Som človek hľadajúci pravdu, chcem nájsť samu seba, niekde sa zaradiť, chcem vedieť, na čo som tu a hlavne nechcem len tak sedieť a pozerať sa na tento svet – chcem pomáhať.

Pri nahliadnutí do vášho podvedomia som zistil, že nemáte s ním nadviazaný kontakt a robíte si, čo chcete. Vlastné túžby. Skúste sa spojiť s podvedomím a žiť šťastný osud.

Zdravotný stav
Nenachádzam vážnejšie zdravotné problémy.

Psychický stav
Aurický obal je silne ukotvený okolo fyzického tela. Psychika je stabilizovaná a viac orientovaná na fyzické ako duchovné. Aurický obal je výrazne zväčšený. Meditačne je vám bližšie či kung, tai či a bojové umenia viac ako joga a vlastná duša.

Povaha
Bežní ľudia sú usadení podvedomím v strednom mozgu. Vaše podvedomie je usadené v gangliách. Ide o drobné zhluky neurónov, ktoré riadia funkciu orgánov. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá má tendencie aktívne žiť medzi ľuďmi. Dotýkať sa ich a pomáhať im. Starostlivosť o iných je vám blízka.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam veštecky neuróny veľkého mozgu. Je tu hlboký rozpor medzi životom s bežnými ľuďmi bez prvkov kariéry a vedomou túžbou niečo znamenať a dosiahnuť. To nie je vašej povahe blízke. Kvôli podvedomiu a šťastnému osudu by bolo treba žiť bežne, harmonicky, klasicky. Pomoc iným a určité obetovanie sa.

Astrológia stredného mozgu
Je tu šaman a kozmické schémy z drobných organizmov. Naznačujú na to, že ste až príliš spätá s prírodným spôsobom života vašich predkov a mali by ste sa viac usilovať o liečiteľstvo a pomoc iným ako osobnú kariéru. Môže to priniesť neúspech a sklamanie.

Astrológia mozočku
Nachádzam tu schémy zvierat a osoby, ktorá sa stará o iných. To je vaše poslanie z podvedomia. Teraz je otázka, čo chcete vy?

Astrológia miechy
Nachádzam tu postavu prírodného ducha šťastia. Ten by vám chcel v živote pomáhať, ale idete inam, ako ide šťastie. Aj keď sa usilujete o to, aby vás nebrzdili sily z miechy, aj tak vás vždy spomalia a zastavia. Postarajú sa o to, aby ste nedosiahli víťazstvo. Nežijete v súlade s podvedomím. Skúste začať komunikovať a riadiť sa ním.

Astrológia brušný mozog
Vaša snaha ovládať svoje podvedomie za účelom splnenia vašich vedomých cieľov. Aj táto zložka vás odmieta poslúchať. Životné energie vám nepomôžu, pokiaľ nebudete rešpektovať záujmy podvedomia.

Astrológia ganglií
Nedokážete dostatočne využiť potenciál tejto oblasti. Je uzavretý, nemôže vám dávať rady a nachádzať vhodné riešenia.

Astrológia snová
Skúmam snové pochody a čo sa tam v skutočnosti deje. Aj v snoch programujete dosahovanie vašich vedomých túžob, ktoré nie sú v súlade s podvedomím. Doslova ho ignorujete. Ponorte sa do seba a naučte sa robiť v živote aj to, čo chce vaše podvedomie, nielen vaše ľudské ambície.

Rodová karma
Skúma vplyv predkov na váš terajší život. V rode plno osobností, až príliš ambicióznych, ktorí svoje túžby nedosiahli, ako keby nerešpektovali duchovné a podvedomé procesy v sebe. Nešťastný osud sa tu často vyskytoval.

Sexuálne podvedomie
Celková vzrušivosť: na to, aby ste víťazili. Povrchová vzrušivosť: niečo znamenať. Pohlavná vzrušivosť: študovať. Citová vzrušivosť: k zvieratám. Celkovo problémové sexuálne podvedomie, ktoré bude zle vplývať na vytvorenie harmonického partnerského vzťahu.

Trauma
Traumu vám spôsobujú obrazy víťazov a keď to nedosiahnete vy osobne.

Duchovná úroveň
Morálka a etika je prehnaná, naučte sa ju ovládať. Okolie to môže zneužívať.

Hviezdy, šťastný osud
Len vtedy, keď sa ponoríte do seba a začnete sa zaujímať o to, čo máte vo vnútri seba. Nadviazať kontakt a naučiť sa robiť v živote hlavne to, čo chce podvedomie a až potom, čo chcete vy osobne a vaše ambiciózne túžby.

Pridaj komentár