Urob veľa z mála. Porovnávanie prípadov. Navrhnúť typológiu informačných polí. Porovnávať zásadne odlišné info polia. Teoretická logika. Logika čísel. Zmysluplné vybratie skúmaných vzoriek. Teoretický výber vytvára vzorku. Výber prípadov z hľadiska teórie. Výber deviantných prípadov. Zmena veľkosti skúmanej vzorky. Náhodná vzorka. Teoretická vzorka. Atypická vzorka. Dostatočnosť a precíznosť skúmania. Porovnať rôzne výskumy navzájom.

Urob veľa z mála. Kvalitatívna vedecká metóda, ktorá sa usiluje premýšľať nad tým, čo budeme skúmať, ako to budeme skúmať a či vzorka, ktorú budeme skúmať, má všetky potrebné náležitosti, aby sme mohli napríklad prísť k určitým overovaniam alebo zovšeobecneniam. Máme informačné polia, ktoré vznikli a vznikajú po smrti zvierat a ľudí. Ich spomienky sa z fyzického tela uvoľňujú do kostných pozostatkov, predmetov, živých ľudí, do magmatických polí Zeme a do kozmického priestoru. Keď si predstavíme, koľko už zomrelo ľudí a zvierat a aké množstvo informačných polí sa vytvorilo, tak môžeme mať obavu, ako sa v takej záplave informácií budeme vedieť vyznať. Preto treba zúžiť rozsah skúmaných informačných polí ( volá sa to aj akáša, astrál, kniha života ). Zúženie povedie na ezoterickú oblasť a jej blízkych oblastí. Zámerne teoreticky robíme redukciu toho, čo budeme skúmať z celého balíka informačných polí. A aj tu príde k ďalšej redukcii a povieme si, že z ezoteriky nás budú zaujímať tie najväčšie skvosty a nie bežné infopolia, ktoré vytvorili bežní ezoterici. Teda ďalšia redukcia k menšiemu množstvu informácií. Potom by sme mali robiť ďalšiu redukciu k tým ezoterikom, ktorí boli počas svojho života či už špecialisti v jednom odbore ezoteriky, alebo boli všestranne zameraní na čo najväčšie množstvo oblastí ezoteriky. Aj toto množstvo info polí by sme mohli zredukovať na tých najlepších v danej oblasti ezoteriky a na toho, čo bol najvšestrannejší v ezoterike. Prípadne by sme mohli redukovať výskum na ezoterické jedinečnosti.

Porovnávanie prípadov. Zase jedna z vedeckých metód práce, ktorá dovoľuje zrovnávať dva odlišné prípady alebo dva prípady veľmi podobné medzi sebou. Teda napríklad by sme porovnávali informačné pole kabalistov, ktorí sa venovali písmenkovým meditáciám a osôb, ktoré sa kabalou vôbec nezaoberali a žili bežným spôsobom. Mohli by sme porovnávať dvoch najlepších kabalistov navzájom. Mohli by sme porovnávať židovských a čínskych kabalistov, ktorí sa tiež venovali znakovým meditáciám.

Navrhnúť typológiu informačných polí. Je metóda určenia napríklad dôležitosti informačných polí pre oblasť ezoteriky podľa potreby. Najmenej potrebné informačné polia sú pre nás tie, na ktorých sa podieľali bežní smrteľníci, ktorí sa ezoterike nevenovali. Trochu dôležitejšie informačné polia sú z ľudí, ktorí sa venovali liečiteľstvu, medicíne a rôznym druhom terapií. Najhodnotnejšie informačné polia vznikli z ľudí ezotericky činných a aktívnych.

Porovnávať info polia zásadne odlišné. Napríklad vyberieme si dve info polia, ktoré sú inspirované ezoterikou. Jedno sa bude venovať ezoterike snov a druhé sa bude venovať energetickej ezoterike. Pokúsime sa ich navzájom porovnať a nájsť, čo ich spája a čo rozdeľuje. Prípadne porovnávať inými metódami.

Teoretická logika. Logika čísel. Vybratie skúmaných vzoriek zmysluplne. Teoretický výber vytvára vzorku. Napríklad v oblasti informačných polí by sme mali z hľadiska štatistickej logiky skúmať všetky informačné polia a vytvoriť kompletnú mapu informačných polí. No z hľadiska teoretickej ezoteriky nás takýto prístup nebude zaujímať. Skôr nás bude zaujímať, kedy vzniklo prvé informačné pole, aké to bolo pole, kedy vzniklo prvé ľudské informačné pole, kedy vzniklo prvé zvieracie informačné pole, kto prvý manipuloval s informačnými poliami. Nezaujímajú nás otázky, koľko informačných polí vzniklo doteraz , ktoré informačné pole je najmenšie a ktoré je najväčšie.

Výber prípadov z hľadiska teórie. Náš výskum budú silne ovplyvňovať hlavne reinkarnačné pochody a záujem o tieto pochody. V reinkarnácii ide práve o uchovanie informačných polí pokope a umožniť, aby sa umiestnili do živého organizmu človeka. Síce nás zaujíma celý rozsah ezoteriky, ale to, čo chceme nakoniec dosiahnuť, je túžba reinkarnovať sa podľa určitého vzoru. Nejde o zachovanie toho, ako vyzeráme a fungujeme za bežného života. Ide o informácie, ktoré o nás zostanú v našich spomienkach. S týmito informáciami, ktoré sa uvoľnia po smrti z tela, sa dá manipulovať.

Výber deviantných prípadov. Je celkovo zaujímavý prístup k skúmaniu informačných polí. Bolo by zaujímavé preveriť informačné polia úplne šialených ezoterikov a kde sa dokázali vo svojom šialenstve dostať. Alebo totálne choré veštice a aké veštecké výkony dokázali robiť.

Zmena veľkosti skúmanej vzorky. Náhodná vzorka. Ide o kvalitatívnu vedeckú metódu, ktorá stojí na nečakanom zvrate okolnosti. Napríklad skúmame najhodnotnejšie informačné polia znakovej ezoteriky a nečakane začneme skúmať bezvýznamné informačné polia, aby sme si uvedomili, že nie sú naším záujmom a ideme po špecialitách, ako je jedinečné spracovanie Starého zákona a podobne.

Pridaj komentár