Znovu ste ma požiadali, aby som veštecky odhadol, čo sa u vás deje z hľadiska dlhovekosti (predošlý profil B 65). Celkovo si vediete dobre a môžeme postupne dotiahnuť ozdravenie epitelových buniek, ktoré pokrývajú povrch orgánov a častí tela. Tak isto môžeme prepracovať terapie na liečbu mitochondriálnych jadier v bunkách. V každej bunke sú dve jadrá, jedno je bunkové a druhé mitochondriálne. Obide majú chromozómy. Verím, že v liečbe vydržíte aj ďalšie obdobie a vytvoríte trvalo fungujúci systém bez chorôb.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabšie miesto nie je. Epitelové bunky vo veľkom mozgu v poriadku, predpokladaná životnosť 100 rokov. Epitelové bunky v strednom mozgu v poriadku, predpokladaná životnosť 100 rokov. Epitelové bunky mozočku kyvadlo neobkreslilo. Stupeň chorobnosti je 40, čo je začínajúca chorobnosť. Epitelové bunky miechy v poriadku, predpokladaná životnosť 50 rokov. Epitelové bunky brušného mozgu v poriadku, predpokladaná životnosť 100 rokov. Epitelové bunky ganglií v poriadku, životnosť značne vyčerpaná. Stav mitochondrií v trvácich bunkách: v oblasti mozočku, stredného mozgu a ganglií nedostatočný potenciál životnosti a treba riešiť.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabšie miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Nervové zakončenia v poriadku aj po stránke dlhovekosti. Nervové dráhy z hľadiska dlhovekosti v poriadku. Slabšie miesto nie je. Epitelové bunky v poriadku a dlhoveké. Mitochondrie vo vnútri buniek v nervových zakončeniach nedostatočná životnosť a treba riešiť. V nervových dráhach v poriadku.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabšie miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Životnosť buniek cez 100 rokov. Priaznivé genetické zmeny v prospech zdravia. Trvácnosť mitochondrií v pankrease nedostatočná a treba riešiť. Epitelové bunky dostatočná životnosť.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabšie miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Životnosť buniek cez 100 rokov. Epitelové bunky v kostnej dreni majú dostatočnú životnosť. Genetické zmeny v prospech zdravia. Stav orgánikov v bunkách v poriadku. Potenciál životnosti mitochondrií je nedostatočný a treba riešiť.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabšie miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Životnosť buniek cez 100 rokov. Epitelové bunky majú dostatočnú životnosť. Stav orgánikov v bunkách v poriadku. Potenciál životnosti mitochondrií je nedostatočný a treba riešiť.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabé miesto je pečeň. Potenciál životnosti je cez 100 rokov. Lymfatické uzliny sú vybudované nové. Životnosť cez 100 rokov. Spolupráca s bielymi krvinkami je dostatočná. Epitelové bunky majú dostatočnú životnosť. Celkovo priaznivé genetické zmeny. Mitochondriálne jadro nie je v dobrom stave a treba riešiť.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabšie miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Životnosť buniek cez 100 rokov. Prepojenie na tvorbu hormonálnych látok podobného typu v bielom tuku, čo je dobré. Celkovo priaznivé genetické zmeny k zdraviu. Epitelové bunky v poriadku. Mitochondriálne jadro nie je v dobrom stave a treba riešiť.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo detailne obkreslilo všetky časti tela a orgány v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabšie miesto je pečeň. Životnosť buniek v orgánoch v poriadku. Iba koža nedostatočný potenciál životnosti. Priaznivé genetické zmeny k zdraviu. Orgániky pracujú všade v poriadku. Mitochondriálne jadro má slabú životnosť v orgánoch: pľúca, pečeň, obličky, črevá, koža a tukové bunky. Všetko treba riešiť. Epitelové bunky nie sú s dostatočnou životnosťou v pečeni, črevách a koži.

Geriatrická diagnostika bieleho tuku: kyvadlo ho obkreslilo. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Mitochondriálne jadro má nedostatočnú životnosť. Epitel je v poriadku. Slabšie miesto nie je. Stav orgánikov v dobrej výkonnosti. Životnosť tukových buniek iba na 10 rokov, treba doplniť. Potenciál tvorby možných chemických látok stúpol na 5 000 000 jednotiek. Modifikácie zhlukov tukových buniek majú až 3-4 násobné opakovanie. Potenciál dodávania látok z tuku sa zvýšil na 60%. Treba ešte pokračovať. Hnedý tuk kyvadlo obkreslilo. Pracuje aktívne. Treba dobiť životnosť buniek, aj mitochondriálne jadro.

Geriatrická diagnostika imunitná: imunita voči mikroorganizmom je dostatočná. Voči vírusom treba ešte prepracovať. Imunita za štandardné bunky v tele nie je všade až na úroveň génov dostatočne rozpracovaná. Imunita voči rakovinovej expanzii je nedostatočná.

Geriatrická diagnostika pudov: pud sebazáchovy pracuje v celom tele a preniká aj dovnútra buniek. Neustále buduje žiaduce zmeny v organizme. Pud rozmnožovací pracuje postupne v celom tele. Vytvára požadované zmeny vhodným spôsobom. Pud bunkový je stále tlačený hlbšie na úroveň bunkových jadier, chromozómov a génov.

Geriatrická liečba cez pudy: minerálkou Korytnica omývať telo a nechať zaschnúť. Kolínskou vodou po holení jemne natierať telo. Kolínsku vybrať po súhlase pudov. Šúchať telo kvietkami rôzneho druhu raz za mesiac. Nechať vylúhovať orchideu v alkohole pár dní a jemne na telo dávať 2 mesiace. Šúchať telo viničovými listami a plodmi. Trvalo a často. Jesť morské príšerky, ale aj ukladať na telo zmrznuté. Šúchať naďalej telo hlinou z lesa. Mŕtvu včelu rozdrviť a šúchať na telo. Nechať zasušiť moč a šúchať na telo. Ukladať na telo kusy mäsa.

Pridaj komentár