Ako ste si mohli všimnúť, tak sa na mojich stránkach začali objavovať nové rubriky, ako je Gastro, Astro a Knižky. K týmto rubrikám pribudnú ďalšie rubriky: Lieky, Tantra a Mystéria. V rubrike lieky sa budeme venovať zberu, spracovaniu a aplikovaniu rôznych prírodných, ale aj umelých liečiv, ktoré môže každý použiť pri samoliečbe. V rubrike Tantra sa budem venovať tvorbe eroticky ladených obrázkov a vhodných textov. Ešte presne neviem, ako to bude vyzerať, či to nebude iba galéria, alebo to budú obrázky s textami. V rubrike Mystery budem uverejňovať nezvyčajné príhody a ako ich meditujem a preciťujem. Rubriky Denníky, Astro, Gastro, Lieky, Tantra, Mystery, sú prednostne venované laickej verejnosti v oblasti ezoteriky. Do oblasti intranetu, ktorý je pre profesionálov, spadajú hlavne meditačné techniky rozdelené do najdôležitejších okruhov ezoteriky. Všeobecne združujem do Čikung školy a Silva školy všetko najlepšie z ostatných meditačných škôl. Čikung škola sa venuje prírodným meditačným technikám zameraným hlavne na fyzické zdravie a vnútornú pohodu. Silvova škola sa viac venuje rozvoju intelektuálnej stránky ľudského ja. Profesionálny nadšenci ezoteriky nemusia mať obavu, že stránky stratia svoj profesionálny charakter. Neustále budem prisúvať do jednotlivých meditačných škôl nové skúsenosti. Už je zhruba hotový plán väčších príspevkov, ktoré budem na stránky pridávať každý mesiac. Po sebe budú nasledovať nové príspevky: Šaman, kde sa budem venovať problematike pračloveka a šamanských techník, potom príde príspevok Astrál, kde zhrniem túto komplikovanú problematiku do ucelených súvislostí. Nasledovať bude príspevok Tarotová galéria, kde zverejním vzorky z asi 35O tarotových kariet. Nasledovať budú Vtáčie mantry, kde bude galéria našich spevavých vtákov a využitie ich spevu na meditáciu. Potom nasledujú Prstové mody a spôsob liečby pomocou týchto techník. Nasleduje galéria Jogové asany, kde spravím prehľad základných cvičení praktizovaných pri joge. Nakoniec bude nasledovať príspevok Reiki, kde sa budem venovať nácviku základných technik bez potreby zasväcovania na rôznych kurzoch. Čo sa týka vzhľadu stránok, tak ste si mohli všimnúť, že dizajn stránok meníme každé ročné obdobie. Budeme sa s mojím webmajstrom usilovať, aby sme pri zmene dizajnu lepšie popracovali na špičkovejšej úrovni a v mesiaci, keď budeme meniť dizajn, nebudeme dávať veľké príspevky, ale plne sa budeme venovať skvalitňovaniu stránky.

Pridaj komentár