Rozumový prienik do jogínskych systémov z hľadiska možnosti previesť tento systém do rozumovej formy. Vychádzať budem z vlastnej skúsenosti, ale aj skúseností ďalších, ktorí aktívne jogu cvičia aj vo fyzickej podobe.
Väčšina jogínskych knižiek a jogínskych cvičení spĺňa základný predpoklad prechodu do ďalších tisícročí, lebo môže a aj naberá do seba anatomické výrazy. To je dobrá možnosť transplantovať jogu do iných ezoterických systémov.

Ďalšou výhodou je aj neustále trvanie na tom, aby sa joga cvičila ako fyzické cvičenie, ktoré je zamerané na ohybnosť a na svalové napätie. Jej spartakiádna forma sa dá dobre využiť na ozdravovanie svalov, kĺbov a nervstva v tele a nielen to. Táto športová zložka dokáže dobre vplývať na fyziologické vlastnosti . Drvivá väčšina si pochvaľovala dosiahnutie dobrej ohybnosti, spevnenia svalstva.

Hathajóga ako taká obsahuje aj zložku koncentračnú, ktorá je vlastné základnou meditačnou zložkou. Joga učí schopnosť posadiť sa do určitej meditačnej polohy, utíšiť sa a skoncentrovať sa na svoje fyzické a aj psychické vnútro. Lepšie meditácie pre začiatočníkov ani nepoznám. Keď vydržíte dve hodiny sedieť v kľude a bez pohybu, tak máte základ pre dobrú meditáciu. Keď sa postupne naučíte koncentrovať na svoje vnútorné orgány a systémy tela, tak ste pokročili v nácviku základných meditačných techník priam báječne.

Joga obsahuje aj zložku patologickú a to je fyzická likvidácia chorobných stavov a snaha starať sa o svoje fyzické telo rôznymi postupmi a procedúrami. To je základ samoliečby a budovania programu preliečenia.

Joga má v sebe aj iné parametre a to práve preto, že základom sú ľudské orgány a teda anatómia a tak isto základom je zisťovanie a odstraňovanie chorobných stavov. Tak isto má joga aj svoju psychohygienickú zložku v schopnosti sa utíšiť, utíšiť svoje myšlienky, koncentrovať sa na jedno miesto. Nereagovať na vonkajšie podnety.
Jogínska mantra zase naväzuje na fyzickú a samoliečiteľskú jogu a spája nácvik zvukovej ezoteriky a celého systému tela fakticky na anatomickej báze. Usiluje sa o to, aby zvuková forma mantry mala svoju liečivú hodnotu.

Jogínska tantra zase usiluje o to, aby sa v ľudskom systéme tela využili sexuálne spomienky a sexuálne energie. Celkové skľudnenie a utíšenie pred meditáciou a koncentrácia dáva možnosť dobre otvoriť sexuálne potencie a vytvoriť pre túto energiu potrebnú priechodnosť.

Joga hadej sily zase dovoľuje úspešne otvoriť bioenergetické potencie skryté v mieche a v čakrovo – mandalových systémoch. Koncentráciou do miechy a celého nervstva v tele otvára silné energetické prúdenie. To dovoľuje cvičenie v jogínskej praxi zvané trákatata alebo fixácia pohľadu. Jednoznačne otvára najstaršie neurónové centrá v mozgu ako systém Reiki.

Joga mudra praktizuje vlastne umenie akupresúrnych bodov a tiež možnosť riadenia mysle pomocou stláčania kombinácie nervových zakončení a dráh na prstoch.
Joga tatva obsahuje schopnosť uvedomenia si času a vhodnosti pre rôzne cvičenia, pre rôzne druhy liečby a rôzne druhy duchovných cvičení.

Joga fakírska umožňuje extrémne ovládanie svojej mysle a vedie do oblasti spoznania a ovládnutia vnútorných systémov tela ako je trávenie, premýšľanie, biochémia a ďalšie. Dovoľuje znášať príkoria života v extrémnej forme. Odmyslime si šialenstvá fakírskych nezmyselností mrzačenia ľudského tela v honbe za peniazmi a exhibicionizmus.

Joga asketická umožňuje ovládnuť svoje potreby, potlačiť civilizáciu a vrátiť sa do prírody. Dokázať obetovať v záujme cieľa všetko, čo je milé. Kontrolovaný fanatizmus, ktorý by niektorí mľandravci potrebovali. Asketická joga a vydržanie môže v extrémnej forme mať aj neblahé následky prílišného kontrolovania celého systému ľudského Ja.
Joga má aj svoj náboženský rozmer. No tu je celá vec problematická a nejasná. To už vchádzame na pôdu náboženskú, ktorá je zahalená tajomstvami. V prvom rade mi tu chýba potrebný výcvik sugerácie poškodenia neurónov elektrickým prúdom alebo bleskom. Takýto výcvik si nájdete v sekcii K Bohu. Keď si tento systém v neurónoch veľkého mozgu otvoríte, tak pragmatický a dôsledný jogínsky prístup nedovoľuje pochybiť.

To, čo mi v joge chýba, je prevedenie jogy vo vrcholovej forme, teda nácvik náboženskej jogy do mentálnej a sugeratívnej roviny a to preto, aby sa otvorili aj tieto horizonty ľudského bytia.

Každopádne oceňujem jogu a jej systém ako základ ukážky budovania iných progresívnych systémov a osobne budem jogu, a to hlavne v mentálnej a sugeratívnej podobe cvičiť ďalej. Fyzickú a psychickú rovinu cvičím v klasických športových prevedeniach ako je posilňovanie, strečing a iné.

Pridaj komentár