– Individuálna meditácia zo dňa 2.8.2002

Meditáciu som zahájil čítaním Starého zákona v rôznych stavoch vedomia. Prvý stav bol pocit znalca hebrejského písma. V tomto stave som prečítal niekoľko strán Starého zákona. Potom som Starý zákon čítal v stave znalca mytológie. Tejto problematike sa venujem už dlhšiu dobu. V tomto stave som zase prečítal niekoľko strán. Potom som svoju myseľ preladil na pocit človeka, ktorý pozná dejiny židovstva. Aj túto problematiku som si viackrát študoval. V tomto stave som čítal Starý zákon. Potom som svoju myseľ preladil na pocit posvätnosti synagógy. V tomto stave som znovu čítal určitú časť Starého zákona. Po takomto naladení som začal hľadať logické súvislosti židovskej kabaly. V prvom rade bude dôležité, aký prístup budete mať k židovským textom. Ďalej pre čítanie určitého textu si bude musieť každý vytvoriť vlastné vysvetlenie kabaly. Zoberiete si základné písmená kabaly a vešteckým spôsobom k židovským písmenám pridáte písmená latinky a k tomu číslice. Ďalej bude dôležité uvedomiť si mytologický obsah Starého zákona. Prístup musí byť iracionálny a musíte veriť, že znaky židovstva, latinku a číslice zoslal Boh a každý znak má svojho duchovného ochrancu. Napríklad anjela. Keď je Starý zákon zbierkou mytológie, tak je aj zbierkou názvov bohov rozsiahleho množstva rôznych národov. Matematizácia a označenie božstiev písmenami vedie k ovládnutiu mytologických predstáv, teda Silvova metóda v plnom nasadení. Ďalej je nutné, aby si každý uvedomoval, že mytológia iracionálne resp. s nízkou dávkou racionality opisuje vznik a fungovanie vtedajšieho života cez okuliare umeleckého vnímania. Keď mýtické obrazy kvantifikujete matematikou a pomenujete znakmi, tak ich zákonite začínate ovládať. Kabalistické prehadzovanie písmen v texte a za každým písmenom vidieť číslo dáva schopnosť ovládať božstvá vtedajšieho sveta. Ku všetkému treba pridať prieskum židovských rabínov (nerobil sa na Slovensku ani v Čechách), ktorí sú výhradne usadení v malom mozgu. Z hľadiska psychiatrického je tu schizofrenická povaha. Bližšie pozri Psyché školu. Keď k Starému zákonu pridáte Sefiri tak zistíte, že židovské názory na vznik a fungovanie prešli storočiami určitým vývojom a tento je dôsledne zosumarizovaný a rozškatuľkovaný práve v sefirách. Poznatky sefirov sa meditujú v oblastiach, kde má dospelý človek chrupavky. Aj týmto spôsobom tu vidieť anatomizáciu kabaly podľa miesta určitého orgánu. Nesúhlasím s prístupom, že kabala a židovstvo je výhradne ideologická záležitosť na vnútenie židovských názorov. Takto sa môže vyjadriť len človek neznalý hodnoty Starého zákona.

Pridaj komentár