Požiadali ste ma, aby som sa s Božím dovolením pozrel na vašu náboženskú cestu k Bohu v rôznych náboženských systémoch. Chápem vaše rozpoloženie nad príspevkami v sekcii K Bohu. Na mojich stránkach sa venujem prieskumu ezoteriky a náboženstva z hľadiska medicíny, filozofie a prísnej logiky. Roky všetko nacvičujem a nacvičujú to aj ďalší okolo mňa. Snažíme sa všetko dôsledne ošetriť.

 

Cestu k Bohu realizujem ako duchovnú cestu, ale aj cestu zavedenia rozumu do teológie ako náuke o Bohu a božích veciach. Jasne rozlišujem dva prístupy v náboženskej praxi a je jedno, aké náboženstvo sa vykonáva a kde sa vykonáva. Na jednej strane svätci a tí požehnaní, ktorí mali svoju myseľ a hlavne neurónové schémy nastavené na reálnu prítomnosť Božieho sveta. Na druhej strane služobníci božieho odkazu, ktorí nemajú priamu Božiu prítomnosť. Teda idú cestou odkazu tých, ktorí mali dar Božej prítomnosti, napríklad ľudia, ktorí mali mozog poškodený klinickou smrťou alebo elektrickým prúdom.

Neplatí zásada, že všetci. Ja sa usilujem nájsť a aplikovať meditácie a kontemplačné techniky, ktoré pozmenia neurónové schémy v mozgu a dovolia cestou výcviku vytvoriť podmienky na prijatie živého Boha v ľudskom tele, tzv. živá eucharistia. Nie iba prijímanie náboženského štúdiom a dlhodobou praxou. Osobne mi nestačí, aby som svoju myseľ naplnil iba čítaním Písma svätého a modlením. Pokiaľ to niekomu stačí, tak mu žičím v jeho úsilí.

Vy osobne ste náboženská osoba, ktorá má určité predpoklady pre živú prítomnosť Boha v sebe a to hlavne v kresťanskej viere. Napríklad v pravoslávnom náboženstve máte živú prítomnosť Bohorodičky. Teda váš mozog je tak naladený, aby v ňom mohla prebývať živá Božia prítomnosť. Nech vás prosím neznechucujú psychiatrické a medicínske pojmy. Musím ich používať, aby som sa vyjadroval čo najpresnejšie a neuletel do fantázií vlastnej mysle.

Ale skúsme ísť pekne po poriadku. Čo sa týka osobnej cesty k Bohu v kresťanstve, tak sa nachádzate v úrovni pokročilých a môžete postupne vstúpiť do kráľovstva Božieho, resp. Božie kráľovstvo môže vstúpiť do vás. Vo vašom prípade ako živá prítomnosť. Je potrebné, aby ste hľadali náboženské ideály výhradne v kresťanských svätcoch a charizmatikoch. Nech vás zaujímajú osudy svätcov. Čítajte, premýšľajte a prijímajte.

Hinduistickú cestu k Bohu ste si zatvorili, váš prístup už prešiel do stavu, kedy váš postoj pôsobí na negatívne zopnutie neurónov v mozgu a pôsobí na váš zdravotný stav. Skúste zmeniť postoj k hinduistickej literatúre a obrázkom hinduistických božstiev. Prikladajte si obrázky na oblasť srdca. Milujte všetko hinduistické.

Cestu k islamskému Bohu ste si zatvorili a nastupujú aj negatívne dopady na vaše zdravie. Zmeňte svoju agresivitu voči islamskej viere a pochopte, že aj v takomto agresívnom islamskom ľude je Boh a treba to dôrazne odlíšiť. Predstavujte si život islamských veriacich ako niečo samostatné a mimo Boží svet.

V budhizme neustále napredujete a robíte všetko aj na úrovni nielen budhistického Boha, ale aj jeho rôznych prejavov. Na ďalší postup je potrebné zaujímať sa o dejiny budhistického náboženstva podrobnejšie.

Čo sa týka pravoslávia, tak tu je vo vás v plnej sile živá Božia prítomnosť a v rôznych akceptoch. Na ďalší rozvoj by bolo treba, aby ste sa podrobne zaoberali ikonami pravoslávneho náboženstva.

Obrázok č. 1 vyjadruje súčasnú úroveň, obrázok č.2 možnú dosiahnuteľnú úroveň.

Saša Pueblo

Pridaj komentár