Venujeme sa kozmickému vedomiu, čo je 6. ezoterická cesta psychického prieniku cez ganglie tela do reálneho astronomického kozmu. Prenikáme psychicky po veľkých vzdialeností, ktoré si ľudská myseľ len veľmi ťažko bude predstavovať. Ide tu o vyššiu alebo nadstavbovú ezoteriku, ktorá vyžaduje zvládnuť ezoteriku súvisiacu s planétou Zem. Tento záznam má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj: Joga MP3.

Na začiatok treba pripomenúť ako je už zvykom, že treba mať zvládnutú cestu cez mozoček, čo je 3. duchovná cesta a tak isto 4. duchovnú cestu, čo je ezoterická cesta cez miechu. Tak isto treba mať za sebou základy 6. duchovnej cesty a odcvičené a zvládnuté kozmické vedomie na úrovni našej slnečnej sústavy. Tak isto mať zvládnutý psychický prienik do súhvezdí našej Galaxie s veľkým G. A na dôvažok už mať tak isto rozpracované prieniky do našej Galaxie cez čiernu dieru v jej strede. Až potom sa môžete vydať na psychický prienik do sektorov okolo našej Galaxie.

Uvedomte si, že náš Kozmos č.1 má skoro 2000 galaxií, ktoré majú v sebe čierne diery a plno súhvezdí a hviezd. A v sektore o rozmeroch 1000 miliárd svetelných rokov x 1000 miliárd svetelných rokov x 1000 miliárd svetelných rokov sa nachádza podľa nakreslených máp až 7 kozmov, ktoré sú plné galaxií a v tých galaxiách je plno súhvezdí a súhvezdia plné hviezd.

Zároveň si začnite uvedomovať, že okolo nás je spolu asi 40 sektorov o veľkosti 1000 miliárd svetelných rokov x 1000 miliárd svetelných rokov x 1000 miliárd svetelných rokov. V nich sa odhadovo nachádza asi 30 až 40 kozmov a v nich do 100 000 až 200 000 galaxií. A to sú len veľmi hrubé odhady. Počet súhvezdí a hviezd nemá cenu počítať a spočítavať.

Bližšie pozri: Galérie: Mapy v ezoterike. Názov: Sektor 0 – XVIII., kde sú k tejto meditácii uverejnené podrobnejšie mapy toho, čo sme zistili.

Aby ste psychicky prenikali do kozmu, treba zvládnuť techniky koncentrácie do ganglií okolo orgánov a častí tela a to predstavou sektorov, do ktorých budeme psychicky prenikať. Predstavy Sektoru I. sa ukladajú do ganglií orgánov tela a potom sa objavuje pocit energetického lúča priamo cez 100 000 km atmosféry. Je to síce náročná cesta, ako sa dostať na obežnú dráhu planéty Zem, ale veľmi bezpečná v tom zmysle, že si ju nepomýlite s prienikom do spomienok v hlave, do orgánov tela, do energetických objektov v aure, do obrázkov pred sebou, do osoby, ktorá sedí vedľa vás. Prípadne s prienikom do spomienok v magmatických poliach. Treba si na to dávať pozor, lebo to nie sú psychické prieniky do astronomického kozmu.

Tak isto môže ezoterik prenikať do kozmu na základe vhodného znetvorenia svojho tela na základe predstavy a koncentrácie do svalových platničiek vo svaloch, čo vyžaduje dlhodobejší nácvik pozícií v rámci Pyramidálnej školy, ktorá pojednáva o ľudskom tele ako kultovom objekte. Tak isto sa dá do kozmu prenikať cez bunkové vedomie, ale na to treba mať veľmi dobre zvládnutú Silva školu a v nej hlavne techniku vibrovania v membránach tela, čo dovoľuje prienik do vnútra buniek. K tomu treba mať zvládnutú aj tretiu ezoterickú cestu mozočku, ktorá dovolí koncentrovať sa naraz do veľkého množstva buniek. Kto spojí kozmické vedomie cez ganglie a zároveň cez bunky, ten sa prirodzene začne psychicky pohybovať kozmom, ako keby tam neboli vzdialenosti. Psychicky ste hneď kdekoľvek v rozsahu 5 000 miliárd svetelných rokov a to ktorýmkoľvek smerom. No treba mať zvládnutú techniku UFO. Ide o psychický kontakt s organickým životom v kozme, kde sa u ezoterika v aure otvára energeticko-informačný obal zo psychického kontaktu s organickým životom kozme. Veštecky sa to vníma ako veľká mydlová bublina, ktorá je schopná pôsobiť na psychiku ezoterika. A treba sa naučiť ovládať tieto objekty a aj ich dôsledne likvidovať. Neodporúčam nikomu zahrávať sa s týmto fenoménom. Môže to mať neblahé následky, pokiaľ to nie je dokonale zvládnuté.

A už vám nič nebráni, aby ste mohli prenikať do hĺbok kozmu. V prvom rade si zvykáte na psychické prieniky do týchto sektorov a snažíte sa sem dostať či už cez jogínske mantry a tiež kontrolou túžob, ktoré vás ťahajú naspäť na planétu Zem. Je vhodné túžby zrušiť alebo si ich predstaviť, že ich splnia práve v danom sektore. Prenikám do kozmu a dostal som chuť napríklad na pivo. Tak buď sa vzdám tejto túžby, ale ešte lepšie je ju preniesť do sektoru, kde prenikám. Je to viac motivačné, ako sa jej vzdať. Prieniky do sektorov sú potom razantnejšie.

Tak isto treba upozorniť, že už do kozmických diaľok prenikáme aj vďaka dvom UFO odtlačkom a to UFO odtlačku stonožka a UFO odtlačku batmana. UFO odtlačok stonožka je prisatý zvrchu na UFO odtlačku batmana. UFO odtlačky si predstavujte ako dvojmetrové objekty, ktoré sa podobajú na niečo ako stonožka a tak isto na známu postavu batmana. Všetko ako keby bolo z mydlových bublín a malo v sebe schopnosť s nami komunikovať cez psychické pochody v mozgu. Pokiaľ by ste si nechali iba odtlačok UFO batmana, tak by vašu psychiku vláčil kozmom bez zástavky. UFO stonožka ho pacifikuje a dovolí vám UFO odtlačok riadiť tam, kde potrebujete. Môžete mať aj UFO odtlačok rebrovec. Tento treba strážiť troma UFO odtlačkami stonožiek, aby ste ho mohli riadiť. UFO rebrovec si predstavujte ako človeka prezlečeného za kostru človeka. Tento UFO odtlačok rebrovec pomáha ezoterikovi prekonať akékoľvek vzdialenosti v kozme a to aj 50 000 miliárd svetelných rokov.

Pokračovali sme v prieniku do ďalších sektorov a to do Sektoru X. ktorý sa nachádza za Sektorom I., kde sa nachádza aj planéta Zem. V tomto Sektore číslo X. sa zase nachádzajú kozmické objekty, ktoré sme zakreslili do mapy. Táto oblasť dostala označenie 19K.

Pokračovali sme Sektorom XI. ktorý je napojený zboku na Sektor IV. Tak isto aj tu sa nachádzajú kozmy a dostali označenie 20 K. V tomto sektore bol zaujímavý výskyt organického života. Získaný odtlačok UFO by sa mohol podľa tvaru volať dikobraz.

Pokračovali sme prieskumom Sektoru 0, ktorý je viazaný na Sektor XVI. zboku. Tak isto sme zakreslili Kozmos č.23K.

Pokračovali sme prieskumom Sektoru XII., v ktorom sa nachádza množstvo objektov veľmi husto zastúpených v celom priestore, dostali označenie 20K.

Pokračovali sme prieskumom Sektoru XV., v ktorom sa tak isto nachádzajú určité zoskupenia objektov. Dali sme im označenie 22K. Tak isto sme tu mašli určitú formu života.

Pokračovali sme prieskumom Sektoru XIX., v ktorom sme tiež zaznamenali určité kozmické objekty a dostali označenie 21K.

Pokračovali sme prieskumom Sektoru XIV., v ktorom sme kozmické objekty našli poriedko. Označili sem ich 24K. Nachádza sa tu aj organický život.

Pokračovali sme aj Sektorom XVIII., Sektorom XIII., Sektorom XVI. a Sektorom XVII., kde sme nenašli nič podstatné. Skôr všade silné pulzovanie a nepríjemné pocity.

Cieľom týchto kozmických prienikov nie je presné mapovanie toho, čo sa nachádza v 40. sektoroch tohto kozmického priestoru. Ide hlavne o navyknutie na psychické putovanie cez tieto sektory. Naučiť sa tu pohybovať, vyhľadať čierne diery, ktoré dajú ezoterikovi lepší prehľad, čo sa tu nachádza. Tento kozmický priestor so 40. sektormi má veľkosť 4 000 miliárd svetelných rokov x 4 000 miliárd svetelných rokov x 4 000 miliárd svetelných rokov.

Veľký problém robí veštecké vnímanie toho, čo tam ezoterik psychicky pociťuje. Niekedy sa nevieme zjednotiť, čo to vlastne všetko vnímame a čo to môže byť. Postupne budeme veštecké vnímanie zdokonaľovať.

Tak isto sme sa usilovali vytvoriť si nejaké predstavy o kozme v týchto 40. sektoroch. Na začiatok sme sa usilovali o určité predstavy zvierat v obrovskej klietke. Do klietky sme dávali zvyčajne tri predstavy zvierat, napr. 3 gorily. Potom to bola predstava krokodíla, hada a korytnačky. Potom troch veľkých kačíc. Takéto predstavy nám môžu pomôcť symbolicky pochopiť, z koľkých prirodzených častí sa skladá tento kozmický priestor, teda tých 40 sektorov spolu.

Tak isto sme zvažovali možnosť popísať tento priestor 40. sektorov iba pomocou vnímania čiernych dier. Výskyt čiernych dier uprostred galaxií naznačuje na oblasť výskytu súhvezdí a hviezd v hojnejšom počte. Teda hlavne tieto čierne diery nás zaujímajú prednostne.

Pridaj komentár