Autor: Jan Jelínek
Knižka: Veľký obrazový atlas pravekého človeka
Vydali: Mladé letá 1980

Táto publikácia je vhodným študijným materiálom pre tých, ktorí sa chcú venovať hlbšie šamanizmu a chcú prírodnú podstatu svojho bytia aktívne otvoriť.
Aj napriek tomu, že publikácia je staršieho dáta, je výborne koncipovaná na otvorenie cesty do psychiky prírodného človeka. Nájdete si tu pekne spracovaný vývoj človeka a jeho predkov. Ku všetkému sú obrázky jednotlivých predkov človeka a jeho kosterných pozostatkov. Ďalej si tu nájdete zbierku kamenných nástrojov, ktoré naši prírodní predkovia používali, obrázky pohybu pri spracovaní kostí, kameňa a dreva. Zaujímavé sú aj obrázky obydlí našich prírodných predkov. Mňa osobne zaujali aj umelecké kresby prírodných ľudí v jaskynných priestoroch. V zásade je knižka dobre spracovaná, plná obrázkov a kresieb. Osobne som cvičil napojenie na jednotlivé kosterné zbytky našich predkov a usiloval som sa oživiť informačné polia tých najschopnejších jedincov s rôznymi schopnosťami v každom vývojovom období. Napojenie na informačné polia tých najstarších predkov je ťaživé a výrazne poznačené zvieracou psychikou. Mal som taký istý pocit, ako keď sa na diaľku napájam na dnes žijúce zvieratá. Postupne, ako idete cez informačné polia našich predkov, cítite zmenu psychiky a schopnosť pracovať a pretvárať svoje okolie stále aktívnejšie. Zlomový moment cítiť práve vtedy, keď ešte zvieracia ruka pračloveka začína tvoriť abstraktné znaky v podobe krátkych a dlhých čiar. K nim treba priradiť tvorenie určitých uzatvorených objektov ako kruh, štvorec a podobne. Čím je kresba zložitejšia, tým viac sa stáva pračlovek človekom. Úplným zlomom je vytvorenie kombinovaných predmetov. Napríklad drevená rúčka a zaostrená kosť. Teda tá najprimitívnejšia technológia. Zabrúsené a zasekané kamene ešte nemožno zaradiť do oblasti jasného tvorivého vedomia. Spojením dvoch materiálov prichádza k uvedomeniu si – som mysliaci človek. V ďalšej časti sú vynikajúce obrázky rúk, ako opracovávajú rôznym spôsobom kamenný a kostený materiál. Tieto obrázky mimoriadne dobre otvárajú napríklad Reiki systém, teda aktivizujú bioenergetické centrum v rohoch spánkových lalokov. V ďalšej časti je výborne rozobratá technológia spracovania kostí na rôzne druhy užitočných predmetov. Spracovanie kostí sa stalo predmetom meditácií a zistili sme, že na podvedomie človeka pôsobí agresívne a útočne. Samozrejme, že praveký človek abstraktne ešte nemyslí, ale všetko robí pomocou magických rituálov, ktoré určitým spôsobom otvárajú mimoriadne schopnosti a uvádzajú do neopakovateľných zážitkov. Knižka je napriek tomu, že v nej prevažujú čiernobiele obrázky, vstupnou bránou do duše prírodného človeka a jeho magických schopností. Aby ste sa stali plnohodnotným prírodným človekom, treba vo svojej mysli otvoriť tento rozmer ľudského bytia, ktorý je stále viac uzatvorený do abstraktného rozumu dnešného obdobia.

Pridaj komentár