Klinická ezoterika prírodných ľudí. Klinická smrť. Nácvik sugerácie stíšenia a znehybnenia. Sugerácia klinickej smrti. Klinický obal a prepnutie neurónov. Čo všetko sa dá vložiť do klinického obalu. Informačné polia Evenkov. Telurgické spracovanie informačných polí. Foto informačných polí. Tvorba Božstiev Evenkov. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku klinickej ezoteriky, ktorá je založená na výbere tých prírodných ľudí, ktorí prešli klinickou smrťou a vrátili sa z nej. Prežitie tohto stavu umožnilo v nich vytvoriť vnútorné telo. Možno si ho predstavovať, ako keď do tmavej a mútnej vody vlejete priezračne čistú vodu. Pod prírodným človekom šamanom budeme rozumieť človeka, ktorý nevie písať, čítať a premýšľať logickým spôsobom dnešných ľudí.

Naším cieľom, nie je vyvolať násilne stav klinickej smrti či už liekmi, alebo elektrickým prúdom. Naším cieľom je vyvolať stav klinickej smrti stíšením orgánov a spomalením a utlmením dýchania. Potom si vsugerovať a uveriť, že sme zomreli. To dovolí dočasne vytvoriť klinické telo ako majú osoby, ktoré prešli fyzickým stavom klinickej smrti. Po skončení meditácie treba tento stav ukončiť a vrátiť sa do normálneho stavu mysle.

Tak isto je potrebné, aby nepracovali všetky neuróny v tele človeka. Ide o 6 oblastí výskytu neurónov. Tu treba dosiahnuť stav, že pracuje naplno iba menej ako 70 % neurónov. Predstavíte si neurónové oblasti ako drobné desaťhalierniky a v každom z nich pracuje 70 % neurónov a 30% nepracuje. Tak isto sa vám do neurónových oblastí ľahko nahadzujú obrázky z divokej prírody.

Keď sa vaša koncentrácia preniesla do šedej kôry veľkého mozgu a spustili ste do seba svetelné telo, tak do tohto tela môžete vkladať rôzne spomienky. Keď chcete kult hada, tak spomienky na hadov. Keď chcete kult zvieracích zubov, tak zvieracie zuby. Keď chcete kult zvieraťa, tak predstavy o zvierati. Keď chcete kult zlata, tak predstavy o zlate. Keď si to predstavíte, môžete hovoriť o mytologických bohoch, ktorých ste oživili. Teda božstvo toho a toho podľa toho, čo ste vložili do klinického obalu.

No je tu vlastne úplne iná možnosť a to vložiť do vnútorného klinického obalu informačné polia Evenkov, ktoré sa uvoľnili okolo nás po smrti klinických šamanov Evenkov. Teda otvoríte si klinické telo a napojíte sa ako fotograf na informačné pole, ktoré sa nachádza v sektore východnej pologule zemepisná dĺžka a šírka (8, L) vo výške od 1 až do 15 km. Tu sú uložené informačné spomienky klinických šamanov Evenkov asi tak 100. Odfotíte ich do klinického obalu, nie vlastniť, nie znásilniť, ale neosobne sfotiť a skopírovať. Všetko v klinickom obale spracovať magickým spôsobom a vrátiť naspäť do informačných polí Zeme, ktoré vytvorili ľudia zo spomienok. Spomienky sa uvoľnili z ľudskej mysle po smrti. Robí sa to technikou sugerácie a totálneho uverenia, že ste zomreli. Uvoľňujete tieto spomienky a nachádzate ich špeciálne spracované v sektore (10, 11, 12, 13, I, H, F, E, D, C, B). Ide o obrovskú postavu Božstva Evenkov.

Takto podobne fotíte informačné polia v sektore Južná Amerika (15 , I). Ide o úroveň klinických šamanov Evenkov do hustoty zlatistej farby. Je tu asi do 20 záznamov. Foto uložiť do klinického obalu a magickou formou, ktorú popisujem v Magickej škole, spracovať a v sugerácii smrti vypustiť do zemských informačných polí.

Podobne pracujete s informačnými poliami v sektore Afrika (5, I). Úroveň bieleho zahustenia. Pod zahustením rozumieme, že dotyčný šaman v klinickom obale znovu a znovu spájal svoje predstavy a spomienky. Jednoducho ich zahusťoval magickými rituálmi. Postup je podobný. Potom je tu sektor (2, K) ostrov sv. Heleny pri Afrike. Hustota diamantovej pulzácie. Postup ako v predošlých prípadoch. Potom je to sektor (2, D) Anglicko. Úroveň zahustenia vodnatá pulzácia. Postup je podobný. Vytvárate božstvá Evenkov v informačných poliach a umiestňujete ich do sektoru na Čínou až k pólu. Tomuto umeniu hovoríme telurgia, teda určitá manipulácia s informačnými poliami.

Pridaj komentár