Bunky. Jadro buniek. Nervové bunky. Neurónové bunky. Inštinktívne konanie. Pudové konanie. Rozumové konanie. Štandardne rozšírené vedomie dnu aj von. Rozšírené vedomie dnu aj von. Zúžené vedomie dnu aj von. Rozptýlené vedomie dnu aj von. Zužujúce sa a rozširujúce sa vedomie dnu aj von. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Budeme sa zaoberať rozumovým pochopením pravekého vedomia a vedomia celkovo. V prvom rade je tu nevedomie jednobunkových organizmov, ktoré konajú iba ako počítač. Teda na danú situáciu reagujú iba z jadier buniek. To často platí aj o živočíchoch ako chrobáky, plazy alebo vtáky. Teda na určitý podnet ako zvýšenie teploty zareagujú vždy rovnako. Potom sú tu cicavce, ktoré už majú dobre rozvinutú nervovú sústavu a čiastočne aj určité množstvo neurónov. Reagujú už pudovo a to v rôznych variantoch. No stále je to nevedomé správanie a vykonanie navyknutých podnetov.

Praveký človek je už dostatočne vybavený dostatkom nervových aj neurónových buniek a vnímať u neho prvé uvedomenie si niektorých činností, kde sa môže rozhodnúť inak ako inštinktívne a pudovo. Teda praveký človek si vytvára už jednoduchú predstavu o sebe. Prírodný človek má všetkého viacej ako praveký človek a už pomocou pohybových rituálov dokáže ovládať svoje vnútro a vytvárať si určité predstavy o fungovaní seba a sveta okolo. Je tu neustále viacej vedomých aktivít a rozhodnutí.

Až človek dnešnej doby vďaka dostatku nervových a neurónových buniek si plne dokáže uvedomiť sám seba a tiež svoje okolie aj vďaka tomu, že môže premýšľať, má písmo na vyjadrovanie sa. Vieme, že aj človek dnešnej doby, pokiaľ by bol vychovávaný v detstve izolovane, by sa nerozvinul do podoby dnešných ľudí. Dôležitým faktorom je proces výchovy a vzdelania. Teda dovnútra neurónov sa vkladá program alebo programy ľudského správania.

Treba si uvedomiť, že štandardný jedinec musí pracovať čiastočne vo vnútri neurónov. Má čiastočne rozvinuté vedomie a to do niektorých zo 7. neurónových oblastí ako je veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog, ganglie okolo orgánov a jadrá buniek. No najčastejšie je to iba jedna oblasť. Až trénovaný ezoterik dokáže rozšíriť vedomie do 7. neurónových oblastí.

Tak isto ľudia dnešnej doby majú vedomie skoncentrované do vonkajšieho sveta a to na objekty okolo seba, hviezdy a planéty. Toto je bežný štandard. Iné rozšírenie vedomia do vonkajšieho sveta je spôsobené chorobnosťou tela alebo mysle. Napríklad prežitá klinická smrť dovoľuje uvoľnenie psychiky do sveta mŕtvych spomienok zomretých ľudí. Potom poškodenie hormonálnej sústavy dovoľuje prienik ľudskej psychiky do magmatického jadra Zeme. Tak isto mykanie očí a nervstva dovoľuje prenikať psychicky do mikrosveta molekúl, atómov a častíc. Tiež poškodenie psychiky kozmonautov, ktorí boli v kozme dlhšie ako 4 mesiace, im dovoľuje psychicky prenikať do kozmického priestoru mimo priestor tela. Ezoterik takéto rozšírenie či už dovnútra, alebo von dosahuje sugeratívnym cvičením alebo pomocou zasvätenia.

U ezoterika, ktorý sa venuje nácviku sugeratívnych cvičení a zasväteniam, dochádza k úplnému rozšíreniu vedomia vo vnútri seba alebo okolo vo vonkajšom svete. Pre bežnú osobu takýto prienik nie je možný. Teda ezoterik je vzdelaná osoba, ktorá rozumie tomu, čo cvičí a zároveň sa s daným stavom rozšírenia vedomia dnu aj von okolo tela stotožňuje. Teda ho prakticky dosahuje ako chorá osoba, ale nie za cenu chorobnosti. Všetko je nahradené sugeratívnymi cvičeniami a zasväteniami.

Na jednej strane je tu rozšírené vedomie dnu aj von z tela. No tak isto bežní ľudia dokážu vhodne zúžiť svoju pozornosť a koncentráciu na niečo z normálneho vedomia. U ezoterika treba pestovať tak isto schopnosť zúžiť vedomie na niečo z rozšíreného vedomia. Tak isto ezoterik dokáže skopírovať vedomie autistu a úplne sa odpojiť od vonkajšieho sveta a vôbec ho nevnímať. Tak isto ezoterik dokáže vo vonkajšom, ale aj vo vnútornom svete zúžiť svoju pozornosť na niečo so sugeráciou úplného zabudnutia ostatného, ako keby to vôbec nebolo. Ako keby sa svet zúžil do jedného bodu v tele alebo vo vonkajšom priestore.

Potom tu máme patologické prípady chorobnosti a to sú určité odumreté zhluky buniek v tele vo veľkosti malej guličky. Záleží, kde v tele sú tieto odumreté útvary a to môže viesť k určitej činnosti a je jedno, či to dotyčná osoba chce, alebo nechce. Konkrétna osoba má v prednom mozgu takýto útvar a u nej spôsobuje, že si zámerne ubližuje. Takéto útvary v tele pôsobia u každej osoby do inej oblasti. Je to individuálne. Teda tu vnímať nútený bod, ktorý ovplyvňuje psychické prejavy v človeku. Jogín sa dokáže jogínskymi technikami dobre skoncentrovať do jedného bodu kdekoľvek v tele alebo mimo telo a dosiahnuť v ňom v tomto bode zvláštne stavy. Pokiaľ má jogín za sebou zasvätenia do jogy, tak stačí nahodiť zasvätenie a všetko sa vo vnútri nainštaluje samé. Tak isto si otvorí zasvätenie do bielych anjelských sfér. Chce prevádzať určitý druh jogy alebo cvičení a požiadavku tlmočí cez zasvätenie a všetko sa samé spustí. Teda pre vykonanie činnosti stačí v tele nájsť vhodný bod a do bodu sám alebo zasvätenie samé vloží vhodný stav.

Takéto body v joge sú medzi obočím, dlane a chodidlá, pupok, tak isto vrch hlavy. Tu sa môžu dosahovať zaujímavé psychické stavy. Tak isto sa môže aj inej osobe nahodiť vhodný stav zúženého vedomia a dosiahnuť vhodné ovplyvnenie.

Pridaj komentár