Vnímať svet ako slepec, ktorý od narodenia nevidí a je odkázaný na svet zvuku, je vlastne zvuková ezoterika. Tento textový zápis má aj svoju autentickú zvukovú podobu MP3.
Postupom času sa dostávam do ezoterického sveta vo vlastnom fyzickom tele stále hlbšie a táto hĺbka dovoľuje uvedomiť si význam vnímania seba samého ako slepú osobu, ktorá nikdy nič nevidela.
Sugerácia slepoty. Ide o základné cvičenie a to sugeratívne navodenie stavu slepoty. Skoncentrujte sa do celého zrakového systému na základe zvukového a hmatového opisu. V žiadnom prípade nie pomocou obrazovej predstavy. V rámci sugerácie uveríte, že od mladosti ste nič nevideli, sugerácia utlmí oči a zadný zrakový mozog. Všetko podložíte lekárskym potvrdením o zničenom a nefunkčnom stave zraku. Fyzicky utlmíte počas meditácie celý zrakový systém a to do bodu, aby sa nezaoberal analýzou zrakových obrazov. Ďalej uzatvoríte na čas meditácie spomienky na zrakové podnety. Môžete si zatvoriť oči a trochu sa poprechádzať po miestnosti. Aj to vás vhodne naladí .


V už fungujúcej sugerácii si silne aktivizujete všetky zvukové podnety uložené v spomienkach. Aktivizujte hlavne zvuky prírody. Zároveň aktivizujete aj hmatové spomienky. Slepecká ezoterika je vlastne zvukovo hmatová záležitosť s prvkami pohybu celého tela. Koncentrácia vašej pozornosti prešla z fyzických očí do sluchových orgánov a oblasti hmatu na rukách. V mozgu sa aktivizuje oblasť spánkových lalokov a oblasť temenného mozgu. V temenom mozgu sú centrá pohybu. Takto ste intenzívnejšie pripravení pracovať na základe sluchových podnetov.
Slepecká ezoterika stojí na tom, že svoje okolie a svoje vnútro vnímate pomocou zvukov a nie obrazov. V rámci ezoterického výcviku postupne sa snažte zrakové vnímanie svojho vnútra odstraňovať a to tak, aby zostala iba zložka sluchová a hmatová.
Celú slepeckú ezoteriku som obohatil o komplexný prístup a to tým, že sugeratívne slepá osoba sa skoncentruje do oblasti hlasiviek a to samozrejme na základe zvukového vnímania hlasiviek. Môže túto koncentráciu uskutočniť aj tak, že vnútorné premýšľanie, ktoré má centrum v prednom mozgu, stiahne do oblasti hlasiviek. Teda vytvorí sa spojenie medzi vnútorným hlasom a fyzickými hlasivkami.
Slepeckú alebo slepecko- mantrickú ezoteriku obohacujeme tým, že do hlasiviek prepájame aj bioenergetický systém Reiki zasvätenia. Ide o to, aby cez hlasivky prúdila vytvorená bioenergia hoci aj z oblasti ústnej dutiny. Treba ovládať do určitého stupňa bioenergetické umenie Reiki. Bez spojenia zvuku a bioenergie je mantrická ezoterika iba príjemná zábava a nie aktívna mantrická prax.
V slepeckej ezoterike využijeme aj ďalší fenomén a to schopnosť využiť hlasivky ako echolokačné zariadenie. V bežnej ezoterickej praxi takýto fenomén neexistuje a je vlastne novátorským prístupom. Cvičenia sa prevádzajú sugeráciou, že ste netopier, veľryba, vorvaň, delfín. Spomeniete si na echolokačné schopnosti týchto zvierat. Najlepšie pre vnútornú echolokáciu vyhovuje delfín alebo veľryba. Pri sugerácii, že ste veľryba, ide o echolokáciu s cieľom niečo niekomu oznámiť a potom prijať reakciu druhej veľryby. Sugeráciu netopierej echolokácie využijete pri echolokačnej komunikácii mimo telo. Delfínia echolokácia vyhovuje najviac a to preto, že skúma objekty ako zdroj potravy. Vysiela impulzy a prijíma impulzy. Teda echolokácia môže slúžiť ako diagnostické zariadenie. Na liečbu echolokáciou a bioenergiou Reiki je vhodná sugerácia vorvaňa, ktorý v echolokačných schopnostiach zašiel najďalej a disponuje echolokačným delom, ktoré omračuje korisť, ktorú loví.
V rámci echolokácie používate sugeráciu, že nahlas hovoríte, a pritom v skutočnosti máte ústa zatvorené. Sugeráciou dosahujete v hlasivkách mikropohyb, ktorý je dostatočný na praktizovanie zvukovej ezoteriky. V hlasivkách môžete cítiť zvuky svrčka, koníka, žaby a rôznych druhov vtákov.
Ďalším, už fyzickým cvičením, je uvedomenie si pretekania vzduchu cez nosné dierky a hlasivky. Uvedomenie si prechodu vzduchu cez hlasivky pri nádychu a výdychu. To dáva celej mantra ezoterike jedinečný parameter silnej bioenergetizácie hlasiviek a bioenergie Reiki, ktorá cez hlasivky prúdi.
Po týchto základných cvičeniach je možné pokračovať v základnom precvičovaní a to tým, že v hlasivkách precvičujete zvukovú podobu písmen v rôznej rytmičnosti a hĺbke hlasu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.