Venujem sa tu aplikácii rôznych výrazov všeobecnej povahy za účelom pochopenia hlbších súvislostí v ezoterike. Praktizujem ezoteriku, zaznamenávam ju a interpretujem.
Uvažujem nad tým, že niekto má svoju ezoteriku a svoju ezoterickú skúsenosť, ktorú sa rozhodne poskytnúť ostatným. Môže tak učiniť slovne alebo písomne. Dokonca je možné zachytiť písomne do detailov každé slovo a to tak, že sa živé slovo nahrá na mediálny nosič a potom sa to od slova do slova prepíše. To sa deje výnimočne. Je to jedinečný prístup. Bežnejší prístup je písomný, zvukový a obrazový ako statické a dynamické obrázky. Skúsenosť ezoterickej osobnosti bola určitým spôsobom zaznamenaná. Osobnosť interpretuje svoju osobnú ezoterickú skúsenosť a my sme ju pripravení preberať. Prevzal som skúsenosť ezoterickej osobnosti. Ako si ju prevzal? Tak, ako ju zaznamenal, tak som ju odcvičil a prijal. Nezaujal som žiadny pozitívny ani negatívny postoj. Chytil som lopatu a hádzal som. Prečítal som si ezoterickú skúsenosť, vypočul som si ezoterickú skúsenosť, videl som ezoterikovu skúsenosť ako filmový dokument. Ezoterikovu skúsenosť som podrobil kritike pomocou anatomického kľúča. Ezoterikovu skúsenosť som podrobil kritike patologickým kľúčom. Ezoterikovu skúsenosť som podrobil kritike logistického kľúča. Ezoterikovu skúsenosť som podrobil kritike vedeckého kľúča. V prvom prípade som nekritizoval a odcvičil. V ďalších prípadoch som necvičil a okamžite kritizoval. Iný prístup bude vtedy, keď ezoterickú skúsenosť iného autora odcvičím a potom podrobím kritickým kľúčom. Ešte lepšie pochopím interpretáciu daného, už nežijúceho autora oživením jeho mŕtveho informačného poľa. Môžem cítiť, čo prežíval a ako to praktizoval. Jedinečný prístup. Ezoterikovu skúsenosť som prijal ako voľnú inšpiráciu k vlastnej ezoterickej ceste. Ezoterikova skúsenosť ako skúsenosť jednej osoby. Skúsenosť ezoterika ako skúsenosť v konfrontácii s iným ezoterikom. Teda skúsenosť jedného ezoterika, skúsenosť dvoch ezoterikov, skúsenosť väčšieho množstva ezoterikov. Načítanie viacerých výpovedí u viacerých ezoterikov vytvára empirickú skúsenosť a ezoterickú zákonitosť. Individuálna výpoveď sa pozmenila na všeobecnú skúsenosť. Všeobecná skúsenosť, ktorá obsahuje jednotlivé skúsenosti. Cvičí 10 ezoterikov. Dvaja majú odlišné pocity, ôsmi majú spoločné pocity. Všeobecná zákonitosť vylučuje tých dvoch s inými skúsenosťami. Tí dvaja to robia zle a musia to v sebe napraviť. Cvičí 10 ezoterikov. Jeden ma inú skúsenosť ako tých 9 ezoterikov. Tých 9 ezoterikov prijme názor toho jediného ezoterika. Tým sa vytratila zákonitosť z ezoteriky a nastúpil diktát jednej osoby. Všeobecné sa neobjektívne podriadilo jednotlivému. Mal byť opačný proces, to jednotlivé sa vylúči a prijme sa to, čo má vyšší počet možností. Stále empirická skúsenosť väčšiny. Nutnosť podrobenia spoločnej skúsenosti anatomizácii, patologizácii, logike, teda kritika spoločnej skúsenosti. Väčšina to tak cíti a vedecky ladená kritika to potvrdzuje. No vedecká kritika to nemusí potvrdiť a všetko vyhlásiť za hromadnú sugeráciu nezmyslu, ktorý prijala väčšina. Kultové lízanie zadku ezoterickej osobnosti. Všetka skúsenosť musí byť podriadená praktickému skúmaniu formou cvičenia a tak isto musí byť jednotlivá aj kolektívna skúsenosť podrobená kritickému rozumu. Blízkosť reality.

Pridaj komentár