Povrch tela. Molekule vzduchu. Bioenergia vlastná. Bioenergia zosatá zo živých zdrojov. Hustota aury. Zmyslové centrá a aura. Objekty v aurickom obale. Zvieratá z bioenergie. Postavy z bioenergie. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Základom ovládnutia práce v aurickom obale je aktívne vstúpiť do vedomia prírodného človeka. V nižšej forme ide o vedomie goríl, primátov a ľudoopov. Samozrejme, že vedomie prírodného človeka je viac rozvinuté. Vytvoríte a rozviniete toto vedomie všetkými druhmi zmyslových spomienok na pobyt v prírode. Ide o čuchové, chuťové, hmatové, pohybové, zvukové a zrakové spomienky.

Pokračujete v prehlbovaní vedomia prírodného človeka a to tým, že začnete používať posunkovú reč prírodného človeka. Ide o pohyb prstov a to tak, aby ste týmto pohybom vyvolali požadované stavy v organizme a mimo neho. Tak isto sa k tomuto účelu môžu použiť rôzne druhy zvieracích zvukov vydávaných z pľúc a rôzne magické obrázky.

Pokračujete koncentráciou na povrch kože. Tu si uvedomujete kožu, molekuly vzduchu na povrchu kože a v tom všetkom je bioenergia prírodného človeka vo vás. Podiel bioenergie zvýšite tým, že sa zmyslovými centrami v šedej kôre skoncentrujete do priestoru nad kožou. Tu by sa malo začať väčšie zhromažďovanie bioenergie z vlastného tela. Na to, aby ste tu udržali väčšie množstvo energie, je potrebné neustále sem dodávať vlastnú bioenergiu. Teda vo vlastnom organizme ju viacej vyrábať a viacej a intenzívne ju do aurického obalu dodávať. Musíte mať na pamäti, že bioenergia sa neustále stráca a mizne. Tak isto je vhodné sa snažiť o to, aby bioenergia bola v hrúbke 30 centimetrov a nie viac.

Pokiaľ sa budete snažiť do aurického obalu dosť viacej bioenergie, tak je to možné pomocou znakov prírodného Reiki, ktoré stojí na tom, že bioenergia je čerpaná na akúkoľvek vzdialenosť zo všetkých živých zdrojov. Dbajte na etickú stránku veci. Zosatá bioenergia je dávaná na povrch kože. Zosávanie a naberanie bioenergie je mimoriadne silné a agresívne. Postupne pociťujete, ako sa aurický obal zahusťuje a dosahujete až pocit fyzického tlaku aurického obalu na povrch tela. Je to pocit tesného potápačského obleku na tele meditujúceho. V takto neustále nabíjanej aure sa dá postupne bioenergeticky pracovať. Môžete zahusťovať celú auru, alebo iba oblasť pred vami.

Pokiaľ máte neustály a dostatočný prísun bioenergie zo živých zdrojov, tak je možné v zahustenom aurickom obale vytvárať malé totemové zvieratá. Okolo nich v náznakoch vytvoríte maketu človeka alebo miesta, ktoré chcete veštecky ošetriť. Totemové zviera a jeho správanie k osobe alebo prostrediu veľa veštecky naznačí. Treba skúšať.

Potom je tu ďalšia možnosť a to je ešte intenzívnejšie energetizovanie aurického obalu a to rôznymi technikami. Neustále zosávate čo najintenzívnejšie do aury cudzie bioenergie zo živých zdrojov. Zároveň do aurického obalu dýchate cez ústa zovreté do tvaru O. Môžete aurickú energiu nadychovať a potom naspäť vedome vydychovať. Môžete magickými pohybmi auru dynamizovať. Môžete v aure pohybovať pierkami. Môžete vydychovať vzduch z pľúc cez zväzok pierok pred ústami. Následne sa s bioenergiou v aure preliečujete.

Iná možnosť umožňuje v zhustenej aure okolo fyzického tela vytvárať bytosti z objektov. Zoberiete kúsok kameňa a držíte ho v ruke. Ruka je od tela vzdialená čo najmenej. Je vhodné, keď sa objekt v ruke dotýka priamo tela. Predmet obalíte silnou bioenergiou a tú zmodelujete do malej postavičky. Objekt v ruke určuje, ako bude bytosť vyzerať. Je možné s takto vytvorenými bytosťami komunikovať.

Pridaj komentár