Mŕtva forma Boha v spomienkach. Živá forma Boha. Poškodený mozog. Koncentrácia do disharmonických častí mozgu. Sugerácia určitého ochorenia. Uverenie bez pochybností. Poslušnosť voči náboženským symbolom. Sugeratívne spraviť to, čo náboženské symboly chcú. Bez výhrad a uveriť, že to bolo v skutočnosti. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj.

Pokračujem v dôslednom nácviku a skúmaniu náboženských vecí. Veštecké skúsenosti uverejňujem v Pastoračnej a Charizmatickej poradni. Tu overujem vplyv náboženskej praxe na stav v neurónoch. Zároveň dávam odporúčania, ako napraviť disharmónie v neurónoch spôsobené nesprávnou náboženskou praxou.

V prvom rade si treba uvedomiť hlbokú pokoru a odovzdanosť náboženským symbolom v akejkoľvek obrazovej, zvukovej, hmatovej, pohybovej a čuchovej podobe. Pokora a odovzdanosť sa prejavuje v tom, že sa každého symbolu pýtame a vnímame, čo máme robiť. So žiadnym náboženským symbolom si nerobíme, čo chceme, ale vždy to, čo chce náboženský symbol. Zrealizujeme to v predstavách so sugeráciou, že to robíme fyzicky. Nesmú nastať žiadne pochybnosti. Toto je rozhodujúci vzťah k náboženským symbolom v akejkoľvek podobe. To je jedno, či sú symboly v spomienkach alebo v živej forme v neurónoch tela.

Iná je situácia u tých, ktorí majú trvale poškodený mozog a neurónové oblasti. U týchto jedincov sú neurónové oblasti poškodené definitívne a náboženské symboly sú tu trvalo umiestnené. V zásade títo ľudia sa často dostávajú pod vplyv týchto symbolov a prejavuje sa u nich silná nekontrolovateľná agresivita, alebo sú posadnutí určitou činnosťou. Títo ľudia majú trvalú božiu prítomnosť a nesmú vstupovať svojou koncentráciou do týchto poškodených neurónov. Mohli by zhoršiť svoj psychický a zdravotný stav. Teda títo ľudia majú trvalú Božiu prítomnosť v poškodených neurónoch mozgu a tela. Toto poškodenie bolo spôsobené bleskom, elektrickým prúdom, epilepsiou, vysokými horúčkami, drogami, stigmami, šokom, klinickou smrťou, týfusom, kostnými výrastkami, bolesťou, ekzémom, sklerózou multiplex, nedostatkom spánku, utrpením.

My sa venujeme Božej prítomnosti v neurónoch trochu inak a to tak, že si nasugerujeme niektorý chorobný stav a uveríme, že napríklad do nás udrel blesk. Ani v sekunde nezapochybujeme, že je to tak. V tomto stave sugerácie sa skoncentrujeme do tých oblastí mozgu, kde pociťujeme určité fyzické a psychické disharmónie. Môžeme tak konať v temennom mozgu, senzorickom mozgu, prednom mozgu, spánkovom mozgu, zrakovom mozgu, strednom mozgu, mozočku, v mieche a gangliách celého tela.

Skoncentrujeme sa do vybratej oblasti v stave sugerácie úderu blesku a do miesta koncentrácie vkladáme určitý počet symbolov. Najprv jeden, potom dva a aj väčšie množstvo. Dané miesto liečime a zároveň tu kontemplujeme druhou sugeráciou. Pýtame sa a vyciťujeme, čo chcú po nás náboženské symboly a to aj v predstave zrealizujeme. Zároveň si vsugerujeme a bezvýhradne uveríme, že to, čo symboly požadovali, aj fyzicky splníme. No v skutočnosti sme požiadavky symbolov realizovali výhradne v predstave. Postupne si nasugerujeme všetky stavy poškodenia a v rôznych sugeratívnych stavoch prechádzame jednotlivé časti neurónov. Kontemplujeme a preliečujeme chorobné miesta.

Pridaj komentár