Hĺbka poznania. Osobná skúsenosť. Skúsenosť viacerých. Zákonitosti poznaného. Verím a dôverujem, ale nemám záujem o to, či je to pravda. Verím tomu aj napriek tomu, že to je klamstvo. Poznávam, svoje poznanie prehlbujem, prehlbujem osobnú skúsenosť a riadim sa podľa všeobecných zákonitostí. Chcem poznanie ezoteriky na vedeckej úrovni. Chcem dosiahnuť v ezoterike úroveň vedeckých experimentov.

Máme ezoteriku a tá má určité vývojové štádia. Prvotná ezoterika je vlastne opis osobných skúseností či už formou premýšľania, hovorenia, alebo písania. Ešte aj tu treba sledovať, akú formu má táto výpoveď, akým štýlom to bolo vypovedané. Teda pokúšam sa na danú výpoveď daného autora pozrieť cez postoj, ktorý má k poznaniu pravdy.

Autor verí tomu, čo nám chce odovzdať bez toho, že by mal záujem o to, či je to pravda. Autor si verí a nepochybuje, že koná v najlepšej viere nám niečo ezoterické odovzdať.

Autor verí tomu, čo nám chce odovzdať alebo tlmočiť a pritom poukazuje na skúsenosti iných ezoterikov. Teda v jeho niektorej forme prejavu necháva priestor aj pre skúsenosti iných, alebo nenecháva priestor pre iných. Jednoducho ich ignoruje, nemá záujem preberať skúsenosti iných a konfrontovať svoje skúsenosti. Prípadne sa autor opiera o veličiny ezoteriky, alebo sa neopiera o veličiny ezoteriky. Teda ich cituje, alebo necituje.

Autor verí v to, čo nám sprostredkováva ako osobnú skúsenosť, a pritom vie, že je to klamstvo a aj napriek tomu sa tvári, že je to pravda a hotovo. Teda zaujme zvláštny psychický postoj. Viem, že klamem, ale vôbec mi to nevadí. Naopak, priťahujem tých, ktorí chcú byť klamaní a nevadí im to. Prípadne bezvýhradne dôverujú a nemajú záujem preverovať.

Autor verí v silu logiky a vedeckého bádania. Neustále nám sprostredkuje skúsenosti tých iných. Potláča svoje vlastné skúsenosti a zaujme pozíciu toho, čo sa usiluje poznať ezoterické cesty tých druhých. Zároveň sa usiluje, aby našiel to, čo je všetkým spoločné. Autor ako zdroj používa zaznamenané skúsenosti iných ezoterikov a často nemá vlastnú osobnú skúsenosť. Teda autor je v značnej miere teoretik bez rozsiahlej praxe.

Autor verí v silu logiky a vedeckého bádania. Nestále prezentuje skúseností iných. Osobne cvičí aj s ďalšími praktiky iných a overuje na svojej ezoterickej praxi a praxi iných ezoterikov, či to funguje, alebo nefunguje. Autor sa usiluje spoznať zákonitosti ezoteriky a prehlbuje svoje poznanie ezoteriky.

Autor verí v silu ezoteriky a vedeckého bádania a neustáleho prehlbovania poznania. Prepracováva sa k všeobecným zákonitostiam ezoteriky. Podriaďuje svoju vlastnú prax a prax ostatných pod všeobecné zákonitosti. Usiluje sa používať vedecké metódy poznania ezoteriky.

Autor verí v silu ezoteriky a vedeckého bádania. Neustále zbiera skúsenosti. Teraz už z iných zdrojov a to akáši, čo sú spomienky, ktoré zostávajú okolo nás po fyzickej smrti človeka a zvieraťa. Znovu všetko precvičuje sám, aj so skupinou ezoterikov. Vzdeláva sa vo vedeckom poznaní a aplikuje ho do ezoteriky. Má v úcte pravdu a dôveruje vedeckým metódam bádania ezoteriky. Dokonca má vo svojej praxi zavedenú prax vedecky riadených experimentov. Vede dôveruje, preveruje je metódy a overuje si, či jeho dôvera vo vedu je správna.

Autor má záujem vytvoriť v oblasti ezoteriky niečo nové a nadčasové. Ctí si určitú úroveň pravdy a pravdivého pohľadu na ezoteriku. Nestále prehlbuje svoje poznanie osobnou praxou, ale aj praxou iných okolo seba. Dôveruje vede, vedeckému bádaniu a aplikuje vedu do ezoteriky. Vytvára a spoznáva všeobecné zákonitosti. Aplikuje ich do svojej praxe. Podriaďuje sa meditácii nie na základe iba osobnej skúsenosti, ale kolektívnej skúsenosti. Prehlbuje pravdivosť svojho poznania. Je si vedomý a rešpektuje svoju omylnosť a usiluje sa na veci okolo ezoteriky dostať pokiaľ možno vyčerpávajúcu formu úplnej pravdy.

Pridaj komentár