Pokračujem v prieskume kineziologických postupov a techník. Objavil som ďalšie možnosti diagnostikovania chorobnosti, hormonálnych žliaz a bakteriologickej situácie.
V zásade neustále platí, že pokiaľ chcete sami seba diagnostikovať kineziologickými metódami a postupmi, tak je potrebné, aby ste dokázali vedomím prenikať a koncentrovať sa do nervových platničiek vo svaloch vlastného tela. Takýto tréning vyžaduje naštudovanie anatomických obrázkov svalov a potom pri koncentrácii vizualizovať obrázky svalov priamo v jednotlivých svalových partiách tela. Takýmto výcvikom dokážete pociťovať nervový vzruch priamo vo svaloch.
Pred samotným testovaním seba alebo inej osoby sa uvoľníte a keď skutočne alebo pomyselne položíte ruku na niektoré miesto svojho tela alebo predstavy dotyčnej osoby, tak budete pociťovať dva stavy. Keď je miesto choré alebo nejako poškodené, tak svaly sa uvoľnia a zmäknú. Čím je dané miesto v tele zdravšie, tým sa svaly na tele alebo v určitej oblasti silne zovrú. Je to teda jednoduché, kde je norma zdravia, tam je tvrdosť a zaťatosť svalov. Kde je norma zdravia poškodená, tam je ochabnutosť a uvoľnenosť svalov. Kde je dezolátny stav, tam máte pocit, že odpadnete a omdliete. To je odumierajúci orgán.
Teraz je potrebné, čo chceme vlastne diagnostikovať pomocou ochabnutého alebo stuhnutého svalu. Máme tu niekoľko možností. 1. Diagnostikujeme, v akom zdravotnom stave sa nachádza dotyčná osoba. 2. Diagnostikujeme, aká je bakteriologická situácia v jednotlivých orgánoch. 2. Diagnostikujeme hormonálne žľazy a v akom stave sa nachádzajú. 3. Diagnostikujeme jednotlivé úseky miechy, nervstva a mozgu. 4. Diagnostikujeme akupunktúrne body po povrchu tela, či sú v poriadku alebo je potrebné ich liečiť. 5. Diagnostikujeme vhodnosť potravín. 6. Diagnostikujeme, čo spôsobuje stres. Pri strese ochabnuté svaly.
Pokiaľ ovládate prienik do nervových platničiek a pociťujete stuhlosť alebo uvoľnenosť svalového napätia, tak by vám kineziologické testovanie nemalo robiť problémy.

Pridaj komentár