farbe, pocit iskrenia alebo plamienkov ohňa. Na záver sme počúvali etnickú hudbu.

Pridaj komentár