Nácvik kabaly a to hlavne koncentrácia do mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy. Mozoček pracuje na princípoch znakov a geometrických tvarov. Cvičenia na báze siamských dvojčiat. Vnímanie orgánov tela v podobe znakov. Vnímanie buniek v podobe znakov. Vnímanie objektov v podobe znakov. Vnímanie kozmických objektov na základe znakov. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

V prvom rade je vhodné naučiť sa kľudne sedieť a koncentrovať sa do vnútra svojho tela a svojich spomienok. Nasugerujete si, že ste prišli o oči a môžete sa iba pozerať do svojich spomienok, do svojich orgánov a častí tela. Potom si nasugerujete, že ste prišli o ušné bubienky a ohluchli ste. Môžete počúvať iba spomienky a činnosť svojich orgánov. Potom si nasugerujete, že ste prišli o jazyk, sliznicu nosa a ruky. Všetko, čo môžete robiť, robíte vo vnútri svojho tela. Tak isto sa už nemôžete pohybovať a pohyb môže ísť iba do vnútra tela. To je základný stav koncentrácie na seba a svoje vnútro. Vonkajší svet vám už nič nehovorí.

Nasleduje koncentrácia do spomienok, kde máte uložené rôzne druhy geometrických tvarov a nasugerujete si, že iné spomienky ako na kombinácie geometrických tvarov tam nemáte. Teda blokujete všetky druhy obrazových spomienok a na čo si obrazovo spomeniete, sa zmení na jednoduché tvary a geometrické útvary.

Nasleduje silná koncentrácia do mozočka, ktorý je v zadnej časti hlavy pod zadným zrakovým mozgom. Je vhodné si pozrieť anatomický obrázok mozgu a zvlášť mozočku. Mozoček má veľkosť menšej tenisovej loptičky. Je rozdelený na dve časti: na ľavú a pravú polovicu. Tieto dve polovice sú rozdelené po 10 častí. Mozoček je pokrytý neurónmi, ktoré pri zväčšení vyzerajú ako malé pyramídky. Vo vnútri mozočku je biela mozgová hmota, krvné riečište, nervové dráhy a nervové zakončenia. Mozoček je obmývaný mozgovo miešnym mokom, ktorý sa tvorí vo veľkom mozgu. Sem sa treba skoncentrovať všetkými zmyslami a všetkými druhmi koncentračných techník. Toto je základný stav kabalistu, ktorý chce robiť praktickú kabalu.

Pokiaľ ste absolvovali zasvätenia do kabalistických znakov, tak si na tieto zasvätenia spomeniete a pomocou obrázkov v Galérii zasvätení samotné zasvätenia aktivizujete a môžete požiadať mozoček, aby začal pracovať s týmito zasväteniami a ich obsahom.

Začína výcvik na prehĺbenie koncentrácie a prieniku do mozočku. Skoncentrujete sa iba do ľavej strany mozočka a to postupne do každej z 10 častí. Každá časť vľavo je prepojená na určitý orgán a bunky tohto orgánu. Použijete blikajúce a kmitajúce znaky, ktoré dokážu cez mozoček prenikať až do jadier buniek. Uvedomujete si prepojenosť každej časti ľavej strany mozočka na orgány tela. Potom sa skoncentrujete do pravej strany mozočka, táto riadi a skenuje centrá riadenia v šedej kôre veľkého mozgu a vzájomne dolaďuje ich činnosť.

Začína ďalší výcvik a to je koncentrácia iba do jednej časti mozočku a to vľavo alebo vpravo. Ostatné časti ako keby neexistovali. Tento stav nahodíte pomocou znakov a určitými vhodnými stavmi ho aj zrušíte. Takto prejdete druhé časti mozočka a postupne sa prepracujete do 10. časti. Je to výcvik, ktorý vedie psychiku meditujúceho hlbšie do neurónov mozočku.

Nasleduje ďalšie cvičenia na prienik do mozočku a to je sugerácia chorobnosti do orgánov tela. Ide o pocit choroby a koncentrácie pozornosti do orgánov tela. Pritom vyciťujete, čo sa deje v mozočku a tento zmätok využívate na hlbší prienik do štruktúr mozočku. Podobným spôsobom si nasugerujete aj rôzne stavy, že ste úplne zabudli, ako sa voláte a kde bývate. Tak isto rôzne duševné choroby. Vyvolávate v mozočku chaos a prenikáte ešte hlbšie do štruktúr mozočku.

Nasledujú cvičenia, kde sa mozoček prepína do stavu práce mimo telo do prostredia inej osoby a je jedno, kde sa nachádza. Zo začiatku je vhodné sa cez mozoček psychoenergeticky napájať na osoby v blízkosti. Neskoršie predlžujete vzdialenosť. Pokiaľ máte zasvätenie do siamských znakov spoločne zrastených jedincov, tieto znaky sa dajú najlepšie využiť na diaľkové napojenie psychiky na mozoček inej osoby. Znaky si nájdete v Galérii zasvätení. Ide o to, aby ste mozočku vydali príkaz na napojenie na osobu, ktorá má rôzne chorobné stavy. Necháte ich pôsobiť na seba a potom sa snažíte napraviť všetko do normálneho stavu. Pri tomto snažení zase prenikáte hlbšie dovnútra mozočku.

Posledné cvičenie je napojiť sa na diaľku na osoby, ktoré sú usadené v mozočku od narodenia alebo na tom pracujú pomocou meditácií alebo meditačných cvičení. Necháte prepojenie pôsobiť na seba a testujete, aký ste silný a odolávate vplyvu tak silného mozočku. Keď odoláte tomuto tlaku, tak sa presuniete na diaľku do prepojeného mozgu a usilujte sa dostať dnu. Uvedomte si, že osoby, ktoré sú usadené v mozočku trvalo, neustále prenikajú do hláv iných a ani si tento mechanizmus neuvedomujú. Je to prirodzená záležitosť, že silnejší mozoček má navrch.

Pridaj komentár