2. duchovná cesta sa usiluje preniknúť do snovej pamäte, ktorá sa nachádza v strednom mozgu v strede hlavy. Tak isto sa tu venujeme vešteckej schopnosti dekódovať nervové impulzy v snovej pamäti a schopnosť k nim priradiť reálne procesy. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach: Rôzne.

Tento zápis má niekoľko obrázkov, ktoré si nájdete pod položkou: Galérie : Mapy v ezoterike Názov: 7 duchovných ciest.

Pokiaľ nerozumiete niektorému odbornému slovu, kliknite: Slovník.

Na začiatku je dôležité skoncentrovať sa dovnútra seba a mať pocit, že už nebudete nič vidieť, počuť, čuchať, chutnať a pohybovať sa vo vonkajšom svete. Po tomto kroku nasleduje ďalší, ktorým sa pokúsite stíšiť, skľudniť a to tak, aby ste postupne prišli až na okraj spánku, ale ďalej nepôjdete a budete všetko tlmene riadiť a ovládať.

Teda ste na hrane zaspatia, ale všetko vnímate a riadite. Otvoríte si centrum fantázie v prednom mozgu, aby ste z organizmu mohli prijímať nervový vzruch a v centre fantázie ho dekódovať systémom priradenia vhodných obrázkov zo spomienok. Používate techniku, že podobné pritiahne podobné a môžu sa spolu spojiť. Ide v podstate o veštecký výkon dekódovania nervového vzruchu z organizmu. Pokiaľ ste na hrane zaspatia, tak už nemôže plne fungovať rozum a začínate všetko v tele vnímať, ako keby ste boli na úrovni dieťaťa v materskej škôlke. Teda rozumovosť sa potláča a stráca. Ezoterik sa musí naučiť prechádzať zo stavu plnej rozumovosti do oslabenej rozumovosti a vnímania všetkého vo vnútri seba na základe svojich vlastných rozprávkových symbolov. A zo symbolického vnímania prejde do úplnej straty rozumovosti s pocitom, že je zviera a všetko vníma iba ako zvieracie podnety. Je výborné, pokiaľ vie ezoterik takto pracovať a prechádza týmito 3. stavmi postupne v procese autohypnózy. Teda zaspávanie na hranicu straty vedomia a znovu naspäť. Toto je vhodný stav pre psychohygienu, pre symbolické vnímanie sveta a pre zvieracie pocity zo sveta vnútorného aj vonkajšieho.

V tomto stave ezoterik preniká do stredného mozgu, čo je duchovná cesta číslo 2 a rozumovo si uvedomuje, že stredný mozog má dve časti po 16 častí na jednej aj druhej strane. Stredný mozog je veľkosti orecha a má v sebe 32 neurónových oblastí. Tieto neurónové oblasti sa postupne počas zaspávania prepínajú na nočný režim a ezoterik v autohypnóze prepne iba pár neurónových oblastí, aby si otvoril psychický prienik do snovej pamäte. Požiada, aby z pamäte prišli nervové impulzy o tom, čo sa deje v noci v hlbokom spánkovom stave napríklad v oblasti zdravia. V centre fantázie má nervový vzruch zo snovej pamäte, môže ho premeniť na snové symboly, potom k snovému symbolu priradiť reálne rozumové spomienky a takto dekódovať, o čom bol obrázok snovej symboliky. V tomto prípade to bude o zdraví z rozumovej pozície.

Je veľmi dobré prenikať do snovej pamäte jednak rozumovo, ale aj v stave symbolickom. To už je ezoterik mierne prispaný a keď ide na hranicu, tak preniká do snovej pamäte ako zviera bez rozumu. Všetky prístupy sú veľmi dôležité. Potom ezoterik požiada osobu, ktorá sa nachádza v klinickej smrti, aby mu pomohla pozmeniť nežiaduce snové symboly v snovej pamäti na iné symboly a to tak, aby snové spomienky neškodili zdraviu, psychickej výkonnosti a neničili, čo ezoterik nameditoval. Je veľmi vhodné, aby ezoterik ovládal už duchovnú cestu číslo 3 a to cez mozoček, ktorý je v zadnej časti hlavy veľkosti tenisovej loptičky. Má to prozaický dôvod a to v tom, že človek sa horko ťažko naraz skoncentruje na 10 bodov a v strednom mozgu je ich 32, čo bežná ľudská psychika nezvládne. Pokiaľ je všetko v strednom mozgu v poriadku, tak z neho vyteká energia cez celé telo až na povrch tela.

V tomto prípade prechádza ezoterik v stave autohypnózy z rozumového vnímania na rozprávkové vnímanie v symboloch, ktoré má v sebe ešte nejaké percentá rozumovosti, až do zvieracieho stavu úplnej straty rozumovosti. Tieto striedajúce sa stavy vníma v centre fantázie a tu ich aj vyhodnocuje. A zo stredného mozgu sa koncentruje na povrch veľkého mozgu a robí tu 1. duchovnú cestu. Znovu sa napája na osobu v klinickej smrti a upratuje do iných tvarov nežiaduce spomienky a pociťuje okolo hlavy čistú auru ako motorkársku helmu. Duchovná cesta číslo 1. skrýva v sebe klinické vedomie idúce do sveta mŕtvych, a tak isto reinkarnačné pochody do posmrtných aktivít.

Nasleduje niečo podobné do mozočku v zadnej časti hlavy, a tak isto sa ezoterik napája na osobu v klinickej smrti. Požiada vnútro tejto osoby, aby vhodne pozmenilo geometrické obrazce v mozočku na také, aby podporovali zdravie, šťastný osud a meditačné ambície. Ezoterik si uvedomuje, že robí 3. duchovnú cestu, ktorá je o tom, ako vlastne mozoček pomocou geometrických tvarov vníma svet. Pokiaľ je všetko v mozočku upratané, tak z neho žiaria lúče energie až na povrch tela. Je veľmi dobré vedieť v centre fantázie dekódovať geometrické symboly, ktoré mozoček produkuje. No chce to vešteckú prax.

Nasleduje niečo podobné a ide o ponorenie do miechy v chrbtici, je to vlastne 4. duchovná cesta, a tak isto vyžaduje aktivitu mozočku, pretože tu sa treba koncentrovať na 32 až 34 objektov v mieche. Ezoterik si tu uvedomuje všetko okolo pohybu a pozornosť koncentruje na pohyb a nie na objekt. Skorej sa to podobá fyzike a jej fyzikálnym zákonitostiam. Pohyb je všetko. Znovu čistenie nežiaducich pohybových vzorcov a vytváranie nových cez osobu v klinickej smrti. Pokiaľ je všetko ako má byť, tak aura vyteká do vzdialenosti aj pol metra okolo všetkých strán.

Nasleduje prienik v autohypnotickom stave do brušného mozgu. Znovu čistenie toho, čo tam nemá byť. Potom sem treba prenikať rozumovo, ale iba za vešteckým účelom, ale rozhodujúci je prienik cez symboliku jaskyne a násilia. Potreba obrázkov vyhrážania sa násilím na sebe aktivizuje pudy v neurónoch pre procesy zdravia. Ezoterik si uvedomuje, že robí špecifickú cestu a to 5. duchovnú cestu cez brušný mozog. Znovu treba zapojiť mozoček do akcie. V črevách je nespočetné množstvo neurónov a bežná ľudská psychika to nezvládne. Tak to musí zvládnuť za človeka mozoček, ktorý miluje veľké množstvo bodov a koncentráciu na ne. Keď je všetko dokonale čisté, tak aura obsahuje množstvo kužeľov okolo brušného mozgu.

Nasleduje prienik do ganglií, ktoré sú dve vo veľkom mozgu, dve za žalúdkom a dve za mechúrom. Všetky majú veľkosť palca na ruke a sú plné neurónov. Ezoterik si uvedomuje, že robí 6. duchovnú cestu, ktorej rozhodujúca položka je kozmické vedomie. Ďalšie ganglie veľkosti špendlíkovej hlavičky sú okolo každého orgánu, miechy, časti mozgu, ale aj tela. A mozoček musí znovu vypomôcť ezoterikovi, aby zvládol aj tento typ koncentrácie. Preniká sa sem rozumovo, symbolicky, ale aj v zvieracom režime správania. Keď spravíte prepojenie všetkých ganglií, tak aura je nádherne guľatá okolo celého tela.

Zostala nám posledná oblasť pre psychický prienik a to je 7. duchovná cesta do jadier všetkých buniek. Tu treba rozrezonovať hlasivky a vibráciami prenikať do buniek jednotlivých orgánov. Je nemysliteľné preniky zvládať bez účasti mozočku. Tu je nepostrádateľný. Objekty buniek nedokážu ľudské zmysly vnímať, ale pomocou mozočku a vibrácií napríklad z hlasiviek všetko ide ako po masle. Znovu čistenie nežiaducich spomienok a vytvorenie aury okolo buniek a ich jadier.

Pridaj komentár