Pre ezoterika je 5. ezoterická cesta cez brušný mozog riadenou a kontrolovanou cestou do fyzikálneho mikrosveta prvkov a častíc. Ide o to, že ezoterik sa musí postupne naučiť koncentrovať dovnútra buniek, kde sú stále menšie a menšie bunky, najmenšia je gén a potom je už svet prvkov a v ňom svet častíc. Tento zápis ma svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj v Nahrávkach: Geriatrické MP3.

Základom otvorenia 5. ezoterickej cesty je určitý druh koncentrácie či už ľudskej, autohypnotickej, alebo pohybovej. Koncentrácie sa robia do oblasti brušného mozgu s predstavami jaskýň a s pocitom vyhrážania sa smrťou. Všetko samozrejme v rovine sugeratívnych predstáv a nie reálne v živote.

Pud sebazáchovy v hrubom čreve na strane pečene vyžaduje vyhrážanie sa samovraždou. To núti pud pracovať na zdraví ezoterika. Pud potom preniká do celého tela, zároveň modifikuje bunky blán a vysiela ich do oblastí chorobných stavov, a tak isto postupne mení tukové bunky a ich usporiadanie do rôznych útvarov ako palcáky, dlaňovky, hviezdice, dlhé pásy, prerušované pásy, granátové jabĺčka. Takto upravené tukové bunky produkujú v maximálnej rovine aj 10 000 000 rôznych chemických látok a ich kombinácií. Takto je tukový orgán skvelý prostriedok šetrenia buniek v tele a spomalenia starnutia. Obézni ľudia musia popracovať na tom, aby tieto užitočné látky natekali do tela. Zvyčajne nosením sťahovacieho pásu okolo žalúdka a tanierika na plexus solaris pod stredovou hrudnou kosťou.

Pud rozmnožovací je pod pečeňou, žalúdkom a slezinou. Potrebuje v jaskyniach vyhrážky poškodenia pohlavných orgánov. Tento pud preniká do celého tela. Modifikuje bunky chrupaviek v tele, tieto bunky posiela do prostredia iných buniek a núti ich do liečivej biochémie. Vhodné je vypracovanie biochemického vešteckého profilu. Ezoterika zaujíma aj tento fenomén a túžba po dlhovekosti a bezchorobnosti.

Potom je tu pud teritoriálny a to pod slezinou a končiaci v análnom otvore. Tomuto pudu sa vyhrážame v jaskyniach sugeratívnou predstavou postupného odrezania kúskov rúk a nôh. Pud teritoriálny preniká do celého tela a postará sa o mikroflóru. Modifikuje bunky okostice a tie sa potom špeciálne v podobe makrofágov starajú o vhodnú mikroflóru. Vhodné je vypracovanie mikrobiálneho profilu fungovania mikroorganizmov. Ezoterika zaujíma, aby jeho mikroorganizmy prospievali zdraviu a dlhovekosti.

Potom je tu pud bunkový, ten sa nachádza v stene tenkých čriev v podobe ganglií plných neurónov. Ich aktivizácia musí ísť cez mozoček. Zároveň ezoterik reálne rozrezonuje niektorú z membrán v tele. A možno v obrazoch jaskýň prenikať dovnútra vlastných buniek. Vhodné sú vyhrážky zadusenia sa a vyhrážky rezania vlastného mäsa a pojedania. Samozrejme všetko v rovine mentálnych predstáv. Pud bunkový preniká do lymfatických buniek v lymfatickom riečišti a tu vytvára nové bunky, ktoré prenikajú dovnútra buniek. Je to spontánny proces, ktorý riadi tento pud a iba keď to schváli, tak je možné cez neho pracovať. Od tohto pudu možno pod vyhrážaním požadovať opravu epitelových buniek na povrchu orgánov a systémov tela. Tak isto sa požaduje, aby dal tento pud do poriadku orgániky vo vnútri buniek, tak isto dal do poriadku bunkové blany na povrchu a vo vnútri buniek. Aby dal životnosť bunkovým jadierkam v bunkovom a mitochondriálnom jadre. Aby napravil, pokiaľ môže, poškodené chromozómy v bunkovom a mitochondriálnom jadre. Aby dal v chromozómoch, pokiaľ môže, do poriadku aj gény. Zlikvidoval nežiaduce a obnovil slabé gény.

V dlhodobom horizonte je možné požadovať spojenie bunkového a mitochondriálneho jadra. Prerastanie bunkových a mitochondriálnych génov spolu a prepojenie jadierok navzájom. Požaduje sa vytvorenie trvácich a nie trvalo sa deliacich buniek. Tak isto sa požaduje zjednodušenie génovej roviny v chromozómoch a viacero génov zrastá do jedného génu dlhovekosti. Tak isto sa jeden gén dostane mimo reťazec génov a zabezpečuje bezchorobnosť. Je tu jasne vidieť potenciál zvnútra podľa donútených pudov regulovať a upravovať starnutie. No nemožno ho zastaviť.

Samozrejme, že za rovinou génov už je rovina prvkov a častíc fyzikálneho mikrosveta. A tu funguje hlavne to, čo ezoterik konzumuje a ako sa podriaďuje pudom pri tom, čo dáva do svojho tela. Až možno vstúpiť na pôdu fyzikálneho sveta a to kontrolovateľným mechanizmom. Ezoterik má záujem o psychický vstup do mikrosveta.

Pridaj komentár