Kniha: UFO únosy lidí
Autor: John E. Mack
Vydavateľ: nakladateľstvo ETNA, Praha

Prieskum a veštecké bádanie toho, čo priniesol americký profesor psychiatrie John E. Mack a zverejnil v knižke, ktorá bola preložená aj do českého jazyka.

Na začiatok by bolo vhodné sa poďakovať tomuto psychiatrovi, že dokázal bez predsudkov vypočuť ľudí, ktorých akože uniesli mimozemšťania, zozbieral ich výpovede a vytvoril pre nás faktografický materiál o týchto prípadoch.

Z hľadiska rozumového možno konštatovať, že je tu dielo, ktoré pozbieralo materiál okolo tejto problematiky, teda obsahuje v sebe prvok zberateľský s opisom zbierky prípadov únosov ľudí mimozemšťanmi. Časovo zahŕňa obdobie 1960 až 1995. Nezahŕňa obdobie 100 000 rokov pred naším letopočtom až po obdobie do roku nášho letopočtu a to je 1959. Čo je veľmi veľké obdobie. Škoda, že dotyčný psychiater neovláda veštecké techniky čítania zachovaných spomienok po mŕtvych osobách alebo sa v tomto smere neobrátil na takéto osoby. V knižke je popísaných dosť vlastných prípadov, ale aj prípadov, ktoré zachytili aj iní psychiatri.

Dotyčný psychiater nemeditoval a sám nemal podobné skúsenosti a ani nedisponoval vešteckými schopnosťami, aby tieto druhy únosov mohol zažiť na vlastnej koži a ešte ich aj racionálne vnímal. Ako vždy tu ide o zásadný nedostatok, ktorý nedovoľuje do hĺbky preskúmať tieto úkazy. Pokiaľ dotyčná osoba neprežila tento úkaz alebo si meditáciami nevytvorila predpoklady pre tieto zážitky, tak ich nemôže úplne pochopiť a popísať racionálne ich fungovanie a ich zákonitosti. V duchovnej oblasti neexistuje inštitút priameho dôkazu. Nie je možný, sú tu dôkazy nepriame a tie možno overiť iba tak, že dotyčná osoba, ktorá skúma tieto javy, si musí nastaviť meditáciami psychiku na prežitie týchto zážitkov. Inak to jednoducho nejde. A nemôže sa presvedčiť o pravdivosti priamo cez seba.

Je výborné, že knižka obsahuje množstvo výpovedí o týchto únosoch a je ich toľko, že to nemožno brať ako za niečo náhodné a ako výsledok iba prebujnenej ľudskej fantázie. Vždy som ocenil, pokiaľ sa na knižnom trhu objavili takéto knižky ako od Mircea Eliade: Šamanstvo, knižka od Břetislavu Kafku: Parapsychológia, knižka od Nakonečného: Lexikón mágie a ďalšie. Sú to hodnotné materiály pre veštecké bádanie a dokazovanie duchovných rozmerov ľudstva a života v kozme. Tak isto to platí aj o tejto knižke.

Pre nás ezoterikov je teraz dôležité prebádať a preskúmať aj tento fenomén ľudskej psychiky s cieľom zaradiť to do duchovnej cesty ezoterika. Platí zásada, že pokiaľ niečo odmietneme, tak to musíme prebádať a odcvičiť aj za cenu omylu. A tak som sa pustil do vešteckého bádania jednotlivých prípadov, ktoré táto knižka opisuje a tu sú prvotné zistenia.

Menované osoby v knižke som preskúmal vešteckým výkonom, pri ktorom som zisťoval, kde sú dané osoby psychicky usadené a odkiaľ funguje ich základ psychiky. U bežných ľudí je psychický prejav štandardne zo stredného mozgu, ktorý je veľkosti orecha v strede hlavy. No u týchto jedincov je na 90 % psychika uložená priamo v bunkách ich tela. Stalo sa tak počas embryonálneho vývoja alebo počas detstva poškodením nervových zakončení, prípadne poškodením biochemických pochodov. Teda ich psychika vychádza z buniek, kde sa nachádzajú neurónom podobné zložky v horných a dolných koncoch DNK a RNK. Tí, ktorí nemajú toto bunkové vedomie, sú iba fandovia sci-fi beletrie, ktorí často stoja iba na prebujnenej fantázii. No tých je nesporne malé množstvo, ale dopĺňajú štatistickú pestrosť v danom jave.

Potom možno jedincov, ktorých akože uniesli, deliť do ďalších skupín. Jedni k bunkovému vedomiu majú vedomie kozmické. Je to vedomie, ktoré sa objavuje u kozmonautov, ktorí boli dlhšie na obežnej dráhe ako 4 mesiace. Prípadne sa kozmické vedomie rozvinulo počas tehotenstva a to hlavne vďaka hyperaktivite a nervovému nekľudu tehotnej matky. Ide o vedomie presunuté na neurónové ganglie veľkosti špendlíkovej hlavičky pri jednotlivých orgánoch tela. V týchto prípadoch je potenciálne vysoká schopnosť psychicky prenikať do kozmického priestoru popísaného astronomickou vedou. Mám na mysli planéty, súhvezdia a galaxie. Kontakt so živou organickou hmotou je vysoký a u týchto jedincov sa v nich alebo na povrchu tela nachádzajú špeciálne psychické odtlačky, ktoré bežné ľudské zmysly nevnímajú. No školené zmysly ezoterického veštca ich zachytia a vnímajú ako „balón“ nafúknutý vzduchom a nesúci v sebe informácie o inej forme kozmického života. Tento „balón“ sa mení a pôsobí do 7 neurónových oblastí ľudského tela a vyvoláva čudesné pocity a čudesné reakcie. Najčastejšie nepríjemné, ako keby vás niekto vyšetroval a usiloval sa pozmeniť bežné ľudské správanie.

Niektorí jedinci sa vedia týchto „balónov“ zbaviť a presunúť ich na iné osoby alebo zvieratá. Prípadne úplne psychicky zlikvidovať. Takýto „balón“ môžu priamo získať iba osoby, ktoré majú bunkové vedomie a k tomu kozmické vedomie. Bunkové vedomie dovoľuje vnímať tento „balón“, ktorý sa vytvára psychickým kontaktom človeka a inej organickej živej hmoty v kozme.

Pokiaľ má osoba iba kozmické vedomie, tak psychicky môže kontaktovať organickú živú hmotu v kozme, ale bez spätnej reakcie a to, čo sme pracovne pomenovali „balón“. Z hlbšieho vešteckého výskumu je známe, že pokiaľ sa tento „balón“ vyskytuje u osoby dlhšie, tak má značné psychické problémy a môže skončiť na psychiatrii a to natrvalo. Poznáme z histórie jedincov, ktorí ostatným vedeli takéto „balóny“ likvidovať. Bunkové vedomie tu zohráva jedinečný zmyslový fenomén a to, že osoby sa do kontaktu s organickým životom kozmu doslova prepadnú a to tak, že okrem kontaktu s „balónom“ nevnímajú nič iné okolo seba. Iba bunkové vedomie dovoľuje takéto perfektné vnímanie týchto dejov.

V ďalších prípadoch majú UFO jedinci bunkové a k tomu klinické vedomie. Teda prežili klinickú smrť a majú bunkové vedomie. V tomto prípade sa prepadli do sveta mŕtvych spomienok. Je to svet spomienok odumretej organickej hmoty celej nekonečnej histórie organického života v kozme. Podrobnejšie opisujem v Plazmatickej škole. Tu vo svete mŕtvych spomienok vnímajú tieto spomienky tak intenzívne ako reálne objekty v našom svete a veľmi nerozoznávajú, čo je tento svet tu na planéte Zem a čo je svet mŕtvych.

V ďalších prípadoch UFO jedincov je prítomné bunkové vedomie a zároveň prienik do energií objektov, ktoré cez ne pretekajú a to napríklad magnetické sily magmatického jadra Zeme. Objekty, ľudí, zvieratá a planéty vnímajú ako zhustené energie.

V ďalších prípadoch UFO jedincov je prítomné bunkové vnímanie, ale aj prvky autizmu s prevahou života vo svojich spomienkach a fantáziách o mimozemšťanoch. Čo nie je až také zlé, pokiaľ tento bunkový autizmus použijeme na reinkarnačné pochody a uchovanie vlastných spomienok pre svet mŕtvych. Je to nový inšpirujúci podnet. Bližšie Plazmatická škola.

V ďalších prípadoch UFO jedincov je prítomné bunkové vedomie a zároveň cez rezonancie poškodených nervových zakončení prienik do sveta objektov menších ako hrot ihly. A to už hovoríme o svete buniek, molekúl, atómov a častíc. Bližšie Silva škola.

V ďalších prípadoch UFO jedincov a nie je ich veľa, dochádza ku kumulácii bunkového a kozmického vedomia a do toho ďalšia porucha a to zúženie vedomia na fenomén tohto zážitku ako je únos mimozemšťanmi. Osobne sme viacerí odcvičili a nahodili bunkové aj kozmické vedomie a zároveň mierne dyslektické vedomie, kedy nás zaujíma iba únos a nič iné. A to už boli poriadne zážitky, kedy sme sa ocitli vo svete inej organickej hmoty v kozme. A skutočne mali sme pocit, že nás tam niečo unieslo. No je to iba prejav bunkového a kozmického vedomia, ktoré v zlomku sekundy prebehne bilióny svetelných rokov a zastaví sa v niektorej galaxii v hĺbkach kozmu. Bunkové vedomie nepozná pojem vzdialenosť, všetko je rovnako vzdialené, v zlomku sekundy prekonané. Môžeme hypoteticky uvažovať o jedinečnom psychickom prepojení buniek v kozme ku vzájomnej komunikácii.

Zároveň niektorí ezoterickí dobrovoľníci podstúpili výcvik presunu vedomia do buniek a otvorenie kozmického vedomia. Kontaktovali organický život v kozme a nechali určitú dobu pôsobiť na seba odtlačky, ktoré sme pomenovali „balóny“. Po určitom čase niekoľkých dní sme tieto odtlačky museli likvidovať kvôli pocitu, že dobrovoľníci zošalejú alebo sa správajú ako pološialení. Zároveň s vešteckým výskumom beží aj dobrovoľnícky výskum ezoterikov, ktorí majú záujem aj o tento druh ezoteriky, ktorý kontaktuje organickú hmotu v kozme a snaží sa o určitú komunikáciu. Tu jasne vidieť, že sme si tieto stavy nacvičili a otestovali na sebe a zároveň sme sa naučili veštecky vnímať tieto procesy. Aj preto im rozumieme lepšie cez vlastnú skúsenosť.

Ďalej vytrvalo pestujeme kozmické vedomie, systematicky psychicky prenikáme do kozmu a mapujeme v ňom aj možné prejavy organického života. Teda môžeme postupovať systematicky, atakovať každý prejav organickej hmoty a precízne ho v bunkovom a kozmickom vedomí preskúmať. Teda je tu fenomén dôsledného a podchyteného kontaktu, ktorý nie je prejavom náhodného kontaktu. Je zaujímavé sledovať, ako „balóny“ dokážu pozmeniť fungovanie neurónov a dať možnosť iného vnímania sveta okolo nás. Tak isto „balóny“ už vieme z každého kontaktu úspešne likvidovať, čo dovoľuje skúmať tento fenomén v celom kozme.

Zároveň sa pripravujeme na veštecké preskúmanie čo najväčšieho počtu spomienok na tých, ktorí v histórii ľudstva mali takýto kontakt a tak isto preskúmame čo najviac živých jedincov, ktorí takýto kontakt majú aj v súčasnosti. Katalóg kontaktérov. Tak isto je problematické vnímanie iného organického života. Je to ako problém baktérie, ktorá chce pochopiť, ako funguje ľudská spoločnosť. Problém má hodnotu paradoxu s úplne odlišnými zákonitosťami. Veľký to hlavolam k racionálnemu pohľadu na inú organickú hmotu mimo planétu Zem. Aj preto UFO jedinci ťažko objektívne posúdia osobné kontakty tohto druhu a ešte ťažšie budú hľadať na vyjadrenie vhodné slová a obrazy.

Tak isto vypracujeme mapy možného organického života v kozme, prepracujeme možnú technológiu nácviku bunkového vedomia. Likvidácie odtlačkov „balónov“. Takýmto výcvikom prejde dostatok dobrovoľníkov a bude to kolektívna skúsenosť pre všetkých. V zásade si uvedomujeme, že organická hmota v kozme nemá šancu sa kontaktovať ako dve blízke živé osoby a dotknúť sa jeden druhého. Sme od seba príliš vzdialení a viazaní na podmienky planét a súhvezdí, kde žijeme v izolácii. Pokiaľ by človek opustil slnečnú sústavu, tak by sa tak zmenil, že by to už nebol človek a vôbec je nereálne, aby prežil organický život v diaľavách kozmu. Všade sú iné podmienky, iné zákonitosti a dotykový kontakt je nemožný. To pochopia iba tí, ktorí majú kozmické vedomie a zámerne prenikajú do rôznych končín kozmu. Vedia precítiť, o akom zúfalom väzení ľudstva na planéte Zem to tu píšem.

Záverom toľko, že nemienim diskutovať na túto tému, pokiaľ dotyčná osoba nemá kozmické, bunkové a klinické vedomie a k tomu veštecké vnímanie toho, čo sa v daných stavoch deje. Bežná osoba to, čo píšem, nemôže dostatočne správne pochopiť a hlavne sa nemôže presvedčiť o tom, čo tvrdím. Vážim si osoby, ktoré zažili kontakt s iným druhom v kozme. Tak isto svet prívržencov UFO fenoménu. No ako ezoterici pôjdeme vlastnou cestou. Pre vedecký svet dávame najavo úprimne, že na to, čo tu tvrdíme, nemáme priame, overené a uveriteľné dôkazy. Teda vedecký svet môže naše tvrdenia brať prinajlepšom ako kvalitnú hypotézu o organickom živote v kozme a nič viacej. Záujem o vedeckú kvantitatívnu pravdu je pre nás bezpredmetný a možný iba individuálne u každého, kto dosiahne bunkové aj kozmické vedomie. Dôkaz nie je bežnému jedincovi prístupný a niet na to ani vhodnej techniky.

Pridaj komentár