Požiadali ste ma, aby som veštecky nahliadol do vášho podvedomia. Našiel som tu kozmické vedomie, ktoré sa vytvorilo počas embryonálneho vývoja. Ľudia s takýmto vedomím musia dodržiavať vhodnú psychohygienu.

Zdravotný stav
Bol diagnostikovaný osobitne (A 977).

Psychický stav
Pri podrobnejšom prieskume som zistil, že aurický obal je od fyzického tela až príliš vzdialený. Dlhodobo nestabilná psychika vyžadujúca tabletkovú liečbu. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá vo vnútri seba chce byť chorá a ubližovať si. Treba užívať bylinkové čaje na ukľudnenie. Na noc užívať ukľudňujúce tabletky a lieky na spanie.

Povaha
Ste netradične usadená okolo orgánov tela. Takýto psychický stav v ezoterike voláme kozmické vedomie. Majú ho kozmonauti, ktorí boli na obežnej dráhe dlhšie ako 4 mesiace. Tak isto ho majú ľudia od narodenia vtedy, keď ich matka bola počas tehotenstva hyperaktívna a nepokojná. A to je aj váš prípad.

Sexus
Sexus povahy je usadený okolo hormonálnych žliaz. Je to typický stav pre osoby v kozmickom vedomí. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorej psychika, myšlienky prenikajú do reálnych priestorov okolo planéty Zem. Bližšie si o kozmickom vedomí prečítajte v Kozmos sekcii. Osoby s takýmto vedomím najčastejšie robia chybu, že chcú žiť normálnym životom. Treba sa venovať veciam okolo astronómie a vo všetkom okolo vidieť hviezdy, planéty a galaxie. To je správna psychohygiena. Sexus centrum máte v hlave a naznačuje viac ambície, kariéru ako rodinný krb. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá to v otázkach kariéry preháňa. Je z toho stres a nekľud. Treba postupovať systematicky a zbytočne netlačiť ambície dopredu. Naučte sa realizovať svoju kariéru postupne a trpezlivo. Sexuálne podvedomie. Celková vzrušivosť: na kozmos. Povrchová vzrušivosť: na vesmír. Pohlavná vzrušivosť: na kozmos a násilne ho tlačíte do bežného života k mužom. Aj sex si treba predstavovať, že sa deje v kozme a nie normálne v posteli.

Stav obalov podvedomia
V 4. roku života ste dostali priezračné anjelské sféry, viete ich počúvať a sú súčasťou vášho úspechu. To je v poriadku. V 12. roku ste dostali do podvedomia ďalšie obaly. Obal túžby obsahuje zápis o astrológovi, ktorý túžil putovať kozmom. Obal mozoček poslania v živote obsahuje zápis o tom, aby ste sa venovali kozmu a hviezdam. Neodmietate to, ale nie ste na to sústredená. Psychicky si predstavujte vo všetkom planéty a kozmos. Vo voľnom čase čítajte astronomické knižky. Obal rodostrom obsahuje predkov, ktorí veštili ako astrológovia a venovali sa hviezdam. Šaman obal obsahuje zápis o rituáloch okolo uctievania hviezd. 7 obalov spolu obsahuje všetko o kozmických technológiách.

Embryonálny vývoj
Každé vývojové obdobie je poznamenané aktivitou a vnútornou nervozitou matky.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. V snoch sa držíte ako hluchý dvere a odmietate žiť kozmické vedomie. Z toho únava a chorobnosť. Zmeňte to programovaním a želaním, že chcete aj v snoch žiť kozmické vedomie.

Hviezdy, šťastný osud
Iba keď vo všetkom budete vidieť hviezdy a hviezdy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.