Veštecká diagnostika zdravia. Veštecká diagnostika neurónov. Bioenergetická diagnostika. Diagnostika orgánov. Rezonančná diagnostika. Echolokačná diagnostika. Astrálna diagnostika. Totemová diagnostika. Vyživovacia diagnostika. Aurická diagnostika. Diagnostika toxicity. Diagnostika bakteriálna. Diagnostika tarotovou kartou. Diagnostika hormonálna.

Aj v tomto roku som naďalej pracoval na prehlbovaní diagnostických metód a vešteckých techník zisťovania zdravotného stavu osôb na diaľku bez fyzickej prítomnosti.

Snažím sa o celkovú komplexnosť diagnostikovania fyzického zdravia. Preto som neustále hľadal aj hľadám ďalšie diagnostické možnosti, ktoré by mi poskytli lepší obraz o zdravotnom stave dotyčných osôb. Používam u každého diagnostikovaného asi 23 diagnostických metód. Ide o Silva diagnostiku, pri ktorej mám ľavú aj pravú hemisféru rovnako naladenú a zároveň som silne veštecky naladený. Choré miesta sú označené geometrickými útvarmi ako je kruh alebo štvorec. Ďalej používam bioenergetickú diagnostiku vyciťovania bioenergetických tokov dotyčnej osoby na diaľku. Túto diagnostiku nazývam Reiki diagnostika. Zisťujem, kde a ako sa tvorí bioenergia, či dotyčná osoba stráca bioenergiu alebo má prílišné prebytky. V diagnostike Silva údržba sa usilujem veštecky zistiť, či v tele diagnostikovanej osoby beží normálne údržba a opravy. Prípadne zisťujem, kde všade vnímam deštruktívne obrazy ničenia. Pri diagnostike automatickou kresbou sa koncentrujem do svojej miechy a vnímam ju ako oslabenú. Zároveň u diagnostikovanej osoby sa choré miesta označia menej či viac hrubými čiarami. Pri rezonančnej diagnostike vlastné bioenergie zmením na kmitajúce energie a týmito na diaľku prenikám do diagnostikovanej osoby. Naspäť dostávam obrazy chorých miest v tele dotyčnej osoby. Používam aj špeciálnu bioenergetickú diagnostiku a to je echolokačná diagnostika, pri tejto diagnostike vchádzam do zvieracej mysle v sebe a tvorím zvláštnu bioenergiu, ktorá putuje na diaľku do diagnostikovanej osoby. Zase získavam obrazy o chorých a zdravých miestach. Nová je diagnostika astrálna, z vlastných predstáv a bioenergie vlastného tela vytvorím drobnú postavičku, ktorú cez bioenergetické polia prenesiem do vnútra diagnostikovanej osoby a tu ako drobný potápač skúmam jednotlivé orgány. Novou diagnostikou je diagnostika totemovým zvieraťom. Ide o vešteckú diagnostiku starých šamanov, z bioenergie na svojom povrchu vytvorím najčastejšie vlka. Táto predstava stvorená z mojich bioenergií ide na diaľku k diagnostikovanej osobe a špeciálne označuje choré miesta. Pri diagnostike používam aj hlas z mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Zvyčajne určuje poradie, čo treba liečiť ako prvé, čo treba liečiť ako druhé atď. Robím aj diagnostiku vitamínov, minerálov, hormonálnych látok, toxicity a tiež bakteriologického materiálu. Tak isto robím diagnostiku vyživovacích pomerov orgánov a svalov v tele diagnostikovanej osoby. Pomocou predstavy kyvadla, to je závažie na retiazke, obkresľujem jednotlivé orgány diagnostikovanej osoby. Keď orgán obkreslím, tak je zdravý. Keď sa nedá obkresliť, tak je predpoklad, že je chorý alebo chorľavý. Diagnostikujem aj vyžarovanie bioenergie z tela a zisťujem cez energetické vyžarovanie do okolia dotyčnej osoby, ako je na tom zdravotne. Diagnostikujem najhoršie miesto v organizme. Zisťujem, či sa dá ochorenie lekársky potvrdiť. Tu začínajú najväčšie problémy a to sú moje zistenia a zistenia lekárov. Ja diagnostikujem už disharmonické stavy, lekársky prístup je viac hrubohmotný a zisťuje zvyčajne až bežiace chorobné stavy. Zaviedol som diagnostikovanie tarotovou kartou, ktorá sa objavuje pri určitých druhoch chorobných stavov. Napríklad pri rakovinových stavoch sa mi u veštecky ošetrovaných osôb zjavuje madona s dieťaťom. Keď je týchto kariet po kope aspoň päťdesiat, tak už sa dá predpokladať aktívna rakovina.

Najnovšou je diagnostika autopilota neurónových oblastí na základe automatickej kresby. Zisťujem, ako neuróny v organizme riadia celkový zdravotný stav. Novinkou v diagnostikovaní je diagnostika prútkarská alebo kinetická. Ide o diagnostikovanie pomocou magnetickej sily zemského jadra, ktorá preteká intenzívnejšie cez moje fyzické telo a túto magnetickú silu Zeme môžem poslať do diagnostikovanej osoby. Treba tu získať viacročnú prax. Tak isto budem zavádzať do praxe diagnostikovanie pomocou informačných polí najlepších liečiteľov a diagnostikov z celej histórie ľudstva. To sú zložité a náročné diagnostické metódy a budú vyžadovať tiež rozsiahle overovanie.
Koncepcia neustáleho zlepšovania diagnostických metód má za cieľ, aby som zozbieral a overil pokiaľ možno všetky diagnostické postupy a vytvoril všestrannú diagnostickú metódu alebo súhrn diagnostických postupov, ktoré dajú jasný obraz o tom, v akom zdravotnom a psychickom stave sa dotyčná osoba nachádza. Jednoznačne môžem tvrdiť, že jednou diagnostickou metódou sa toho nemôžete veľa dozvedieť. Tým, že používam viacero diagnostických techník, sa môžem na diagnostikovanú osobu pozrieť z viacerých uhlov pohľadu a prípadnú nepozornosť korigovať. Zároveň metodologicky sa systém 23 diagnostických metód približuje k systému klasickej medicíny a to vyšetriť pacienta v rôznych špecializovaných pracoviskách a získať lepší obraz o jeho zdravotnom stave. Obrovskou výhodou je, že dotyčná osoba nemusí prísť na diagnostikovanie fyzicky, stačí, aby si vyplnila požadované formuláre a cez internet ich poslala na diagnostikovanie. Som rád, že spravím poriadok vo vešteckej diagnostike a zavediem do tejto oblasti serióznosť a vysoký stupeň spoľahlivosti. Tak isto do budúcnosti dávam možnosť liečiteľom a terapeutom, aby sa sami naučili a priučili umeniu diagnostikovať pacientov na základe vešteckých techník.

Pridaj komentár