Požiadali ste ma, aby som sa pozrel na vašu cestu k Bohu v rôznych náboženských systémoch.
Čo sa týka kresťanstva, tu je všetko v poriadku. No pri ostatných náboženstvách prešli vaše postoje až do roviny negatívneho vplyvu na váš osud a zdravie. Uvedomte si, že nesprávne a negatívne prístupy blokujú činnosť neurónových oblastí mozgu. Zmena náboženských postojov je zatiaľ ako hociktorá liečba. Ľudia si málokedy uvedomujú, že zlo a nenávisť voči inému náboženstvu prepína neuróny šedej kôry veľkého mozgu k neprítomnosti týchto symbolov. Skúste zmeniť svoje postoje k svetovým náboženstvám. Boh a Božie kráľovstvo je niečo v zásade iné, ako život ľudí a ich zvieracie potreby. Nedovoľte, aby váš všedný život hanil kráľovstvo Božie.

Čo sa týka náboženskej cesty k živému Bohu vo vás, tak zatiaľ je to iba cesta modlenia sa a vzývania spomienok na svätý odkaz charizmatických svätcov a nie vlastná cesta Božej prítomnosti v neurónoch mozgu. Ale aj pestovanie a velebenie odkazu je viac ako nenávisť voči veciam viery a Boha samotného.

Pokiaľ chcete postúpiť ďalej a priblížiť sa k živému Bohu, je potrebné, aby ste sviatosť oltárnu prijímali do seba ako obraz Boha samotného. Po vložení do úst si predstavujte, ako z monštrancie preniká Boží svet do vášho tela cez jazyk a žalúdok. V tichosti odíďte do ústrania kostola a keď sa sviatosť oltárna rozpustí vo vašich útrobách, všade vo vás sa objavia náboženské obrazy. Skúste ich vo svojom pozemskom tele objaviť. Neustále sa modlite. Vaše volanie bude vyslyšané.

Hinduistická cesta k Bohu je uzavretá a negatívne to vplýva na váš osud. Prestaňte hinduizmus nenávidieť a skúste aj v ňom nájsť Boží svet. Ked nenávidíte, tak nikdy nie Boží princíp. Boh je iba jeden.

Čo sa týka cesty v islame, tak tam vaša nenávisť zašla pridaleko, viníte a chcete zničiť Božiu prítomnosť v tomto náboženskom systéme. Prestaňte s tým a požiadajte o odpustenie. Boh je všade a váš prístup je trúfalosť.

Čo sa týka budhizmu, tak tu sa chováte ako vojenský dobyvateľ, ktorý by sem zaniesol kresťanstvo. Na takýto prístup nemáte právo. Ste ako agresor. Sila náboženského princípu vám dá pocítiť svoju moc. Pomodlite sa pred obrázkom Budhu a prejavte ľútosť a pokoru pred Božím svetom, nech je kdekoľvek. Zabúdate alebo nechcete v Bohu vidieť múdrosť. Budhizmus nikdy nebol násilný a agresívny. Proti tomuto chcete ísť? Kresťanstvo nemá takú čistú minulosť. Napríklad križiacke výpravy. Napriek tomu som odpustil hriešnikom a necítim hnev a nenávisť. Veď keby vedeli, tak by to nekonali. Na druhej strane nám ukázali, o čom Božie cesty nie sú. Odpustil som im nie kvôli nim, ale sebe samému, aby sa mi cesta k Bohu nezavrela. Vo všetkom je Boží zámer a ten je nedotknuteľný. Alebo si chcete prepnúť neuróny na zlyhanie imunitného systému?

Čo sa týka pravoslávnej cesty k Bohu, tu vo vás vejú červené zástavy s kosákmi a kladivami. Tieto obrazy vás fascinujú a napĺňajú hrdosťou. Z Bohorodičky by ste najradšej spravili niečo nepekné. Skúste vytriezvieť a nerobiť si zo života peklo. Zaveste si pravoslávny obraz pred seba a neustále žiadajte o odpustenie.

Pridaj komentár