Povieme si niečo o geopatogénnych zónach, ktoré výrazne ovplyvňujú systém feng shui a o negatívnych vplyvoch zo širokého okolia. Budeme tu hovoriť o najnegatívnejších žiaričoch a to všeobecne. Tak isto si povieme o zaujímavej technike likvidácie patogénnych vplyvov pomocou mandál.
Pokračujeme v základnom nácviku praktizovania feng shui technológie na seba a svoje fyzické okolie. Znovu si uvedomíte spätosť celého priestoru okolo nás. Pred vami je položený kompas, vedľa neho fotografia dotyčnej osoby, plánik bytu aj s rozmiestnením nábytku. K tomu mapa najbližšieho okolia, mapa Slovenska, mapa Európy a k tomu mapa planéty Zem. V blízkosti je schéma slnečnej sústavy a k tomu sú obrázky mliečnej dráhy a hĺbok kozmu okolo nás. Uvedomujete si, že z mliečnej dráhy vplývajú na nás určité negatívne, ale aj pozitívne miesta. Usilujete sa nastaviť si myseľ na vnímanie týchto vplyvov. Tak isto spravíte aj s našou slnečnou sústavou. Najnegatívnejší vplyv sa pohybuje s planétou Mars. Hovoríme o fyzickej planéte slnečnej sústavy. Tento vplyv je v priestore za Marsom a s ním sa aj pohybuje. Mimoriadne pozitívny vplyv sa pohybuje so Slnkom a planétou Venuša. Najnegatívnejšie miesto na zemi je v Taliansku a je to mesto Rím. Najpozitívnejšie je oblasť Krakova v Poľsku. Najnegatívnejší vplyv na Slovensku ide z oblasti Trnavy a najpozitívnejší vplyv ide z okolia Svitu. Znovu si uvedomujete šesť smerov vplyvu na vaše obydlie a vašu osobu. Teda je to smer pred vami, za vami, smer po ľavej ruke a po pravej ruke, smer nad vašou hlavou a pod vašimi nohami. V uplatňovaní feng shui bude trochu robiť problém geopatogénne podložie. Treba si to nechať otestovať senzibilnou osobou. Môžete použiť aj techniku psa a mačky. V miestnosti, kde sa usadí mačka a najradšej sa zdržuje, je negatívna zóna. Kde sa uloží pes, je pozitívna zóna. Najlepšie, keď je miestnosť prázdna. Zaoberal som sa skúmaním, ktoré objekty v byte vytvárajú najdeštruktívnejšie schémy. Jednoznačne to boli kaktusy, suché konáre, duté nádoby ako hrnce, zaváraninové poháre a podobne. Tak isto aj hudobné nástroje vytvárali silne negatívne vplyvy. Znovu som testoval možnosť odrušiť čo najviac negatívnych vplyvov nejakou univerzálnou technikou. Nakoniec som zistil, že skoro všetky druhy mandál, ktoré sú uverejnené na Mandala sekcii, môžu byť účinné odrušovače negatívnych vplyvov. Stačí si tieto mandaly vytlačiť na farebnej kopírke. Ďalší postup je jednoduchý. Na papieriku máte asi 5 mandál za sebou. Zoberiete viacero papierových mandál a dáte ich pod koberec, za skriňu a podobne. Môžete ich tam aj nalepiť. Takýmto postupom nič nepokazíte. Teda je tu univerzálny mechanizmus likvidácie negatívnych vplyvov v miestnosti, ale aj celom okolí. Treba vyskúšať a precítiť zmeny, ktoré nastali po umiestnení mandál vo vašom byte. Ja osobne mám mandaly za všetkými skriňami a som náramne spokojný. Umiestnením mandál v kuchyni ustali večné hádky, ktoré tu prepukali z mojej strany. Tak vyskúšajte, veď nemáte čo pokaziť, keď mandaly rozmiestnite vo svojom byte.

Pridaj komentár