Ezoterik môže psychicky prenikať do seba, do objektov, do ľudí, do zvierat, do zemského magmatického jadra, do kozmu, do sveta mŕtvych spomienok, do sveta prvkov, do sveta častíc a buniek. Pod psychickým prienikom tu budeme rozumieť určitý stav psychiky, kedy sa ezoterik skoncentruje v prvom rade do mozočku, v ktorom je jedinečný mechanizmus, ktorý skenuje v prvom rade všetko, čo sa deje v organizme. No vešteckým prieskumom sme objavili jedincov, ktorých mozoček má určité poškodenie a za určitých okolností sú neuróny mozočku otočené do vonkajšieho sveta a to najčastejšie okolo ľudského tela.

A tu možno nájsť základ psychického prieniku mimo telo. Teda určitá koncentrácia do mozočku a snaha o prepnutie neurónov na to, aby prenikali svojou aktivitou mimo tela ezoterika. Tento jav možno vnímať u žien, ktoré sú umiestnené v línii stredný mozog a mozoček. Často sa odosobnia a cítia sa ako iné osoby s tým, že sa na ne aj na diaľku psychicky prepoja. Dokonca sa tak môžu nielen cítiť, ale aj správať. Takýmto spôsobom sa vlastne robí aj veštecký výkon na určitú osobu, ktorá môže byť vzdialená aj tisícky kilometrov, môže byť aj na obežnej dráhe okolo planéty Zem. Teda v mozočku možno vnímať proces prieniku psychiky do priestoru okolo ezoterika.

Proces prepojenia a prieniku dvoch mozočkov možno vnímať aj u siamských dvojčiat, ktoré sú spoločne zrastené, ich mozočky navzájom komunikujú a spolupracujú. Pre ezoterika je táto vlastnosť mozočku dôležitá a vlastne na tomto fenoméne stojí celá ezoterika. Je pravda, že existujú aj iné psychické prieniky a to hlavne pri poškodení organizmu a nástupe niektorej duševnej choroby. No ezoterik takéto stavy vyšinutia nepestuje a vždy používa v zásade techniku prepojenia mozočku na vonkajší a potom na vnútorný svet. A tento systém z mozočku sa prepája aj na ostatné psychické prieniky.

V prvom rade sa dá cez mozoček psychicky prenikať do živej organickej hmoty a to aj mimo planétu Zem. Pokiaľ ezoterik preniká do inej živej osoby, robí tak cez svoj mozoček v zadnej časti hlavy a ide do mozočku druhej osoby. Teda udeje sa niečo ako u siamských dvojčiat.

Pokiaľ preniká ezoterik do anorganických látok, musí tak urobiť výhradne cez mikrosvet. Vtedy je potrebné vhodne rozrezonovať niektorú membránu svojho tela a to najlepšie hlasivky a cez mozoček sa potom dá prenikať aj do anorganického sveta.

Pokiaľ chce prenikať ezoterik do kozmického priestoru, tak je potrebné, aby si nahodil kozmické vedomie, kde sa cez mozoček koncentruje do ganglií okolo orgánov a častí tela. Do nich tlačí obrázky z kozmu a zároveň zabráni prenikaniu energií z magmatického jadra planéty Zem. Potom ide z neurónov veľkého mozgu niečo ako biely lúč vnímateľný iba veštecky a do neho prúdi energia z mozočku.

Pokiaľ chce ezoterik prenikať do sveta mŕtvych spomienok, ktorý tvoria spomienky mŕtvej organickej hmoty a to nielen života na planéte Zem, pretože do sveta mŕtvych prúdia informácie aj z odumierajúceho organického života v kozme, musí ezoterik znovu ísť cez mozoček, aby pomocou príkazu mozočku odstavil aktivitu niektorých skupín buniek v orgánoch. V tomto momente dočasného odstavenia činnosti určitého počtu buniek cez mozoček sa psychicky presunie na šedú kôru veľkého mozgu a energia z mozočku preniká cez šedú kôru veľkého mozgu nad hlavu ako biely dym. Možno vnímať iba veštecky a nie bežnými zmyslami. Psychika ezoterika v tomto stave preniká do špeciálnej dimenzie a to je svet mŕtvych spomienok so svojimi pravidlami. Ide o svet mŕtvych. Sem po smrti ezoterika pôjdu jeho spomienky. Ezoterikovi nie je jedno, čo sa s nimi po jeho smrti bude diať.

Ezoterik potrebuje prenikať do buniek a napríklad aj sveta častíc. Hovoríme, že psychika ezoterika preniká do mikrosveta, ktorý pre psychiku ezoterika začína pri veľkosti hrotu špendlíka. Tu ezoterik priamo pracuje v mozočku, musí rozvibrovať niektorú membránu tela a chovať sa ako delfín alebo netopier. Určité vhodné rezonancie z membrán dovoľujú spolu s mozočkom prenikať do mikrosveta častíc.

Ezoterik potrebuje prenikať do extrémne vzdialených kozmov, jedná sa zatiaľ o vzdialenosti 4 miliardy krát 4000 miliárd svetelných rokov. V tomto prípade by psychický prienik trval desiatky minút a bolo by to vyčerpávajúce. A preto ezoterik psychicky preniká do týchto vzdialeností v kozmickom vedomí cez čiernu dieru.

Ezoterik potrebuje detailne spoznávať organický život v kozme a to sa veľmi dobre robí v bunkovom vedomí. Ezoterik cez mozoček a rezonanciu prenikne do skupiny buniek veľkosti pingpongovej loptičky. A potom si želá, aby sa niekde postupne kontaktoval s organickým životom. Po kontakte získa niečo ako odtlačok do svojho tela a aj kozmický život schytá tento odtlačok. Takýto druh psychického putovania vyžaduje ovládať techniku likvidácie UFO odtlačkov organického života v kozme.

Pokiaľ ezoterik potrebuje detailne prenikať do sveta mŕtvych a spoznávať tu zoskupené spomienky mŕtvych, tak ide do bunkového vedomia cez mozoček, potom prenikne do sveta mŕtvych a znovu po kontakte vytvára UFO odtlačok z takéhoto kontaktu. Možno praktizovať iba vtedy, pokiaľ dokážete takéto UFO odtlačky likvidovať.

Tak to sú všetky druhy psychického prieniku do niečoho a niekde na základe mozočku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.