Duša mŕtvej osoby. Aura mŕtvej osoby. Zosatie informačného pola mŕtvej osoby. Vlastné zasvätenie. Zasvätenie iných. Rôzne druhy zasvätenia. Vlastná aura. Znaky vo vlastnej aure.

Pokračujeme v nácviku špiritistických schopností. Trvale sme si viacerí otvorili psychiku pre prijímanie informačných polí mŕtvych duší. Pod dušami tu rozumieme informačný záznam o danej osobe a to, čo vytvorila za života. Na tieto špiritistické výkony treba ovládať vyosenie fantómového tela a aktivizáciu duše mŕtvej osoby, ktorá za života vytvorila niečo v aurickom obale. Pod aurickým obalom tu rozumieme povrch kože, molekuly vzduchu, bioenergiu vlastnú alebo bioenergiu zo živých zdrojov.

Celkový problém robí práve to, že množstvo významných ezoterikov bolo spopolnených, zabalzamovaných alebo inak znehodnotených. No vždy sa nájde niekto, koho kosti zostali nedotknuté a je možné do seba jeho dušu zobrať. Pozornosť sa venuje práve aure a potenciám, ktoré obsahujú. Treba zistiť, v ktorej oblasti dotyčný vynikal a mimoriadne dobre ju ovládal. S informačným poľom mŕtvej osoby sa stotožním a sám sa špeciálnym rituálom zasvätím. Potom môžem zasvätiť aj iné osoby s tým, že použijem špeciálne rituály a sledujem, ako sa v aure dotyčnej osoby vytvoria požadované znaky alebo obrazy. Po zasvätení vrátim informačné pole mŕtvej osoby do jej kostí.

Celý systém funguje tak, že napríklad si vo vnútri pomyslím na Reiki a v tom momente sa v aure objavia zasväcovateľské znaky blesku a môžem pracovať v Reiki systéme bez toho, že by som musel čokoľvek precvičovať. My ale budeme ďalej precvičovať niektoré veci, aby sme spoznali mechanizmy fungovania.

Je zaujímavé, že zasväcovacie mechanizmy sa budú dať realizovať pre ktorúkoľvek oblasť ezoteriky. Len bude treba vyhľadať tých ezoterikov, ktorí sa počas života venovali aurickej ezoterike.

Pridaj komentár