Tento príspevok sa zaoberá problematikou liečby pomocou stravy. Ide o aplikáciu preventívneho stravovania, ktoré má spomaliť nástup chorôb a procesov starnutia a zároveň pôsobiť čo najliečivejšie v rámci prevencie voči chorobám.

Liečbe pomocou vhodne upravenej stravy sa aktívne venujem niekoľko rokov. Každý týždeň si napíšem na papier zoznam orgánov a systémov tela a potom sa pustím do vhodnej diagnostiky. Postupne sa koncentrujem do jednotlivých oblastí tela a vizualizujem si tu intuitívne vhodný druh liečiteľskej terapie lebo určitý obraz vhodného jedla, ktoré by tu mohlo mať liečivý účinok. Na základe koncentrácie a vizualizácie druhov jedla vzniká jedálniček a zoznam liečiv a liečiteľských postupov, ktoré potom počas týždňa aj na sebe praktizujem. Za niekoľko rokov praktizovania liečby stravou som tento systém nijak zvlášť nemenil. No vytvorením ďalších liečiteľských poradní a nových spôsobov diagnostikovania som aj do tejto osobnej terapie stravou vniesol zásadnú zmenu. Na začiatku si vytvorím ako zvyčajne menný zoznam orgánov tela a k tomu pridám šamanskú diagnostiku, pri ktorej si v jednotlivých orgánoch predstavujem prostredie lesa. Zároveň sa snažím o to, aby sa obraz lesa upravil tak, aby vyjadroval reálny stav v danom orgáne. Tak napríklad v pečeni si vizualizujem prostredie lesa a zároveň usilujem o to, aby sa les upravil podľa vnútorného stavu v pečeni. Naposledy v strede lesa vzniklo olejové jazierko, čo naznačovalo, že pečeň je premastená. Pri diagnostike obličiek som tiež použil obraz lesa a tento sa pozmenil v jednej obličke na jazero, z ktorého odteká toxicita. Tento obraz ma núti k tomu, aby som začal obličku intenzívne liečiť. Keď som si diagnostikoval nervový systém vo svaloch, tak obrazy zdravého lesa sa zmenili na obrazy betónom zaliatych stromov, čo mi malo naznačiť, že nervstvo vo svaloch je nedostatočne aktívne a lepšiu aktivitu dosiahnem vhodnými liečbami. Keď som si diagnostikoval spánkové laloky v mozgu, tak v obraze lesa som našiel veľké baktérie, ktoré sa sem dostali cez jednu dovolenku. Vtedy ma nepríjemne poštípal ovad a celá oblasť mi očervenela a opuchla. Táto šamanská diagnostika je precíznejšia a lepšie vyjadruje zdravotný stav v orgánoch a systémov tela ako predchádzajúca metóda vyciťovania, čo orgány v tele potrebujú. Keď disharmonický alebo chorý orgán diagnostikujem znovu o týždeň tak zisťujem, či organizmus už začal niečo podnikať smerom k liečbe a ako mu ja môžem pri jeho aktivite pomôcť. Keď som druhýkrát za sebou diagnostikoval spánkové laloky, tak som už v obraze lesa videl postavy mužov, ako analyzujú tu prítomné baktérie a zároveň sa niektoré postavy snažili baktérie v tejto oblasti likvidovať. Pre mňa to bol dobrý signál, že organizmus a hlavne imunitný systém začal konať v prospech vyliečenia spánkových lalokov.

Pridaj komentár