Veštenie v tele. Veštenie v aurickom obale. Veštenie po zasvätení do veštectva. Sugerácia schizofrenickej povahy v mozočku. Sugerácia chorobnosti orgánov tela. Zosávanie a strácanie energie. Deformácie predstavy o tvare a veľkosti mozgu. Uvoľnenie predstáv o veštecky ošetrovanej osobe. Dať do pohybu predstavy o dotyčnej osobe. Jogínske odosobnenie. Jogínske pripútanie k objektu veštenia. Znehybnenie tela. Pocit stíšenia. Pocit a fyzické spomalenie všetkých činností tela. Sugeratívne uverenie, že zomierate. Pocity odpútania psychiky od fyzického tela. Nácvik astrálneho putovania. Okostica je sugeratívne chorá. Koncentrácia. Von a dnu cez okosticu. Astrálne putovanie za účelom vešteckých výkonov. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku vešteckých techník. Pre prehľadnosť sme ich podelili na tri druhy. Veštecké výkony vo vnútri vlastného fyzického tela bez toho, aby ste v nácviku klinickej smrti opustili mysľou svoje telo. Koncentrácia do mozočku v zadnej časti tela. Ide o otvorenie schizofrenickej povahy, ktorá je najrozvinutejšia u veštecky nadaných osôb. Táto povaha, ktorá je energeticky usadená v mozočku, potláča ego a záujem o seba. Naopak, sústreďuje sa na druhé osoby. Ďalej je tu fenomén energií v ľudskom tele. Nahadzuje sa sugerácia chorobnosti každej časti tela. Sugerácia stojí na bezvýhradnom uverení, že ste chorá osoba a trpíte všetkými chorobami. Ako si vsugerovávate chorľavosť orgánov a odsávanie energií z tela, tak neustále robíte základný veštecký výkon voči dotyčnej osobe. Môžete si predstavovať v sebe vysávač a energie v tele neustále odsávať a strácať. Potom neustále zvyšujete veštecký výkon tým, že sa skludňujete a utišujete. Spomaľujete činnosť orgánov v tele. Dosahujete znehybnenie a celkové stíšenie až na hranicu pocitu, že vaša myseľ chce opustiť vašu hlavu alebo telo. Tento proces zastavíte a nedovolíte opustenie fyzického tela. Namiesto opustenia tela robíte veštecké výkony v stave katalepsie alebo psychického stavu zomierania, ktorý sa medicínsky volá klinická smrť. Od skutočného a neodvratného konca vás delí asi 20 minút. V tomto stave dosahujete najlepší možný veštecký stav. Všetko zefektívňujete zrušením predstavy o svojom fyzickom tele, ktorú máte uloženú v mozgu.

Pokračujeme v nácviku vešteckých výkonov v aurickom obale okolo seba. Nasugerujete si zväčšenie aurického obalu okolo fyzického tela. Vedome sa idete koncentrovať do miechy v chrbtici a otvárate si spomienky na prírodu. Zároveň robíte rituál komunikácie s aurou, ktorý je všeobecne platný a to je koncentrácia do rohov miestnosti a vkladanie písmenkových znakov do nich. Zároveň si v aure nakresliť alebo predstaviť postavičku s krúžkami v strede tela. To sú magické prostriedky komunikácie s aurickým obalom. Všetko, čo ste robili v tele, presuniete do aury. Cez telo presuniete pozornosť zo zmyslov do aurického obalu okolo seba. Zosávanie energie robíte priamo v aurickom obale, a tak isto v aurickom obale robíte všetky druhy vešteckých ošetrení dotyčnej osoby. Vo vnútri tela sa snažíte dosahovať jogínske kataleptické stavy znehybnenia a maximálneho stíšenia. Začínajú sa stavy sugerovanej klinickej smrti a pocit vstúpenia do aurického obalu cez poškodené miesta okostice, ako keby ste sa cez okosticu pozerali do zrkadla. V aure realizujete všetky druhy vešteckých výkonov.

Posledné cvičenie je pre zasvätené osoby, ktoré dostali do aurického obalu zasvätené objekty, ktoré napomáhajú pri vešteckých výkonoch. Dôležité je, aby ste sa naučili veštecky vnímať objekty v aurickom obale a dokázali s nimi veštecky komunikovať. Zároveň sa stále určitými cvičeniami prehlbuje stav sugeratívnej klinickej smrti a pocity, že ste opustili nielen svoje telo, ale aj aurický obal a ocitli sa pri osobe, ktorú veštecky ošetrujete tak, ako keby to bolo fyzicky. Neustále robíte v každom kroku veštecké ošetrovanie dotyčnej osoby. Dosahujete najhlbší veštecký stav, aký možno postupným výkonom dosiahnuť. Cvičte postupne a vytrvalo.

Pridaj komentár