3. ezoterická cesta ide cez mozoček, ktorý sa nachádza v zadnej časti hlavy. Je veľký ako tenisová loptička a má celkovo 20 častí. Mozočková ezoterika má v sebe rôzne fenomény, ktoré potrebuje ezoterik na svojej ceste nutne a významovo. Pojednávame tu o základoch kabaly, ktoré by mal ezoterik zvládnuť a neobchádzať túto ezoterickú cestu. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj v Nahrávkach: Kabala MP3.

V prvom rade si treba odcvičiť niekoľko druhov koncentrácie do mozočku a to je koncentrácia v plnej rozumovosti a pomocou anatomických obrázkov. Potom sa treba naučiť koncentrovať do mozočku pomocou stavu zaspávania a vytvárania vhodných predstáv objektov a postáv. Všetko pripomína stav ako v rozprávkovej knižke. Rozumovosť je 50 % a má úroveň detičiek v materskej škôlke. Potom je to koncentrácia na základe pohybu prstov alebo tela alebo pomocou koncentrácie do svalových platničiek vo svaloch. Pokiaľ niekto robí UFO ezoteriku, tak aj pomocou UFO odtlačku z kontaktu s organickou hmotou v kozme.

K tomuto textu sú zrealizované nákresy, ktoré si nájdete: Galérie : Mapy v ezoterike. Názov: Vývoj geometrických štruktúr v mozočku.

Počas cvičenia musí zostať koncentrácia v mozočku trvalo. Pokiaľ sa z mozočku vzdiali, je potrebné, aby ste ju znova zrealizovali naspäť. V mozočku si uvedomujete jeho vývojové štádiá a to, že počas embryonálneho vývoja sa vytvárali v mozočku niečo ako fľaky rozliatej farby. Potom sa začali z nich vytvárať akoby hrubé a neforemné písmená, ktoré sa náramne podobajú kabalistickým písmenám. Z nich postupne vyrastajú do priestoru tenké žiary a vytvárajú geometrické objekty ako štvorec, obdĺžnik, trojuholník, guľa alebo kužeľ. Môže byť aj mnohosten, no vždy je to priestorový objekt. Potom sa okolo tohto priestorového objektu začínajú pohybovať drobné písmenká a to hlavne po stranách tenkých čiar. Postupne sa znásobuje počet priestorových objektov a ukladajú sa na seba až má ezoterik pocit, že geometrický útvar je z hrubých čiar a okolo intenzívne pulzujú drobné písmená. Je to pocit a predstava blízka mravenisku s veľkými mravcami, ktoré pochodujú okolo množstva dlhých paličiek. Pokiaľ človek starne a nepraktizuje kabalu, tak sa na staré kolená tento systém destabilizuje a vracia sa do stavu rozliatych škvŕn. Prípadne aj v mladšom veku môže prísť k poškodeniu funkčnosti mozočku.

Pokiaľ ezoterikov mozoček funguje iba dovnútra, tak je tam iba jedna geometrická štruktúra a to často poriadne hrubá. Pokiaľ však mozoček skenuje aj dianie mimo tela, tak je tam ešte jedna geometrická štruktúra väčšia ako tá prvá. Tu si ezoterik uvedomuje, že mozoček v prvom rade skenuje, triedi a vyhodnocuje informácie z orgánov a systémov tela. Ale aj z buniek a vnútra všetkých buniek. Môže sa stať, že niektoré oblasti z určitých dôvodov neskenuje dostatočne. To všetko sa dá napraviť pravidelnými meditáciami. Ezoterik vie, že môže mozočku prikázať, aby sa intenzívnejšie skoncentroval do niektorých častí tela intenzívnejšie ako je bežné. Ezoterik potrebuje tento typ koncentrácie, pokiaľ sa chce skoncentrovať na viac objektov ako 10. Napríklad pri kozmickom vedomí, kde sa ezoterik musí koncentrovať do viac ako desať ganglií. A to by nezvládol bez mozočku.

No mozoček sa podieľa aj na vyberaní spomienok z pamäte a človek si môže spomínať. Za určitých okolností a to hlavne vtedy, pokiaľ človek prijíma veľa informácií, sa môže navýšiť množstvo prijatých informácií cez kritickú hodnotu a bežný spôsob myslenia už nestačí na ich spracovanie a rozumové vyhodnotenie. Ku kritickému zahusteniu a nazhromaždeniu informácií môže prísť aj v rámci psychických prienikov do reálneho kozmu, ale aj do sveta mŕtvych spomienok. A vtedy treba nielen vyberať spomienky z pamäte cez mozoček, ale požiadať mozoček, aby poskytol aj spracovanie týchto informácií pomocou geometrických štruktúr a tieto posunul ezoterikovi na rozkódovanie. Hovoríme, že ezoterik sa naučí v centre fantázie dekódovať poslané znaky a priradiť k nim vhodné spomienky z pamäte. Teda naučí sa prekódovať mozočkové znaky do našej reči. Ezoterik sa naučí vypovedať rozkódované znaky z mozočku. Ezoterik ich vie previesť na vnútorné myšlienky, a tak isto prepísať do slov a viet. Problém spracovania extrémneho množstva je vyriešený a ezoterik môže naďalej zasycovať mozog objemom ďalších informácií. Predpokladáme, že pokiaľ by ezoterik pri kozmickom vedomí spracoval informácie o planétach a súhvezdiach z priestoru 4 000 miliárd svetelných rokov krát 4 000 miliárd svetelných rokov krát 4 000 miliárd svetelných rokov, tak by vyčerpal potenciál mozočku a potreboval by sa prepojiť psychicky na iný mozoček v inej osobe. Tak by svoj potenciál mohol navýšiť ešte viacej a pokračovať v psychických prienikoch v kozmických diaľavách astronomického kozmu. Tu treba vhodne využiť zasvätenia do siamských dvojčiat.

Začínajúci ezoterik si dá pozor, aby kabalistickú literatúru čítal tak, že je koncentrovaný plne v mozočku. Tu ezoterici robia najčastejšie chyby a koncentrujú sa do iných oblastí neurónov, čo nie je dobré a nevenujú sa kabale.

Pred ezoterikom je dlhá cesta dekódovania znakov z mozočku. Tak isto ezoterik žiada mozoček, aby priraďoval znaky k obrázkom z prváckeho šlabikára. Takto sa naučí dekódovať znaky z mozočku do ľudskej podoby.

Pridaj komentár