Klinická ezoterika. Skutočná klinická smrť. 6 neurónových oblastí. Koľko neurónov je počas cvičenia aktívnych a koľko pasívnych. Hypnotické pohyby zvieraťa. Hypnotické pohyby prírodného človeka. Živé božstvá v klinickej smrti. Mŕtve božstvá uctievania, vzývania a velebenia. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach pod Šamanstvom.

Pokračujeme v nácviku vedomia zvierat a prírodných ľudí. Snažíme sa nájsť tie najjednoduchšie a pritom účinné metódy prieniku do vedomia zvieraťa a prírodného človeka, ktoré má každý z nás v sebe. V prvom rade treba vo svojej mysli zablokovať spomienky na civilizáciu a nedovoliť im aktívne pracovať v mysli. Potom je treba iba zľahka a skutočne iba v náznakoch vybrať spomienky na prírodu, ktoré ste prežili alebo prežili iní a sprostredkovali to cez médiá rôzneho druhu. V zásade si prosím pri tomto druhu cvičení nespomínajte na obrázky prírodných totemov z dreva, z kameňa, na prírodné stavby a archeologické vykopávky. Mohli by ste byť nemilo prekvapení pri týchto cvičeniach príchodom nehybných šamanských obrazov, ktoré by mohli zablokovať sugeratívne stavy klinickej smrti. Radšej sa na diaľku napájajte na ešte žijúcich šamanov, ktorí prežili klinickú smrť a majú otvorenú túto jedinečnú ezoterickú dimenziu. V žiadnom prípade sa nenapájajte na žijúcich historikov a osoby, ktoré praktizujú mŕtve formy náboženstva z knižiek a podobne. Tak isto je vhodnejšie napájať sa na zvieratá, ktoré prežili klinickú smrť.

Svoju pozornosť z vonkajšieho sveta presuňte do vnútorného sveta vo vnútri svojho tela. Odpojte oči, uši, nos, jazyk a končeky prstov a všetko vnímanie presuňte na šedú kôru veľkého mozgu. Odtiaľto sa budete koncentrovať do vnútorného sveta.

Napojili ste sa na zvieratá po celom svete, ktoré prešli klinickou smrťou a ešte žijú. V žiadnom prípade na domestifikované zvieratá a už vôbec na zvieratá v zoologických záhradách. Tieto už stratili tu pravú nefalšovanú divokosť. Spomeniete si na predchádzajúce cvičenia a na divokú prírodu. Všetko iba v náznakoch a v tichosti, ako keby vás nemal v divočine nikto zazrieť a vyčuchať. Tento stav postupne šírite do 6 neurónových oblastí a celého tela. Keď sa stav divokého zvieraťa dostaví do jednotlivých častí tela, tak potom sa do jednotlivých častí aj skoncentrujte v pocite, že danú oblasť chcete cítiť, vidieť, počuť a hmatať.

Zároveň v 6. neurónových oblastiach časť neurónov stlmíte. Uvedomte si, že zvieratá nemajú toľko neurónov ako dnešný človek. A tak treba, aby nepracovali všetky neurónové oblasti až tak aktívne. Je tu snaha sa čo najbližšie dostať k stavu divokých zvierat. Ďalej si uvedomte, že v sebe máte jeden informačný obal a to je zvierací od vašich zvieracích predkov. Tento obal môže mať vo vás tvar malej energetickej guličky. Pokiaľ si naň spomeniete, tak sa rozvinie do celého tela.

Pokračujeme v sugerácii klinickej smrti a zomierania. Na diaľku sa môžete napojiť na moment zomierajúceho zvieraťa. Pocit prenesiete do seba a rozviniete. Klinická smrť sa dobre rozvinie aj skľudnením a utíšením. No rozhodujúce je sugeratívne uverenie klinickej smrti, ktoré spustí zvláštny stav vo vašom fyzickom tele. Ako keby sa spustil svetelný lúč zhora alebo zdola do fyzického tela a naplnil ho svetlom. A tu si už musíte dávať pozor na mŕtve šamanské energetické objekty, ktoré vznikli modlením a uctievaním prírodných božstiev, ktoré vytvorili prírodní šamani chodiaci do klinickej smrti. Takýto šaman zažil stav splynutia so stromom, ktorý sa podobal na človeka. Tento šaman ho nechal stvárniť fyzicky z dreva stromu a ostatní členovia tlupy sa k nemu modlili a uctievali ho. Tým vytvorili mŕtve kultové objekty z energie a myšlienok, ktoré úplne prirodzene blokujú otvorenie zvieracieho vedomia. Teda pomáhali k poľudšteniu zvieraťa na človeka a aktívne blokovali návrat do zvieracieho vedomia. Tieto schémy treba dôsledne blokovať a likvidovať technikou obúchavania a rozdrobovania. Teda treba použiť hypnotické zvieracie pohyby a tieto schémy zlikvidovať. A hlavne sa otvárajú práve pri sugerácii klinickej smrti ala divoké zviera. Do tohto klinického priestoru vo vás môžete nasávať z divokej prírody všetko od stromov, rastliniek, drievok, pierok, minerálov a podobne. Zažívate stavy klinických meditácií na zvierací spôsob. Prípadne do vnútorného svetla vkladáte informačné záznamy o živote zvierat v magmatických poliach zeme. Napríklad jeden vnútorný obal z vtákov najčastejšie po smrti odchádza do oblasti Južného pólu pod Južnou Amerikou. Do priestoru svietiaceho tela ukladajte všetko, čo v tejto oblasti nameditujete.

Pokračujeme v cvičeniach ďalej a úsilie zameriame na nahodenie stavu klinickej smrti prírodného človeka. Počet aktívnych neurónov v 6. neurónových oblastiach sa zvýši do pocitu stavu prírodného človeka. Znovu je možnosť napojiť sa diaľku na šamana, ktorý prešiel stavmi klinickej smrti a má spustený stav svetla v sebe. Tak isto zopakujete stav sugerácie klinickej smrti a vytvoríte v sebe svetelnú postavu. Znovu sa môže stať, že sa vo vašom duchovnom priestore okolo tela alebo priamo v tele objavia mŕtve náboženské obrazy z modlenia a uctievania dnešných náboženských systémov. Netreba sa zbytočne rozčuľovať, ale treba ich postupne rozdrobovať a likvidovať. Pochopte rozumne, že majú slúžiť na blokáciu návratu do šamanského vedomia a majú viesť do stavu človeka premýšľajúceho dnešnej doby. Týmito cvičeniami sa vraciate do minulých stavov mysle a treba tieto blokácie prekonať bez zjavných stránok hnevu a nenávisti. Ezoterika zaujíma vlastný vnútorný svet a chce sa stretnúť s tým, čo má v sebe iba on sám bez sprostredkovania niekým tretím. A preto klinický ezoterik spraví všetko, aby blokácie tohto druhu zlikvidoval a venoval sa klinickej ezoterike prírodného človeka.

Po nahodení a udržaní stavu sugeratívnej klinickej smrti možno začať vhodným spôsobom pracovať. Do vytvoreného priestoru, ktorý sa podobá na svetlom vyplnený priestor, vkladáte všetky spomienky na to, čo ste v oblasti šamanizmu spoznali a premeditovali. Tak isto si uvedomte, že do svetla vo vás treba vtiahnuť zvierací obal, ďalší obal je magický. Mali by byť súčasťou svetla vo vás. Nemali by sa motať vo vonkajšom svete okolo vášho fyzického tela.

Tu si prejdeme prípad z vedeckého výskumu zvieracieho sveta. Budeme skúmať zviera po klinickej smrti v zemepisnej dĺžke a šírke 20 H. Ide o oblasť Afriky. Zviera bude slon. Porovnali sme slona, ktorý prežil klinickú smrť, normálneho slona a slona po klinickej smrti. Ide tu o začiatok vedeckého skúmania v podobe náhodného prieskumu. Slon, ktorý prežil klinickú smrť, má vonku okolo tela 7 obalov, a tak isto obal okolo pupku je von. Obal zviera je tak isto vonku a vo vnútri je svietiaci klinický obal a to prázdny.

Zomretý slon sa nachádza v Afrike na plošine Agagar súradnice 30 G. Tento slon zapísal o svojom osude informácie do kostí a v magmatických poliach zeme sme našli jeden obal, ktorý splynul s ostatnými obalmi v tejto oblasti. Nedá sa tam presne identifikovať. Ide o zliatu masu bez zápisov. Ako nepopísaný hárok papiera.

Živý slon má jeden obal v tele zvierací, 7 obalov sa túla vždy okolo slona a nie v tele slona. Skúmal som aj ďalších slonov. Aura je okolo slona. Obal okolo pupku je v slonovi.

Ďalší prípad z výskumu ezoteriky. Miesto Tibet. Žijúca osoba. Vedomie prírodného človeka. Do klinickej smrti chodí meditačne. Zemepisná šírka a dĺžka: 40 F. Pokiaľ chcete, vyhľadáte v mape a veštecky ošetríte tohto ezoterika. V klinickom obale má uložené tibetské písmo. 7 obalov má okolo tela vonku. Sexuálny obal je tiež vonku a obsahuje sexus rituály Tibetu. Magické telo obsahuje zápis magických rituálov Tibetu. Obal dieťaťa v oblasti pupku obsahuje údaje o narodení a detstve. No môže obsahovať aj ďalšie informácie. Reinkarnácia, má v sebe informačné pole mŕtveho Tibeťana. Vnútorný priestor neurónov je ako nekonečný priestor, zapísané má doňho všetko z meteoritov, na ktoré rozjíma. Svet Budhu a stavby. Aurický obal spojený s kosťami. Informácie na podvedomej zložke uložené v kostiach alebo okolo nich. Jeho túžby sú viazané na jeho kosti. Magmatické polia, chodí do magických záznamov o Tibete v jadre magmatického poľa zeme. V planetárnom systéme nezapisuje nič. Súhvezdia. V oblasti súhvezdia Kasiopea zápis o anjelských sférach. Zvierací záznam z mamuta.

Pridaj komentár